in ,

Szarvas város új díszpolgára Dankó Béla

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

Dr. Kiss Imre katolikus plébános és Lázár Zsolt evangélikus esperes celebrálta a Szent István-napi ünnepi istentiszteletet az Evangélikus Ótemplomban tegnap délután.

– Erős és igaz férfi volt, aki nem csak magára vagy családjára gondolt, hanem egész népére, melynek királyává választották. A felelősség élt benne a saját koráért, de a jövőért is. Ő is kereső ember volt, kereste az utat, az irányt. Kereste az igazságot és azt, ami az életet szolgálja. Kereste és megtalálta. Megtalálta egy személyben, Jézus Krisztusban – méltatta Szent Istvánt dr. Kiss Imre.

Babák Mihály polgármester a haza ünnepéről és Szent Istvánról fejtette ki gondolatait.

– Küzdelemre szánt minket a Jóisten, és magyarságunk megtartása sosem volt ingyen. Nagy túlélő ez az ország, Szent István állama, a magyar népé – fogalmazott.

Dankó Béla ünnepi beszéde után a díjak átadása következett.

– Szarvas város díszpolgára kitüntetés azok számára adományozható, akik Szarvas város fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak, gazdasági, tudományos vagy közéleti területen maradandó alkotással emelték vagy elősegítették a város lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását és demokratikus fejlődését. A kitüntetés adományozását kezdeményezheti települési képviselő, a képviselő-testület bizottságai, politikai párt, civil vagy gazdálkodószervezet vagy országgyűlési képviselő. Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható – tájékoztatta az adományozás rendjéről az egybegyűlteket Petneházi Andrea, az ünnepi esemény moderátora.

Szarvas város díszpolgára kitüntető címet az idei évben Dankó Béla vehette át.

– Vedd át ezt a súlyos terhet, és tűzd ki a melledre Szarvas város címerét – ezekkel a szavakkal adta át Szarvas város polgármestere a kitüntetést az országgyűlési képviselőnek.

Szarvas város legújabb díszpolgárának életútját Petneházi Andrea ismertette, majd az ünnepelt állt a mikrofonhoz és elmondta, mekkora meglepetés ez számára. Ha hírét veszi, kézzel-lábbal tiltakozott volna ellene, mert mint mondta, ismerik az álláspontját ezzel kapcsolatban, mondta.

– Az álláspontom az, hogy semmi különöset nem teszek, csupán azt, amivel a szarvasi polgárok megbíztak, szolgálom a várost, és ezért semmiféle más elismerést, jutalmat nem várok. Nekem az a jutalmam, hogy tehetem a dolgomat, és az a jutalmam, hogy azon ősök nyomdokában, akik három évszázaddal ezelőtt a Felvidékről idejöttek, az én őseim, és elkezdték építeni ezt a várost, ezt a munkát folytathatom – öntötte szavakba véleményét Dankó Béla.

Az idén a következő személyek, szervezetek vehettek át városi díjat, kitüntetést (a laudációk alapján):

A közétkeztetés területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Szarvas Város Önkormányzata Közszolgálati Díjat adományoz Kinyik Lászlónénak.

A közigazgatás területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közszolgálati Díjat vehet át Aszódi Éva.

Közszolgálati díjat vehet át a közigazgatásban végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Kozák Ildikó.

A közművelődési munka területén végzett kimagasló eredményei elismeréséül Közművelődési Díjat vehet át Szenes János.

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közegészségügyi Díjat vehet át Jelen Pál, a Szarvasi mentőállomás vezetője.

A képviselő-testület döntése alapján az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közegészségügyi Díjat vehet át Nagy Mihályné Dr., gyógyszerész asszony.

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közegészségügyi Díjat vehet át dr. Tóth László háziorvos. (A díjat későbbi időpontban veszi át.)

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közegészségügyi díjat vehet át dr. Koszti Gabriella fogorvos asszony. (A díjat későbbi időpontban veszi át.)

Az egészségügy területén végzett példamutató és lelkiismeretes munkája, kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréséül Közegészségügyi díjat vehet át dr. Galambos Andrea fogszakorvos.

Védelmünkért Díjat vehet át Hajdú Gábor, polgárőr.

A lakosság érdekében végzett polgárőri munkája elismeréseként Védelmünkért Díjat kap Novodomszki Pál.

Védelmünkért Díjjal ismeri el Szarvas Város Önkormányzata Bracsok István mezőőr munkáját, lelkiismeretes, kiemelkedő munkája elismeréseként.

Szarvas Város lakosságának érdekében végzett lelkiismeretes és kiemelkedő tűzoltói munkájáért Védelmünkért Díjban részesül Kiss Gábor.

Védelmünkért Díjat adományoz Szarvas Város Önkormányzata a lakosság érdekében végzett lelkiismeretes és kiemelkedő, évtizedeken át tartó munkája elismeréseként a Szarvasi Rendőrkapitányságnak. A díjat Oltyán Sándor kapitányságvezető veszi át.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat Szakmai vezetője Tóthné Tótka Edit Szociális Tevékenységért Díjat vehet át.

Szakmai tevékenysége során a szociális feladatok ellátásában kifejtett hosszú és áldozatos munkája elismeréseként Szociális Tevékenységért Díjat adományoz önkormányzatunk Balczó Mihályné részére.

Szociális Tevékenységért Díjat vehet át a szociális feladatok ellátásában nyújtott kimagasló tevékenysége elismeréseként Liszkai Jánosné.

Szakmai tevékenysége során a nyugdíjas érdekvédelmi feladatok ellátásában kifejtett áldozatos tevékenysége elismeréseként Szociális Tevékenységért díjat vesz át a Szarvasi Barátság Nyugdíjas Egyesület.

A Szociális Tevékenységért Díjjal ismeri el Szarvas Város Önkormányzata azt a szakmai tevékenységet, melyet a nyugdíjasok érdekvédelme érdekében kimagaslóan, áldozatosan és lelkiismeretesen végez a Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület.

Kiemelkedő képességei, tanulmányi eredményei és példaértékű magatartása elismeréséül Szarvas Város Ifjú Tehetsége Díjban részesül Gulyás Gergő.

Társai, pedagógusai, szülei elismerését is kivívta kiemelkedő képességeivel, tanulmányi eredményével, emberségével, ezért mától viselheti a Szarvas Város Ifjú Tehetsége Díjat Szpisják Zsófia.

Mindazon teljesítménye alapján, amit az elmúlt években tanulmányi, közösségi, diákvezetői és művészeti területen nyújtott, átveheti a Szarvas Város Ifjú Tehetsége Díjat Seregélyes Viktória.

Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Mótyán Tibor Szarvas város díszpolgára, valamint Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke is.

Az ünnepi műsorban a Cervinus Teátrum művészei, Boronyák Gergely, Timkó János, Szemerédi Bernadett és Nádházy Péter mellett közreműködött Horváth Z. Olivér evangélikus lelkész és a Himer-család.

Az ünnepélyes eseményt közös fotózás zárta.

Sinka Imre és Benedek Erika felszeli a megszentelt kenyeret (Fotó: Babák Zoltán)0

Ünnepi szentmise után rövid megemlékezés az államalapítóra

Imázsfilmben pörögnek a szarvasi karatésok