in

Elhunyt Dr. Mészáros Miklós főiskolai docens

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 65. évében elhunyt Dr. Mészáros Miklós a Szent István Egyetem Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetének nyugalmazott főiskolai docense.

Mészáros Miklós 1955. április 23-án született a Győr-Moson-Sopron megyei Szilsárkányban. Innen hosszú út vezetett a Békés megyei Szarvasig, ahol élete végéig munkahelyre és otthonra talált.

Az út első és talán legfontosabb állomása a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt, ahol a Gépészmérnöki Karon mezőgazdasági gépészmérnöki diplomát szerzett 1979-ben, majd a egyetem Tanárképző Intézetében gépészmérnök tanári diplomát 1985-ben. Az egyetemen szerzett műszaki, agrotechnikai és oktatás módszertani ismeretek biztosították oktatói pályájának alapjait, melyeket az évek során folyamatosan bővített és továbbfejlesztett.

Az út második állomása Szarvas, a hazai agrár-felsőoktatás és kutatás egyik központja, olyan speciális szakterületekkel, mint az öntözés és a melioráció. Az egyetemi tanulmányok után tehát Szarvason, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karán kezdte el munkáját tanszéki mérnökként a nagy hagyományokkal rendelkező Mezőgazdasági Géptani tanszéken. A tanszék olyan korszerű oktatói, kutatói bázissal és tanüzemmel rendelkezett, amelyek biztosították a színvonalas oktatói munka feltételeit és az oktatók szakmai előrehaladását.

A kezdeti években a mezőgazdasági gépesítéshez és a gépüzemeltetéshez kapcsolódó tantárgyak oktatásában vett részt, majd az új szakok indítását a követően bekapcsolódott a környezetgazdálkodás és településüzemeltetés műszaki jellegű tárgyainak oktatásába. Jelentős szerepet vállalt az új tantárgyak bevezetésében és a tananyagok fejlesztésében. Részt vett szakkönyvek írásában, főiskolai jegyzetek és oktatási segédanyagok szerkesztésében. Kedvenc szakterülete az öntözés illetve az öntözéstechnika volt, de a megújuló energiaforrások és a precíziós gazdálkodás kérdéseivel is szívesen foglakozott különböző pályázati megbízatások során.

Az öntözés területén végzett kutatómunka lezárásaként készítette el doktori disszertációját, melyet 1986-ban sikeresen védett meg. Munkája elismeréseként beosztása is megváltozott. Főiskolai adjunktusi, majd 1997-ben főiskolai docensi kinevezést kapott. Vezető oktatóként több éven keresztül látta el a Kar oktatási főigazgató-helyettesi, illetve   hivatalvezetői feladatokat. Oktatói és vezetői munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy gondossággal végezte, ezt bizonyítják főiskolai és egyetemi elismerései.

Példamutató tanár volt, szigorú és következetes, de mindig emberséges. Hallgatói szerették és tisztelték szigora ellenére. Minden évben számos szakdolgozat illetve TDK dolgozat konzulensi feladatait vállalta és szívesen vett részt vidám hallgatói rendezvényeken is.

Mészáros Miklós kollégánk, barátunk igazi közösségi ember volt, a szarvasi oktatói kar, a tanszék illetve intézet meghatározó egyénisége. Segítőkészsége, zsörtölődve is jó szándékú humora, őszinte és jóindulatú hangvétele mindenki számára hiányozni fog.

Az út ezennel véget ért, nincs tovább. A sors hirtelen és kegyetlenül vett el családodtól és Tőlünk. Köszönjük az együtt töltött éveket, köszönjük, hogy kollégánk és barátunk voltál. Emléked örökké megőrizzük.

Nyugodj békében!

Fotó: Vajda Péter Evangélikus Gimnázium0

Lezajlott a rendhagyó magyarérettségi a Vajdában

Fotó: Hegedűs Éva0

A járványhelyzet miatt csúszhat a múzeum tervezett nyitása