in , ,

Tisztújítás után Bődi János ismét az iparkamara általános alelnöke

Fotó: BMKIK0
Fotó: BMKIK

Tisztújítást tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, újabb négy évre szavaztak bizalmat a korábbi tisztségviselőknek. Továbbra is dr. Orosz Tivadar látja el az elnöki teendőket.

A kamarai törvény a megye gazdasági önkormányzatánál 4 évenként tisztújítás megtartását írja elő. A törvény és az Alapszabály értelmében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. augusztus 31-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Békés Megyei Kormányhivatal Beliczey termében.

A kamara június végén 15 napra közzétette a Választási Névjegyzéket, – amely közel 19 ezer választásra jogosult vállalkozás adatait tartalmazta – valamint a Tagjegyzéket, amely a választható önkéntes kamarai tagvállalkozások listáját tartalmazta.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara három tagozatának – ipari, kereskedelmi, kézműipari – július végén összehívott jelölő ülésein a Választási Névjegyzékben szereplő vállalkozások jelöléseket adhattak le a kamara küldötteinek személyére. A július 29-én megtartott titkos, urnás szavazáson 96 küldött került megválasztásra.

Ezt követően a mandátumot szerzett küldöttek – szintén tagozatonként – jelöléseket tettek a kamara elnökének, általános alelnökének, a tagozatokból választott alelnököknek a személyére, valamint az elnökség, az ellenőrző és etikai bizottság tagjaira, a nemzeti kamara küldöttgyűlésébe delegált küldöttekre.

A hosszas választási folyamat lezárása a kamara tisztújító küldöttgyűlés megtartása volt.

A küldöttgyűlés elsőként megerősítette a veszélyhelyzet során a kamara elnökségének ülés tartása nélkül a BMKIK 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról (mérlegéről), valamint a 2020. évi programtervéről és költségvetéséről hozott határozatait.

Ezt követően Dr. Orosz Tivadar, a BMKIK elnöke tartott tájékoztatót a kamara 2016- 2020. évi tevékenységéről. Az elmúlt kamarai ciklust értékelve az elnök kiemelte, hogy a kamara gazdaságszervező szerepe felerősödött, sikeres volt a magyar gazdaság, közte Békés megye gazdaságának alakulása. Az elmúlt évben, az előző évhez viszonyítva 4,9 %-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, 4,5 millió fő foglalkoztatása révén országosan 3,5 %-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta, a beruházások volumene 14 %-kal növekedett, a magyar adósságráta 66,3 %-ra csökkent, folytatódott a bérfelzárkózás kétszámjegyű üteme is.

A széleskörű kamarai szolgáltatások és kommunikáció megújulása révén lényegesen több vállalkozót tudtunk megszólítani és elérni, valódi szolgáltató kamarává váltunk. A rendszeressé váló országos és megyei gazdasági évindítók új lendületet adtak a kamaránknak és a megyei gazdaságnak egyaránt. Kiemelten fontossá vált a minőségi szakképzés. Megyénk szakmunkástanulói kiemelkedő eredményeket értek el a nemzetközi versenyeken, ezen belül a 2018. évben Budapesten megrendezett Szakmai Európa Bajnokság versenyén is. A koronavírus helyzet kapcsán, kamaránk széleskörű javaslatait tartalmazó jelentős kormányzati intézkedések ellenére érzékeny gazdasági visszaeséssel számolunk.

Éppen ezért a jövő fő feladatai közül változatlanul a gazdaság talpra állítása szerepel az első helyen. A foglakoztatás biztosításának elsődlegessége mellett további adó- és adminisztrációs teher csökkentési intézkedéseket javaslunk a vállalkozói környezet javítása érdekében. Segítenünk kell az új szakképzési rendszer sikeres átalakulását. Erősítjük a gazdaság magas szintű digitalizációját, innovációs képességét, ezen belül Békés megye tőkevonzó képességét.

Az elnöki beszámolót követően a kamara két választási bizottságának elnöke – Bődi János és Nóvé Zoltán – számolt be a Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság tevékenységéről.

Ezt követően került sor a kamara tisztségviselőinek és testületi tagjainak megválasztására.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Tisztújító Küldöttgyűlése 4 éves időtartamra egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Dr. Orosz Tivadart választotta ismét a kamara elnökének. A kamara általános alelnökének Bődi Jánost, az Ipari Tagozatból választott alelnökének Szabó Gézát, a Kereskedelmi Tagozatból választott alelnökének Vozár Mártont, a Kézműipari Tagozatból választott alelnökének Cseh Béla Istvánt választotta meg, hasonló szavazati arányban.

Ezt követően megválasztották az elnökség további 29 tagját, a 7-7 tagú Ellenőrző és Etikai Bizottságot, valamint a nemzeti kamara küldöttgyűlésébe delegált 7 országos küldöttet.

A küldöttgyűlés a nemzeti kamara elnökségébe Dr. Orosz Tivadart a BMKIK elnökét, az MKIK Ellenőrző Bizottságába Musulin Miklóst a BMKIK Ellenőrző Bizottságának elnökét, Ficzere Ferencet a BMKIK Etikai Bizottságának elnökét pedig az MKIK Etikai Bizottságába delegálta.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Dr. Parragh Lászlót jelölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Miklóssy Ferencet, a Hajdú- Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az MKIK általános alelnökének, Bihall Tamást, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnökének jelölte.

Szavaz a testület Békésszentandráson (Fotó: Babák Zoltán)0

Egyhangú döntések a szentandrási testületin

Nyerges Áron és Keller Gergő0

Szarvasi kajakosok az utánpótlás világbajnokságon