in , ,

Egyhangú döntések a szentandrási testületin

Szavaz a testület Békésszentandráson (Fotó: Babák Zoltán)0
Szavaz a testület Békésszentandráson (Fotó: Babák Zoltán)

Hétfőn délután ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő–testülete. Minden napirendre kerülő javaslat egyhangú döntés mellett ment át.

Elsőként az önkormányzatánál és intézményeinél dolgozók általános-, illetve középiskolai tanulmányaikat folytató gyermekei számára iskolakezdési támogatást szavaztak meg egységes bruttó 5000 forint összegben.

Mint Hévizi Róbert képviselő mondta, a kérdés sarkalatos pontja volt a gazdasági bizottság ülésének, ahol nagyon szigorú költségvetési szempontok szerint hoznak döntéseket azért, hogy a költségvetést tudják tartani. Ezért történt az 50 százalékos visszalépés az előző évek összegéhez képest. Felmerült, hogy a jövő évtől iskolakezdési csomagok formájába adják oda ezt a támogatást.

Egy helyi lakos egy Toldi utcai ingatlanra tett vásárlási ajánlatát elfogadta a testület.

Döntést hoztak az 5000 főnél kevesebb lakosú települések számára kiírt Magyar Falu Program keretében a faluházak, illetve óvodaépületek felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munkákról.

Könnyű helyzetben voltak a Pázsit-tó beruházáshoz kapcsolódó szemléletformálás megvalósításáról szóló napirendi pontnál. Három ajánlat közül egy fért a keretbe.

Hosszabb vitát generált az ivóvízminőség-javító program kivitelezési munkálataival kapcsolatos intézkedés kérése.

Mint az köztudott, Békésszentandrás rácsatlakozna arra a gerincvezetékre, ami Szarvas tulajdonában van. Ezt a nagytestvér arra hivatkozva blokkolja, hogy a kilencvenes évek elején, amikor ez a beruházás megvalósult, eredetileg Szentandrás is konzorciumi tagja lett volna, de kiugrott, és inkább megcsinálta saját víziközmű-társulását. Ez akkor megnövelte Szarvas önerőigényét, amit most Szarvas szeretne érvényesíteni azon keresztül, hogy tulajdonosi hozzájárulását 25 millió ellenében adná meg. A szentandrási testület szeretné, hogy Szarvas hozzájusson a 25 millióhoz, egyedül azt nem, hogy jelen költségvetési körülmények között ezt tőlük kapja meg, mert nem tudják kigazdálkodni. Sinka Imre polgármester a médián keresztül is kérte a szarvasi testület tagjait, revideálják álláspontjukat.

Határozatban rögzítették, hogy a sikeres projekt megvalósítása érdekében kérik a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t, hogy a település lakossága “alapvető jogának biztosítása, egészséges ivóvízzel való ellátása- érdekében vegye igénybe a rendelkezésére álló jogi eszközöket és járjon el Szarvas Város Önkormányzata irányában a tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében”.

A Körös-menti TDM támogatását a bevételek jelentős mértékű csökkenése miatt elvetették, tagdíjuk befizetését továbbra is teljesítik. Hévizi Róbert, a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy olyan információk jutottak el hozzá, hogy Szarvas egyébként sem szeretné fenntartani ezt a formát, hanem inkább Gyula felé mozogna.

Döntöttek a Harcsás-gát tulajdonjogának megszerzéséről, valamint felmerült a furugyi gát tulajdonba vételének kezdeményezése is. Magyarázatként Sinka Imre elmondta, hogy akkor saját tulajdonra tudnának pályázni egy esetleges fejlesztés esetén.

Lakossági bejelentések között utak és csapadékelvezető árkok állapota került a testület elé, így a Fürj és a Temető utcákkal, illetve az üdülősorok előtti, vagy arra rávezető utak állapotával, benőtt növényzetével kapcsolatban. Ennél a napirendnél a polgármester bemutatta a település új közterület-fenntartóját.

0

Szárnyaikat próbálgatták gólyáink az iskola gólyatáborában

Fotó: BMKIK0

Tisztújítás után Bődi János ismét az iparkamara általános alelnöke