in ,

November 18-ig kell benyújtani az igényeket a szociális tüzelőanyag-támogatásra

Ülésezik a szentandrási képviselő-testület (Fotó: Babák Zoltán)

Kerékpárút bejárásával kapcsolatos kérdésekkel kezdődött Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének október 25-i, hétfői nyilvános ülése.

Hévizi Róbert képviselő napirend előtti kérdésére Sinka Imre polgármester tájékoztatást adott a közútkezelővel, illetve Szarvas képviseletében Tóth Sándor projektmenedzserrel történt egyeztetés részleteiről, valamint választ adott Major Attilának a Mini Magyarország Makettpark és a Szarvasi Arborétum előtt az aszfaltcsík fölé belógó parkoló autókról szóló jelzésére is.

Az Alföldvíz, a kivitelező és az önkormányzat részéről történt egyeztetéstől gyors megoldást vár Sinka Imre, hangzott el a polgármester Farkasné Sinka Dóra képviselő Furugy egyetlen közkútjának megközelítésére vonatkozó kérdésére adott válaszában.

Szokás szerint Farkasné Sinka Dóra számolt be bizottsága, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról: Eseti települési támogatást 2 fő részére ítéltek összesen 10 ezer forint értékben. Kamatmentes kölcsönért egy fő folyamodott, de ő több ponton sem felelt meg a feltételeknek, ezért elutasításra került.

A 2022-ben központi költségvetésből várható önkormányzati támogatásokról Bagdiné Balla Andrea számolt be. Ezek egy része a lakosság számától, illetve az egy főre jutó iparűzési adóerő-képességtől, a bölcsőde és a szociális intézmény esetében az ellátottak számától függ. A normatíva-igénylés folyamatban van. A végleges támogatási összegek januárban várhatók. Lényeges változás 2021-hez képest nem várható a 2022-es összegben sem.

Minden napirendi pont egyhangúlag ment át a testületen
Minden napirendi pont egyhangúlag ment át a testületen (Fotó: Babák Zoltán)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetését megalapozó döntések I. fordulójában megkezdődött a szerződések felülvizsgálata.

Hévizi Róbert elmondta, bizottságában nemcsak a szerződésekről, hanem a teljes 2022-es költségvetést megalapozó döntésekről is szó volt. Összesen 44 szerződést, köztük 33 vállalkozói és 11 bérleti szerződést tekintettek át.

Tavaly már egy elég erős szűrést alkalmaztak, de az élet hozza a szabályokat, fogalmazott a gazdasági bizottság elnöke, ezért újabb olyan döntéseket hoztak, amik ésszerűsítik azokat.

Az adókra térve elmondta, fenntartják azt, hogy az 1,8 százalékos iparűzési adót szeretnék bevezetni, mert még ezzel is a környékbeli települések alatt maradnak.

Az IFA-val kapcsolatban Szarvas városával szinkronban változtatnának, hiszen mindkét település esetében a Körös a meghatározó.

A személyi juttatások terén a 44 dolgozónál központi előirányzat szerinti 20 százalékos emelés hátterének megteremtése komoly feladatot jelent majd a testületnek. Ez az önkormányzati intézmények fejlesztési sorait is érinti majd. Döntöttek a Newjságon való változatlan megjelenésről, két önkormányzati ingatlan bérleti díjairól.

Negyedik napirendként az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletét tartalmi szempontok miatt kellett módosítani. Ebben immár nevesítve vannak a lakosság rendelési időn kívüli folyamatos ellátását biztosító intézmény, illetve azon az oktatási intézmények, amikben az önkormányzat biztosítja az egészségügyi alapellátást.

Amennyiben egy önkormányzat pályázatot kíván benyújtani szociális tüzelőanyag-támogatásra, úgy kötelező arról rendeletet alkotni. Ennek értelmében egyedül élők esetében maximum 85500, családosok esetében az egy főre jutó 71250 forintban határozza meg az igénybevétel határát.

A lakossági igényeket november 18-ig kell benyújtani!

Kitüntetések odaítélésénél tettek egy módosító javaslatot: ki lehet díszpolgár, ki kaphat kitüntető díjat, szakmai illetve sportdíjat. Tekintettel arra, hogy kitüntet díjra évenként is lehet érdemes jelölt, így nem életszerű a háromévenkénti szabály fenntartása.

A pandémia kicsit megcsúszott, így a bejelentések között elsőként most került a testület elé a 2021. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.

Lakossági földbérletszerződéseket egységesítették mind a 11 önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló magánszeméllyel.

Ha már kívül megújult, legyen modernebb a felnőttek várója is a rendelőkben. Ezzel kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy a költségvetés terhére tegyék-e meg, mondta Hévizi Róbert. Végül két kétüléses, egy háromüléses, illetve három darab négyüléses könnyen fertőtleníthető várótermi pad beszerzését javasolták a testületnek 376 ezer forint összegben az idei költségvetés beruházási keretének terhére.

Remélik, hogy a teljes belső, illetve tető megújítására is lehetőség nyílik hamarosan.

Virág Sándor képviselő a székek cseréjéhez kapcsolódóan a helyszíni bejárások folyatatását szorgalmazta, mert mint mondta, így tudnak felelősségteljesen dönteni arról, mikor a helyszínen győződhettek meg arról, mi szükséges.

LEADER keretében “Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívással kapcsolatban Virág Sándor kifejtette, hogy bizottsága több megfogalmazott cél közül egyhangúlag a Gödény-halom tematikus tanösvényének felújítása, fejlesztése mellett tette le a voksát. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum egy, maximum nyolcmillió forint 95 százalékos támogatási intenzitás mellett.

Az iskolai felvételi körzethatárok megállapításáról szóló határozatban mindig az szerepel, hogy az megegyezik a település közigazgatási határaival, de ezt – ahogy az idén is – minden évben meg kell tenni.

Major Attila a Hunyadi–Csokonai utca buszmegállójával kapcsolatban tolmácsolta az ott lakók kérését. Sinka Imre válaszában elmondta, hogy felmérték, miként lehetne ott ismét megállóz kialakítani. Költségvetése a következő testületi elé fog kerülni, megvalósítását jövő tavaszra látja reálisnak.

Minden napirendi pontot egyhangúlag fogadott el a testület.

Zárt ülésen a Szent András-napi kitüntető címek és díjakról, az idei legjobb sportolói díjról, valamint magasabb vezetői illetmény megállapításáról szóló határozati javaslatok kerültek a képviselők elé.

Furár duplájával nyert a Szarvasi FC 1905

Pontaratás a hétvégén: Szarvas 3, Csabacsűd 1, Hunyadi 3

Frankó Dániel kékben

Hungarian Grand Prix: minden éremből kettő, Frankó Dániel utazhat az Eb-re