in ,

„Hit-Módszer-Tár”…

Online workshopsorozattal, és új módszertani kiadvánnyal jelentkezett a GFE GyakorlóintézményeOnline workshopsorozattal, és új módszertani kiadvánnyal jelentkezett a GFE Gyakorlóintézménye

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézménye a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodájával együttműködésben, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Karának szakmai támogatásával három alkalomból álló hitoktatói workshopot szervezett. –mondta el Bíró Gyula, a GFE képzésfejlesztési igazgatója, a Gyakorlóintézmény vezetője, c.e.docens.
A Magyarország Kormányának támogatásával megvalósuló workshopok „HIT-MÓDSZER-TÁR” – online továbbképzési tér kialakítása egyházmegyei hitoktatók módszertani támogatására / EKCP-KP-1-2021/1-00575/ című program keretében kerültek megrendezésre, amelynek célja a horizontális tudásmegosztás mellett a kapcsolati hálók kiépítése, olyan szakmai párbeszéd erősítése, amely az egyházmegye hitoktatóinak módszertani kultúráját gazdagítja, és segíti a nevelési folyamatok tervezésének kölcsönös támogatását.

A program keretében három alkalommal szervezett online workshopot a GFE Gyakorlóintézménye, amelybe a bekapcsolódó hitoktatók és egyetemi hallgatók horizontális tudásmegosztása gyakorlatközpontúan valósulhatott meg. Három oktatófilm került leforgatásra, amely bemutatja az óvodai, az iskolai katolikus és evangélikus hitnevelés gyakorlatát, segítve a szolgálatot teljesítő hitoktatók mellett, a hivatásukra készülő egyetemi hallgatókat is.

A bemutató órákat/foglalkozásokat követően szakvezetői, vezetőtanári reflexió, elemzés történt, óravázlatokkal, foglalkozástervezetekkel megtámogatva az online workshopalkalmakat.

A három foglalkozás tervezettel, és az oktatófilmekkel módszertani kötet jelenik meg a Digitális Kalamáris Kiadó gondozásában. A kötetben Gyekiczki Istvánné hitoktató, szakvezető óvodapedagógus, Jancsó Brigitta hitoktató és a Báthori Andrea evangélikus hitoktató egy-egy foglalkozást, tanítási órát mutat be, azok tervezetét, reflexióval, amelyhez oktatófilm, DVD melléklet is kapcsolódik.

Az online workshopok alkalmával a program célja a résztvevők horizontális tudásmegosztásának támogatása volt, amely a szakmai kapcsolatok támogatása mellett hozzájárult a módszertani kultúra fejlesztéséhez, a kölcsönös szakmai támogatás környezetének kialakításához. A változatos tanulómegismerési technikák mellett a professzionális tanári kommunikáció képességének fejlesztése, a differenciálás pedagógiájának hitre nevelésben alkalmazott módszerei kerültek bemutatásra, további ismeretek megszerzését támogatva a korszerű pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai eljárásokkal.

A szakmai programsorozatot megnyitotta Ft. Dr. Serfőző Levente oktatási helynök, dékánhelyettes, a GFE TK tanszékvezető docense. A második és harmadik alkalommal Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus plébános, a GFE TK főiskolai tanára és Ft. Dr. Kiss Imre esperes, a GFE TK főiskolai tanára adott szakmai iránymutatást és támogatást. A program szakmai támogatását a Kateketikai Iroda végezte, folyamatos módszertani instrukciókkal segítette a műhelyek munkáját, amelyeket Szűcs Klára tanító, egyetemi óraadó oktató végzett.
Bíró Gyula a program szakmai koordinátora elmondta, hogy a pályázat támogatásával beszerzésre került egy professzionális, nagy látószögű kézi kamera, képstabilizátorral, amely az oktatófilmek rögzítését, az élő, egyenes online óraközvetítéseket biztosítja a jövőben.

Sz.Zs.

A Nagyrét Farm és a Csati mérkőzésén jártunk

A Pro Gym és a Korona körelőnyben

Átadták az M44-es újabb szakaszát az új Tisza-híddal

Átadták az M44-es újabb szakaszát az új Tisza-híddal