Szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete a 2022. január 31-i ülésén
Szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete a 2022. január 31-i ülésén (Fotó: Babák Zoltán)
in ,

Közeledik a 2022-es költségvetés beadásának határideje

Napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló határozatot fogadta el Békésszentandrás képviselő-testülete hétfő délutáni ülésén.

Átruházott hatáskörében eseti támogatásként három fő részére ítélt 5-5 ezer forintot a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint egy esetben öt mázsa tűzifát természetbeni támogatásként, hangzott el Sinka Dóra bizottsági elnök beszámolójában.

A 2022. évi költségvetés tárgyalásának első fordulója előtt még 88 millió volt a hiány. Ezt a bevételek növelésével, illetve a kiadási oldal lefaragásával billentenék egyensúlyba, mondta Sinka Imre polgármester. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a tervezetet február 15-ig be kell terjeszteni.

A sarokszámokat Bagdiné Balla Andrea ismertette. Eszerint a kiadási oldalon 1069223000, a bevételi oldalon 991786000 forint szerepel. A forráshiányt meg kell szüntetni, mert csak nullás költségvetés fogadtatható el, mondta.

A Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke, Hévizi Róbert elmondta, a hiány oka az volt, hogy az intézményektől kérték azt, hogy az álmaikat, vágyaikat is szerepeltessék a tervben. Minden évben faragni kell ezekből. Látnak lehetőséget arra, hogy a két oldalt egyensúlyba lehet hozni, jelentette ki Hévizi Róbert. A testület a tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Az utolsó napirendi pont Békésszentandrás Nagyközség 2022. évi rendezvényeit érintette. Farkasné Sinka Dóra elmondta, hogy a Körös Művelődési Ház vezetőjének segítségével összeállították a programnaptárat, amiben az önkormányzati rendezvényektől kezdve a civil szervezetek programjain át egészen a termelői piacokig minden szerepel.

A bejelentések között először a Dinnyéslaposi üdülősor burkolatának felújításával kapcsolatos döntéseket hozták meg, így kiválasztották a projektmenedzseri, a közbeszerzési szakértői, illetve a műszaki ellenőri feladatokat ellátókat. Mindhárom esetben a legkedvezőbb ajánlattevőt javasolta bizottsága, tájékoztatta a testületet bizottsága nevében Hévizi Róbert. A határozatot is ezt követve hozták meg a képviselők.

Renault Traffic Combi beszerzésére kértek három Renault-kereskedőtől ajánlatot tanyabusz beszerzése a Magyar Falu Program keretében. Itt is legkedvezőbb ajánlatot fogadták el. Hévizi Róbert kérte, hogy az önerőt a meglevő, használt, de még forgalomképes busz eladásából fedezzék.

A Magyar Falvak Program keretében lehetőség nyílik kommunális eszközök beszerzésére. A pályázat még tervezési szakaszban van, de ha megvalósul, önerőt szükséges biztosítani hozzá.

Feltették a kérdést a településüzemeltetés felé, mire lenne szükségük. A településüzemeltetési feladatok ellátásához a leamortizálódott teherautóik cseréjére lenne szükség, érkezett a válaszban.

Jelen állapotban úgy néz ki, hogy egymilliónyit kellene mellétenni, számszerűsítette az önerőt Sinka Imre polgármester. Felmerült, hogy használt eszköz eladásából fedezzék ezt.

A Magyar Falu Programban ismét lehetőség nyílik járdafelújításokra. Korábban 5 millióra lehetett pályázni, ezt most megduplázták. A gyógyszertár és a 44-es ABC (volt Röfi) közötti szakasz lenne az egyik. Három ajánlat érkezett a tervezési díjra. A legkedvezőbbet, a Körös AQUA ajánlatát fogadták el.

A TOP Plusz pályázat keretében parkolók létesítésére nyílt lehetőség az új piaccsarnok köré. A pályázatok benyújtásához tervek kellenek, ehhez kértek ajánlatot. A sok közül a legkedvezőbbet fogadták el.

Szintén a TOP Pluszban belterületi utak fejlesztésére lehet pályázni. Négy belterületi utak fejlesztése során elővették a lakosság részéről beérkezett kéréseket. Virág Sándor képviselő elmondta, az Arany, a Széchenyi, a Zalán és a Pázsit utcák felújítására adnának be pályázatot, de más, például üdülősori utak is tervben vannak. Sinka Imre csatlakozott hozzá azzal, hogy a Széchenyi utca Posta felöli szakaszát is megpróbálják majd beemelni.

A hátralevő bejelentések között a legnagyobb téma volt Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadása. Ahhoz, hogy pályázhassanak rendelkezni kell közbeszerzési tervvel, amiben azoknak kell szerepelni, amit az adott évben meg akarnak valósítani. Az idén a Dinnyelaposi úté, illetve a művelődési ház közbeszerzési pályázata szerepel ebben.

Kötelező feladata az önkormányzatoknak, hogy a rekultivált hulladéklerakók mintavételi kútjaiból mintát adjanak vizsgálatokra. Erre ajánlatokat kértek, a legkedvezőbbet fogadták el. Megújították a Penecon Kft.-vel a használaton kívüli konyha hosszabb ideje folyó bérletét. Lejárt az önkormányzat informatikai eszközeinek vírusvédelmére a legkedvezőbb ajánlatot tevőt választották.

Megadták tulajdonosi hozzájárulást a Hunyadi sportszékházának fejlesztéséhez, végül formai döntést hoztak arról, hogy tudomásul veszik, hogy az új szennyvíztisztítót kivitelező cég, a Magyar Vakond Kft. Békési Vakond Kft. néven folytatja a munkálatokat.

Enabulele Stanley Esemuede és a Gólgyártóknak ezúttal nem indult be a gyártósor a Csati ellen. A képen jobbról Durucskó Péter

Viharos forduló a rájátszásban

A képen balról jobbra: Molnár Sándor r. alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Varga K. Attila r. ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Czeglédi Lajos r. alezredes, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője.

Molnár Sándor rendőr alezredest nevezték ki a Szarvasi Rendőrkapitányság élére