in ,

II. Kárpát-medencei Pedagógus Nyári Akadémia Békéscsabán és Szarvason

A 2017-ben aláírt támogatási szerződés értelmében a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete /SZEGEPI/ és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/EMET/ konzorciumi partnerként nyújtja a „Járd végig!” program keretében a Kárpát-medence külhoni és hazai pedagógusainak szakmai támogatását,  fejlesztését. A SZEGEPI programjainak  Szarvas, Gyula, és Békéscsaba városok adnak otthont, biztosítanak helyszínt a 2018 óta folyamatosan megvalósuló, valós idejű és online szakmai eseményeknek. A pedagógusképző programok központi helyszíne Békéscsaba és Szarvas, mely szimbolikusan is a Történelmi Magyarország, illetve a Kárpát-medence mértani középpontja, ahol több évszázados hagyományra tekint vissza a pedagógusképzés. –mondta el kérdésünkre Bíró Gyula c. e. docens, a program szakmai vezetője.

A program célja a magyarság határokon túli kapcsolatainak erősítése, a magyar nyelv művelése az oktatás és nevelés eszközeivel, a magyar nyelvi ismeretek elmélyítése, a hagyományok megőrzése, a magyar kultúra fejlesztése. Az akadémia programja külhoni pedagógusok számára nyújt közösségi élményt, olyan programokkal, amelyek segítik a horizontális tudásmegosztást, de különösen figyelve a szellemi-lelki frissülésre, az anyaországban töltött idő alatt.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete második alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémiát Békéscsabán. A programra Felvidékről, Partiumból és Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai és középiskolai tanárok, gyógypedagógusok. A program a határon túli pedagógus szövetségekkel együttműködésben valósul meg. A Békéscsabán és Szarvason megvalósuló programok a pedagógia több területére terjednek ki. A négy napos bentlakásos program keretében a résztvevők plenáris előadásokon, workshopokon vesznek részt, több szakmai párbeszéd lehetőségét megteremtve, valamint a nemzeti kultúra közgyűjteményeinek, intézményeinek látogatása, megismerése történik. A gazdag szakmai programot rekreációs és mentálhigiénés programok gazdagítják. A program hozzájárul a Kárpát-medencei köznevelési intézmények együttműködésének elmélyítéséhez, a pedagógusok közötti kapcsolatrendszerek fejlődéséhez, élénkítve a tapasztalatcserét, és az akadémia szándéka szerint erősíti a külhoni és anyaországi pedagógusok szakmai elhivatottságát és motivációját.

Bíró Gyula elmondta, hogy az akadémia programja a külhoni magyar pedagógus közösségeket szólítja meg programgazdagságával.

Az akadémia első napján Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere, Varga Tamás megnyitó szavai hangzottak el, köszöntve a megyeszékhelyre érkező vendégeket. A SZEGEPI és a helyszínt biztosító  Gál Ferenc Egyetem, illetve Dr. Kozma Gábor főigazgató nevében, Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató a SZEGEPI programának szakmai vezetője köszöntötte az akadémia résztvevőit. A résztvevők plenáris előadásokat hallgathattak meg az anyanyelv és nemzeti identitás, a magyar nyelvű oktatás helyzete és lehetőségei témakörében, a népi kultúrához való viszonyok formálódásáról, a kommunikációs és gondolkodási képességek fejlesztéséről, az anyanyelv használatáról, a nyelvi értékek megbecsüléséről, ápolásáról. Az előadók a Gál Ferenc Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem felkért oktatói voltak. Timkó János színművész előadásában felcsendült a jól ismert Nélküled című szám dallama. Az esti fogadáson Bálint Kornél kabinetvezető mondott pohárköszöntőt a Békés Megyei Kormányhivatal és Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr nevében. A vacsorát a Szikes Zenekar népzenei koncertje követte táncházzal. A második napon az úti cél a Dunakanyar, Budapest érintésével Visegrád és Esztergom volt, majd a nap zárásaként éjjel 11 órakor az akadémia elhelyezte koszorúját, énekkel kísérve a Történelmi Magyarország mértani közepénél, Szarvason. A harmadik napon workshopokon vesznek részt a résztvevők, ahol a differenciáló pedagógiával, tehetséggondozással, modern módszertárakkal, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával és a korszerű pedagógiai értékelés gyakorlatával ismerkednek meg. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark meglátogatását követően a Szegedi Szabadtéri Játékok előadását tekintik meg a résztvevők. A negyedik napon a program záró plenáris előadásain a nevelő és nevelt viszonyával foglalkoznak az előadók, illetve a pedagógus kultúra és kommunikáció új irányaival. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Gál Ferenc Egyetem előadói mutatkoznak be. A határon túli pedagógus szervezetek képviselői mutatkoznak be a program keretében, így Kárpátalja és Erdély szakmai szervezetei mutatják be tevékenységüket, problémáikat ezen az akadémián.

Rengeteg érzelem, érzés-halmaz, megfoghatatlanul bensőséges együttlét és szakmai gazdagodás jellemezte az akadémia elmúlt két programnapját. Együttdobbanások, egymásba kapaszkodások…Lélekben. – foglalta össze és zárta beszélgetésünket a program szakmai vezetője.

Ny.Sz.

Danyi Judit és Hegedűs Zoltán

Egy történet vége

Aki igazán szeret, elengedi, akit szeret…