in ,

Ha csak egy kérdés erejéig is, de patthelyzet a szentandrási testületben

Szavaz a békésszentandrási testület

Hétfő délután ülésezett Békésszentandrás Nagyközség képviselő-testülete. Egy kivételével a napirendek és a bejelentések mindegyike egyhangú szavazás mellett került elfogadásra.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök vezette elő. Eszerint két fő kapott 5-5 ezer forintos eseti települési támogatást, kamatmentes hitelre egy kérelem érkezett, de az elutasításra került.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról minden év január 1-től van szükség, ám a koronavírus ezt most felülírta, így csak július 1-től nyílt erre lehetőség, tájékoztatta a testületet Csépainé Tóth Gabriella jegyző.

Elfogadták a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány beszámolóját annak 2021. évi tevékenységéről. Kozák János kuratóriumi elnök reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban a koronavírus nem fog beleszólni a terveik megvalósításába.

Major Attila a civil egyesületeknek, illetve a sportegyesületeknek is megköszönte a munkáját és az arról szóló beszámolókat, kitartást kívánt azzal, hogy remélik, ez az év jobb lesz.

A civil szervezetek támogatása minden évben egy adott keretösszegből történik.
Először az igényeket megvizsgálva a költségvetés lehetőségeit mellétéve igyekeznek egy mindneki számára elfogadható döntést hozni.

2,5 millióban határozták meg a civil szervezetek támogatását, mondta a Gazdasági és Turisztikai Bizottság nevében Virág Sándor képviselő. Ez ugyan kevesebb, mint a beérkezett igények összessége, de ha látják az év alakulását és a költségvetés is engedi, esetenként természetbeni juttatásokat mellé fognak tudni tenni.

Magyar Falvak Programban a kommunális eszközök beszerzésére nyert 14 millió az áremelkedések miatt kevés lesz. Új ajánlatokat kértek, de még a legolcsóbb összeállítás is 1,949 millióval került többe, mint a keretösszeg. Virág Sándor elmondta, hogy mindig öröm, ha ennyiért tudnak eszközöket beszerezni, ezért nem szerették volna veszni hagyni. Második körben is megfuttatták a dolgot, és sikerült 600 ezernyi engedményt elérni. Ezzel a feltétellel már elfogadható az ajánlat.

Virág Sándor felsorolta, milyen eszközök kerültek a pályázatba: fűnyírótraktor, sószóró, pótkocsi, talajfúró, fűkasza, fűnyírók, magassági ágvágó. Utoljára 2012-ben a közfoglalkoztatási programban sikerült ekkora fejlesztést végrehajtani, hangsúlyozta.

A víztorony telkének megosztása azért szükséges, mert a volt iskolakert, a kollégium és a szolgálati lakások egy helyrajzi számon vannak vele. Miután az állam saját kezébe vette a vízközműveket, ezek megtartása okán telekmegosztást kezdeményeztek. Ennek 80 ezer forintos költségét elfogadták.

A belterületi önkormányzati járdafelújítás című pályázathoz kapcsolódó beton beszerzés az áremelkedések miatt Rózsa és a Kulich Gyula utcákra 361 ezres plusz keret jóváhagyása vált szükségessé. A Rózsa utca átadója csütörtök 10 órakor lesz, a Kulich Gyula utca kivitelezését április 4-gyel kezdődő héten az időjárás függvényében indul. A járdafelújításokat igyekeznek folytatni, ígérte Sinka Imre.

A következő előterjesztés előtt Sinka Imre elmondta, hogy a TOP Plusz Élhető települések pályázatban 155 milliót nyert a település a Széchenyi utca környezetében levő négy utca belvízvédelmi rendszerének a kialakítására, a régi piac dísztérré alakítására, a Széchenyi utca Posta előtti szakaszának újraaszfaltozására, illetve a Hunyadi-kastély és a vadászház között kerékpárút, onnan a Rákóczi utcán kerékpársáv kialakítására, valamint a Fövenystrandon egy felnőtt játszótérre.

Szintén az Élhető településekbe történne újabb pályázatok benyújtása, amihez szükség van a tervezők kiválasztására. Ebben a következő projektelemek lennének benne: a honvédségi üdülő felújítására, illetve az orvosi rendelők udvari felújítása lenne.

A szennyvíztisztítóval kapcsolatban kommunikációs terv elfogadása került a testület elé. Ezáltal a lakosság is jobban bele fog látni, mi is történik a szentandrási léptékben gigaprojekt megvalósítása során.

A volt honvédségi üdülővel kapcsolatos tervek benyújtásáról kellett volna dönteni, de ebben kivételesen patthelyzet alakult ki a hat fővel ülésező testületben. Sinka Imre, Farkasné Sinka Dóra és Lesfalvi Balázs arra tette a voksát, hogy az idő rövidsége miatt a meglevő tervekkel induljanak neki a pályázatnak, míg Virág Sándor, Rusz Mihály és Major Attila inkább alaposabban járná körül a lehetőségeket.

“Lesz még alkalom, hogy nagyobbat álmodjunk, ezzel most induljunk el!”, mondta Sinka Imre. Végül a szavazásnál patthelyzet alakult ki. A szavazategyenlőség miatt a polgármester a következő soron következő bizottsági és testületi ülésre tolta át a kérdésről való döntést.

Elfogadták, hogy a Járási startmunka mintaprogram előkészítését, tervezését és megvalósítását, az adminisztrációs feladatokat az idén még a Településüzemeltetési Intézmény, jövőre már a Polgármesteri Hivatal fogja elvégezni.

Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19/c – tanári lakások – lakásbérleti szerződés bérlő általi felmondását elfogadták a bérlő által kért feltételekkel.

Időről időre felülvizsgálják az önkormányzat élő szerződéseit. Így történt ez most az önkormányzat informatikára vonatkozó megállapodásával is, amit felbontottak, és egy helyi vállalkozóval kötöttek szerződést bruttó 161 ezerre. Ugyanezzel a vállalkozóval meghosszabbították a települési rendezvények hangosítására szóló megállapodást is.

Virág Imre elmondta, ahogy a tisztítószereknél, az irodaszereknél is összevonták az önkormányzatot és intézményeit, így sikerült kedvezőbb ajánlatot kapni ezekre.

Módosították a pénzkezelési szabályzatban foglalt utólagos elszámolás szabályait.

A Békésszentandrás 585 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése egy államtól visszakapott ingatlan 6/60-ad részének értékesítéséről döntöttek.

A településgazdálkodási intézmény KOMATSU erőgéphez két hátsó gumiköpeny beszerzésének utólagos jóváhagyását kérte a polgármester, amit a testület jóvá is hagyott.

Kerékpárút fejlesztésében Babák Mihály, Szarvas város polgármestere megkereste a szentandrási önkormányzatot egy konzorciumi partnerség kapcsán. A testület támogatta ezt az elképzelést, mert a két település kerékpárút-hálózata még jobban kapcsolódni fog egymáshoz.

“Közösen könnyebben fog menni!”, mondta Sinka Imre, majd a szentandrási testület kifejezte együttműködési szándékát.

Zárásként elhangzott, hogy köszönőlevelet kaptak a kupakokból gyűjtött pénzzel támogatott kisgyermek szüleitől.

A Szlovák Általános Iskola lánycsapatai mesterükkel, Patkó Lajossal

Jól szerepeltek a szarvasi sakkozók a megyei döntőn

Kecskeméten zártak U10-es jégkorongozóink