in ,

Lila fecskék a világ körül

A digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

A „Lila fecskék” a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda óvodai intézményegységének évek óta működő nagy hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó műhelye, ahol a gyermekek a rendszeresen szervezett foglalkozásokon lehetőséget kapnak önkifejező képességük fejlesztésére rajzolás, mintázás és kézimunka területeken. A tehetséggondozó programba, olyan lokálpatrióta népi kismesterséget életben tartó szakemberek bevonását is fontosnak tartjuk, akik egy-egy technika bemutatásával új élményt biztosítanak a műhelyfoglalkozásokon részt vevő gyerekek számára. A legtehetségesebb tanulóinknak a szarvasi Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola képző – és iparművészeti tanszékén van lehetőség további tehetséggondozásra. A térbeli-vizuális téren kiemelkedő képességű gyermekek alkotásaival rendszeresen részt veszünk helyi, regionális, megyei rajzpályázatokon. A tematikájában, technikájában is eltérő munkákkal kiváló helyezéseket és különdíjakat tudhatunk magunkénak.

Ebben a nevelési évben a „Lila fecskék” vizuális-téri óvodai tehetségműhely foglalkozásain részt vevő gyerekek olyan élmény- és felfedezés központú komplex tehetséggondozó programban vettek részt, mely során a digitális kompetenciáik is fejlődtek. A digitális eszköz felhasználásával élményközpontúbbá vált számukra a világ művészeti alkotásainak megismerése. Az így szerzett komplex ismeretanyag felhasználásával saját alkotásokat hozhattak létre. A program az Nemzeti Tehetség Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósulhatott meg.

A program célkitűzései:

  • A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, a gyermekek érzelmeire építve, az alkotó képességeik kibontakoztatása, megerősítése, térbeli-vizuális látásmódjuk fejlesztése.
  • Elfogadás, alkotás, megismerés, önmagára találás, kreatív gondolkodásmód fejlesztése.
  • A program során közös műalkotások elkészítésére is ösztönöztük őket, mely során fejlődtek szociális kompetenciáik is: kapcsolatteremtés, feladattudat, kommunikáció, feladattartás.
  • Az alkotó tevékenységek alapvető feltételeként fejlesztjük a gyermekek finommotorikáját, anyag- és technika ismeretét.
  • A felismert tehetségígéretek motiválása, látásmódjuk kiszélesítése a világ népei kulturális örökségének megismertetése iránt.
  • A digitális eszközök segítségével pedig lehetőséget biztosítunk számukra a különböző kontinensen élő népek művészeti alkotásainak felfedezésére, így komplex többlet élményt adva, inspirálni őket saját műalkotásuk létrehozásában, a már ismert eszközök és technikák felhasználásával, valamint új technikák megismertetésével.

A műhelyfoglalkozásokat kiemelten projektmódszerrel valósítjuk meg. A projekt témák kibontakoztatása magával hozza az ötletelés, a kutatás, a véleménykérés, a kételkedés, a kísérletezés, a vizsgálódás a kipróbálás megannyi pillanatát. Az információgyűjtéshez a digitális eszközök által nyújtott lehetőségeket használtuk ki (tablet, internet, projektor, laptop). Az összegyűjtött információkat a tableten letöltött program segítségével közösen megszerkesztve, kedvükre nézegethették, inspirálódhattak, így gazdagítva tapasztalataikat, és digitális kompetenciáikat. A program színesebbé tétele, a társas együttlétek tartalmasabb megélésének céljaként alkalmazásra került a zenehallgatás, mint inspirálós (az adott kontinensre jellemző zene megismerése), relaxációs (alkotó folyamat közben) módszer. A zenehallgatást összekapcsoltuk a gyermeki fantázia mobilizálásával. A különböző tájak gyerek játékaival is megismerkedtünk, így még közelebb érezhették magukhoz az adott kontinensen élő gyerekek kultúráját. A játékok során fejlődött szociális kompetenciájuk és gazdagodott a világról alkotott képük.

A program felépítése:
A témák feldolgozását a képzeletbeli utazás megtervezésével kezdtük el, megismerkedtünk a papírmasé technika alapjaival és a csiriz természetes ragasztó elkészítésével. A közös munka során elkészítettük a papírmasé földgömbünket, aminek a segítségével nyomon tudtuk követni, hogy a Föld melyik kontinensén kalandozunk.

Az utazásunkhoz járművet is készítettünk, léghajót. Tablet segítségével a kutatás, ismeretbővítés módszerét alkalmaztuk, melynek eredményeképpen megtudtuk, hogy a léghajó feltalálása magyar feltaláló személyéhez fűződik (Schwarz Dávid). Járművünket papír mozaik technikával díszítettünk. Az inspirációt pedig Antoni Gaudi katalán építés díszítő technikája adta.

Utunk során felfedeztük Észak- és Dél – Amerika őslakosainak kultúráját. Először az Indiánok egyik jelképével, a totem oszloppal ismerkedtek meg a gyerekek, majd fonalból el is készítették saját totem figurájukat.

A gyapjú másik felhasználási módjával is találkoztak. A nemezelés technikájának bemutatása után nemezlabdát készíthettek a gyerekek, a labda készítése közben ismereteket szerezhettek Dél – Amerika egyik jellegzetes állatáról, az alpakáról.

A kalandozást Afrikában folytattuk, a lemenő nap fényében az afrikai állatok sziluettjét csodáltuk meg, és meg is festettük akvarell papírra. Az új technika és anyag bemutatása után a gyerekek nagy érdeklődéssel készítették el saját alkotásaikat.

Ausztráliában a bennszülöttek hagyományos díszítő technikáját tableten csodálhatták meg, majd saját elképzelés alapján díszítették ki Ausztrália őshonos állatait, és a bennszülöttek hagyományos fegyverét, a bumerángot.

Utazásunkat Ázsiában fejeztük be, ahol a papírmerítés különleges technikáját próbálhatták ki a gyerekek és változatos gyöngyékszereket készíthettek egy lokálpatrióta népi kismester segítségével, aki változatos ötletekkel látta el a tehetségműhelybe járó gyerekeket.
Az év végén egy kiállítás zárta a programot, ahol megcsodálhatták az érdeklődők a gyerekek által készített alkotásokat. A megtekintése során a következő generációk is inspirálódhattak, az elődeik műveiből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a műhelymunka során megtanult technikákat az ide járó gyerekek a saját csoportközösségükbe visszatérve gyakran elmagyarázták, megmutatták az érdeklődő társaik számára.

“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” Varga Domokos

Sulyan Eszter – szakvezető óvodapedagógus – Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda

Hétszínvirág

Hétszínvirág

Ifjabb dr. Fabó Ferenc új emléktábláján helyezi el koszorúját családja

Emléktábla őrzi ifjabb dr. Fabó Ferenc emlékét