in ,

Gyakorló DIGI-SULI 2.0

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, összhangban az EU foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának végrehajtási keretét adó uniós integrált iránymutatásokkal, hangsúlyozzák az oktatás színvonalának növelését, illetve annak elősegítését, hogy minden tanuló magas színvonalú nevelés-oktatásban részesüljön. Az innováció alapját képező kreativitás fejlesztése, a tudományos – elsősorban természettudományos – és matematikai érdeklődés felébresztése, és megtartása, ismeretekkel és készségekkel történő bővítése az iskolában európai szintű célkitűzés. Mindezzel összhangban jelölte ki a magyar köznevelés cselekvési irányait a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia.

Ennek megfelelően a digitális kompetenciafejlesztés, a digitális oktatás színvonalának minőségi javítása, kiemelten kap helyet és prioritást az intézmények pedagógiai programjaiban, az oktatás mindennapjaiban.

Az új elvárásoknak megfelelő kompetenciák átadásának, elsajátításának elősegítése csak úgy elképzelhető, ha azok nem uralják nem sorvasztják el az alapvető értékeket, hanem egyfajta kiegészítő eszközrendszerként segítik a fiatalok sikeres eligazodását és érvényesülését az életben.

Az új tudásanyagot és megközelítést igénylő komplex pedagógiai fejlesztő tevékenység, a modern eszközök és alkalmazások használatorientált megjelenítése, az online térben végzett közös alkotómunka ösztönzése motiváltságot igényel az intézmények és az intézményekben szolgálatot teljesítő pedagógusok részéről is. – mondta el Bíró Gyula a Gál Ferenc Egyetem képzésfejlesztési igazgatója, c. egyetemi docens a GFE Szarvasi Gyakorlóintézményének vezetője.

A Gál Ferenc Egyetem digitális pedagógiai módszertani műhelye a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda “Digi-ovi-suli 2.0” programja keretében adta át azt a mintegy negyven darab tablet készüléket, az 1.a és 1.b osztályos tanulóknak, amelyek az önálló online tanulói terek kialakítását támogatják. A program az óvodától az egyetemig támogatja a gyermekek, tanulók, fiatal felnőttek, egyetemi hallgatók digitális kompetencia fejlesztését. Az egyetem Gyakorlóintézményében tanuló kettőszázötvenöt fő diák az intézmény finanszírozásával, a fenntartó támogatásával kap eszközt, ami segíti a virtuális osztálytermekben történő tanulást, készség- és képességfejlesztést.

Az Egyetem köznevelési intézményében 2015 óta folyamatos a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű bevezetése és integrálása a pedagógiai programokba, valamint az ehhez szükséges támogató eszközök beszerzése, a pedagógusok folyamatos módszertani továbbképzése.

Sz.Zs.

Pulykamell baconnel

Hálaadás csakis pulykával

Viszkok Dániel egyenlítőgólja a 47. percben

Hatalmas fegyvertényt hajtott végre a Csabacsűdi GyLSE