in ,

Rendkívüli ülésen fogadta el a 2022-es költségvetést a szentandrási testület

A 2022-es költségvetés elfogadásáról szavaz a békésszentandrási testület (Fotó: Babák Zoltán)

A tegnap délutáni rendkívüli testületi ülés szükségességét a 2022-es költségvetés, illetve pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatal indokolta Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere.

Bagdiné Balla Andrea elmondta, hogy a 2022-es év költségvetése folyamatosan zajlik. A jogszabályi előírásoknak eleget tettek azzal, hogy február 15-ig benyújtották.

A javasolt kiadási és bevételi előirányzat 1,038 milliárd forintban került meghatározásra. Ebből a működési bevételek, illetve a kiadások is kicsivel haladják meg 600 milliót. A köztes részt az áthúzódó beruházások időarányos összege teszi ki.

Hévizi Róbert elmondta, november óta havonta akár több alkalommal is tárgyalták a 2022-es költségvetést. Ezeken a testület minden tagja itt volt, aminek köszönhetően egyöntetű véleményt tudtak hozni.

“Elsősorban az volt a cél, hogy a dolgozóknak biztonságos munkahelye, illetve az önkormányzat működése is biztosított legyen. Természetesen fejlesztésekben is gondolkodott a bizottság, ami meg is mutatkozik a költségvetési rendeletben, de azzal, hogy elfogadhatóvá váltak a sarokszámok, nem jelenti azt, hogy hátradőlhet akár a testület, akár az intézmények, mert egy nagyon szoros költségvetés van előttünk”, fogalmazott Hévizi Róbert.

Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke a 2022-es költségvetésről fejti ki bizottsága véleményét
Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke a 2022-es költségvetésről fejti ki bizottsága véleményét (Fotó: Babák Zoltán)

A költségvetést a testület egyhangúlag elfogadta.

Nem kívánják megszakítani azt a hagyományt, hogy március 8-án megajándékozzák az önkormányzat és intézményeinek hölgytagjait. Erre és járulékaira határozati javaslattal 125 ezer forintot biztosítanak.

A napirendek sorában következőként az önkormányzati intézményeket vezetők illetményéről született döntés.

Korábban ajánlatokat kértek a Szarvas és Békésszentandrást összekötő kerékpárút világításának fejlesztésére. Hat darab a kerékpárút nyomvonala mellett tájékozódási irányfényt adó napelemes kandeláber beszerzésére és elhelyezésére vonatkozó szerződéskötésre adtak megbízást Sinka Imrének és Csépainé Tóth Gabriellának bruttó 3,223 millió forint összegben.

A Széchenyi utca 12. alatti Greksza-iskola megvételéhez kértek ajánlatokat ingatlan értékbecslőktől. A kettő beérkezett közül az alacsonyabbat fogadta el a testület.

Üdülősorok megvilágítása régóta tervben van, mondta Virág Sándor képviselő. Minden üdülősorról érkezett be kérelem, az Arborétumi üdülősorról a leghamarabb, ott már az lakossági önerő is részben összegyűlt, ezért bizottsága ennek az üdülősornak a fejlesztéséről tett javaslatot. Határozat született arról, hogy értesítik az Arborétumi üdülősor tulajdonosait a fejlesztés tényéről.

A régi katonai üdülő, a bölcsőde, óvoda, valamint az egészségügyi alap- és szakrendelés, valamint szociális alapellátás fejlesztésére kiírt pályázatok beadásáról döntöttek.

A helyi gazdaságfejlesztéssel, a belterületi utak fejlesztésével, a helyi és térségi turizmusfejlesztéssel, a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésével, illetve a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázatok benyújtásával és lebonyolításával a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t bízzák meg.

Az önkormányzat tulajdonát képező pótkocsi felújításáról határoztak, amire 354 ezret hagytak jóvá.

A strand két napozómólója veszélyessé vált. Mindkettő deszkázatát cserélik. Erre 300 ezer forintot irányoztak elő. Hosszútávú elképzelés, hogy finombeton borítást kapjon, de ez nem a mostani döntés tárgya, foglalta össze Sinka Imre.

Szúnyoggyérítésre 6,2 milliót különítettek el, ami 7,4 százalékos költségnövekedést jelent a tavalyi kerethez képest.

A Szentandrási Híradó előállítási költségei az alapanyagok árának növekedése követve emelkedtek. A testület elfogadta a megemelt előállítási költséget. Ezt kompenzálandó 8 oldalra, egyszeri színes megjelenésre, illetve 1500 példányra történő karcsúsításon ment át a kiadvány.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 2020. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében a Körös Művelődési Ház és Könyvtár udvarán lévő kis épület felújítására, melyet megnyertek. Az egyesület az épület energetikai felújítására is szeretne pályázni. A pályázat feltétele, hogy az egyesület öt évig térítésmentesen használhassa. Ehhez hozzájárulását adta a testület.

A Keresztháti üdülősoron található ingatlanok tulajdonosai közül tizenegyen egy egyesületet hoztak létre. A testület hozzájárulását kérték ahhoz, hogy használhassák a település nevét a következő formában: Békés-Szentandrási Üdülőövezetek Fejlesztéséért Egyesület. A testület kinyilvánította, hogy ebben a kötőjeles formában nem illetékesek a névhasználatot illetően. Amennyiben kötőjel nélkül használják a település nevét, megadják a hozzájárulást.

Utolsó bejelentésként a Lavender Alapítvány önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó kérelmét fogadták el. A civil szervezet közösségi házat és kiállítótermet létesítene a református templommal szembeni levendulaszínű házban, ahol olyan programok lesznek, amik a lakosság érdekeit szolgálják, mondta Hévizi Róbert képviselő, aki érintettsége miatt kizárását kérte a szavazásból.

A Szarvasi Jégkorong SE U12-es válogatottja

Megvan az első tornagyőzelem

Kihirdették az idei Diós Kristóf Természetfotó Pályázat díjazottjait

Kihirdették az idei Diós Kristóf Természetfotó Pályázat díjazottjait