in , ,

Szentandrás szigorított, Szarvason nem változott a rendelet

Üres szentandrási főutca (Fotó: Babák Zoltán)
Üres szentandrási főutca (Fotó: Babák Zoltán)

A mai nap folyamán hozott határozatot juttatott el a Newjsághoz Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere a hétvégi bejárási szabályokról.

Az előző hétvégéhez képest – sorrendileg átszámozott rendeletbe – egy paragrafusnyi plusz került bele, ami valamelyest szinkronba hozza Szarvas város polgármesteri rendeletének 1. paragrafusával, csak egy kicsit szigorúbban, mert Sinka Imre a lakóingatlanokra is kiterjesztette a nem helyben lakók tartózkodási tilalmát, ami alól kivételt képeznek az ingatlan tulajdonosai és közvetlen hozzátartozói.

A rendelet teljes szövege itt olvasható:

Békésszentandrás Nagyközség Polgármesterének 13/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozással kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 167/2020.(IV.30.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Rendkívüli intézkedések

1.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén található lakóingatlanban, üdülő, hétvégi ház, gazdasági épület, gyümölcstároló, szerszámtároló rendeltetésű ingatlanban csak békésszentandrási lakcímmel rendelkező személy tartózkodhat, amely alól kivételt képeznek az ingatlan tulajdonosai és közvetlen hozzátartozói.

2.§ Azok a békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási címmel nem rendelkező személyek, akik jelen rendelet hatálya alatt a településre érkeznek és tartózkodnak azt kizárólag lakóhelyükre, vagy tartózkodási helyükre való távozás céljából hagyhatják el, kivételt képez a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) és k) pontja, valamint a (2) bekezdése szerinti alapos indok.

3.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén található vendéglátó egységekben, üzletekben, dohányboltban, valamint a piacon – az ott dolgozók kivételével – kizárólag békésszentandrási lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tartózkodhatnak, amely alól kivételt képeznek a munkavégzés céljából a településen tartózkodó személyek.

4.§ Az 3. §-ban felsoroltak esetében a nyitvatartási idő alatt a vásárlóval érintkező alkalmazottak védőmaszkban és védőkesztyűben tartózkodhatnak. Kötelezem továbbá az üzletek üzemeltetőit, hogy m2 arányosan korlátozzák a belépők számát. A belépő személyek megengedett létszáma 5 m2-enként maximum 1 fő. Ennek betartására az üzemeltető a felelős. Ezentúl gondoskodni köteles az üzemeltető a bevásárlókocsik, bevásárlókosarak fogantyúját és a bejárati ajtók kilincseinek (automata ajtók kivételével) harminc percenkénti fertőtlenítéséről vagy a bejáratnál kézfertőtlenítő biztosításáról.

5.§ A Rendelet végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. A jegyző a rendeletben foglaltak megsértése esetén közigazgatási bírságot szabhat ki. A közigazgatási bírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 200.000 Ft.

2. Hatályba léptető rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba és 2020. május 4. napján hatályát veszti.

Békésszentandrás, 2020. április 30.
Sinka Imre polgármester

–––

Szarvas polgármesterének a hosszú hétvégére vonatkozó rendelete a hatályától eltekintve nem változott az előzőhöz képest.

A Stop Band próba közben (Fotó: Babák Zoltán)0

Majális a Stop Banddel

Fotó: Babák Zoltán0

Rendhagyó módon tartják életben a fáklyás felvonulások hagyományát Szentandráson