in ,

Költségvetésről, temetkezési szolgáltatásról, karbantartási munkákról döntött a csabacsűdi testület

Szavaz a csabacsűdi testület (Fotó: Babák Zoltán)

Az elmúlt héten ülésezett Csabacsűd képviselő-testülete, amin néhány napirendi pont és bejelentés szerepelt.

A Csabacsűdi Szociális Intézmény költségvetésének módosítására egy előirányzat-módosítása miatt került sor. A részletekről Bencsik Gábor pénzügyi tanácsos tájékoztatta a jelenlevő képviselőket. Az intézmény 2021-es költségvetésének főösszege a szociális ágazati pótlék 3,120 millió forintos költsége beépül az intézmény költségvetésébe, így az 75,046 millióról 78,166-ra változik.

Második napirendi pont már nagyobb lélegzetvételű volt. A település költségvetésében több apróbb tétel 25,657 millió forintos változást idézett elő pozitív irányba, így annak főösszege 605,656 millióra változott.

Bencsik Gábor pénzügyi tanácsos tájékoztatja a költségvetés-módosítás részleteiről a testületet
Bencsik Gábor pénzügyi tanácsos tájékoztatja a költségvetés-módosítás részleteiről a testületet (Fotó: Babák Zoltán)

Köztemetőről és használatának szabályairól szóló rendelet módosítása során Molnár József elmondta, hogy június hónapban mindkét nagy szarvasi székhelyű temetkezési közszolgáltató felmondta a sírásással kapcsolatos szerződéseket, amiben annak 12 ezres díja régen került megállapításra. Azóta egyik dolgozó ásta a sírt, aki azóta munkahelyet változtatott, és a reálszférában próbált meg többet keresni.

Újratárgyalták a tételt a kegyeleti szolgáltatást nyújtó cégekkel, és abban maradtak, hogy ismét ők fogják ásni a sírokat. Ez díjnövekedést fog okozni, amit a szolgáltatás megrendelőjének kell majd állnia.

Az előző nap megjelent 526/2021 kormányrendelet feloldotta az urnafalba történő temetkezési hely a korábban befagyasztott megváltási díjtételét. Így most nyílt lehetőség annak 40-ről 60 ezerre emelésére, ami a helyek kialakításának költségét a korábbi veszteségből nullára hozza.

Megjelent 2022-re vonatkozóan is a Bursa Hiungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, amivel a helyi fiatalokat támogatják. A képviselők egyhangúlag amellett foglaltak állást, hogy ismét regisztrálna erre a pályázatra.

Az ivóvízhálózat, illetve a szennyvíztisztító telep felújítási, pótlási munkáinak gördülő fejlesztési terve évről évre visszatérő foglalkozást igényel. Ez most került a testület elé, amit elfogadtak.

Közvilágítási lámpatestek karbantartására a PLH Közvilágítás Kft.-t választották, ami még azzal együtt is a olcsóbb volt, hogy a lámpatestek tulajdonosa, az E.on felé 88 ezer bérleti díjat kell fizetni abban az estben, ha nem őket választják a településen levő 261 világítótest karbantartására.

Szavaz a csabacsűdi testület
Szavaz a csabacsűdi testület (Fotó: Babák Zoltán)

Bejelentések között elsőként az idősek napjáról esett szó. Október 1-én 13.30-as kezdéssel operett és magyar nóta összeállítással és egy kis vendégséggel várják az időseket a művelődési házba. Erről az érintettek kaptak értesítést, melyben az áll, hogy az idősek klubjában, vagy a könyvtárban igényelhetnek térítésmentesen jegyet. erre azért van szükség, hogy így fel tudják mérni, hány főre kell főzni, ne kerüljenek kényelmetlen helyzetbe, hogy kevésre főznek.

TOP Pluszos projektek 14-től 24-ig lettek társadalmi vitára bocsátva. Gondoskodni kell a tervek elkészítéséről. A Bacsó Béla utcára már van engedélyes terv, de az Arany János és a Vasút utcákra el kell készíteni a terveket. Döntöttek arról, hogy a tervezésre kiktől kérjenek be árajánlatot.

A Csabacsűdiek Baráti Köre Hagyományőrző Egyesület olyan eszközöket – sátrat, sörasztalt, sörpadot, összecsukható székeket – kértek a Kukoricanap lebonyolításához, ami rendelkezésre áll. Nagy sátor állításával annyi kérése volt a testületnek, hogy szakszerűen be legyenek tömve a frissen aszfaltozott pályába fúrt rögzítőlyukak.

Utolsóként olyan, számítástechnikai eszközök visszaadásáról esett szó, amiket a 2013. január 1-én megalakult Szarvasi Járási Hivatal vett át. Ezeket most nyolc év után vissza szeretnének adni.

Czesznak János képviselő előzetesen jelezte, hogy úton van, késni fog, így hat fővel minden napirendi pontot, illetve bejelentést egyhangúlag fogadott el a testület.

Közérdekű kérdések között Kerek Mihály az útépítésekkel, útátfúrással kapcsolatban tett fel kérdést, valamint külterületi utakkal kapcsolatban történt egyeztetés.

A Gödény-halom pipacsvirágzás idején

A Gödény-halom is megjelenik a vadászati expón

Hajduch Nándor jobbról

Hajduch Nándor világbajnoki ezüstérmes Konstancában