in ,

Az Oktatási Hivatal szakmai napja a GFE Gyakorlóintézményében

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022. április 13-án szakmai napot szervezett, melynek keretében három szakmai bemutatóra és egy plenáris előadásra került sor. A program ötven szakmai érdeklődő részvételével zajlott.

Demjénné Jónás Klára szakvezető óvodapedagógus, szaktanácsadó mesterpedagógus a fenntarthatóság pedagógiájának módszertani fogásait mutatta be, a gyógynövények témáját feldolgozva.

A külső világ tevékeny megismerése tevékenységi kör feldolgozásában, a „természet asztala” projekt keretében, a gyógynövények felhasználásáról, jótékony hatásairól, és az óvodában megvalósítható, szabad játékba integrált tevékenységeket, mozzanatokat láthattak az intézménybe látogató megyei óvodapedagógusok. A sokoldalú játékos feladatok, segítették a gyermekeket az új ismeretek befogadásában, a meglévő ismeretek bővítésében. Az élményszerű játékokban a gyermekek tapasztalatokat szerezhettek, megélhették a kreativitásukat, ügyességüket. Játszhattak párkereső játékot, zenére óriás társasjátékot, amelyben ők voltak a szereplők és feladatokat kellett megoldaniuk. A foglalkozás keretében készíthettek illatos szappant, vagy rendszerezhették, válogathattak gyógynövényekből készült termékeket, megadott szempontok alapján.

Sulyan Eszter szakvezető óvodapedagógus az Izgő-mozgó tehetségműhely munkájába engedett betekintést a szakmai érdeklődők számára.

A bázisintézményi bemutató keretében a mozgásos tehetségműhelyben megismert, gyakorolt labdatechnikai elemeket alkalmazták a nagycsoportos óvodások. A foglalkozás során léglabdákkal változatos mozgásformák gyakorlására nyílt lehetőség játékos formában, több tornaeszköz felhasználásával. A foglakozás zárásaként lehetőség volt a labdákkal szabad játékra, ahol a gyermekek differenciált feltételek között bemutathatták a megismert labdatechnikai elemeket.

Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus, mesterpedagógus, a projektpedagógia intézményi gyakorlatát mutatta be Terep-szín-játék projektjén keresztül.

A bemutató projekt témája a természet ébredését, újjászületését, a tavasz beköszöntét követően a színekkel való ismerkedést, annak játékos feldolgozását ölelte fel. A tevékenységek természeti környezetben valósultak meg, ahol a fák, a füves, virágos területek adták „Szín ország” helyszínét. A sokoldalú tevékenységek megvalósulását különböző színes eszközök, színes érzékfejlesztő drámajátékok segítették.

A jó hangulatú színes délelőttön a 3-4 éves gyermekek megkereshették „szín- házukat”, hívhatták madárhangon bekötött szemű társukat, színes „fonalkukackákkal” etethették meg a madármamák fiókáikat, de színpárokat alkotva táncolhattak, foroghattak az óvodapedagógus énekére. Emlékül egy talpalatnyi természetet ragaszthattak a színes talpacskákra, így búcsúzva „Szín – országtól”. A színes, játékos feladatok által bővült a gyermekek ismerete, érzékenysége a teremtett világ szépségére, sokszínűségére. Természetes környezetben, fejleszthették ügyességüket, szerezhettek tapasztalatokat.

Az érdeklődőket Bíró Gyula igazgató, c. e. docens köszöntötte a plenáris előadást megelőzően, megköszönve a résztvevőknek, hogy a GFE intézményét választották a szakmai nap alkalmával. Köszöntőjében elmondta, hogy a GFE Gyakorlóintézménye szakmai generátora és támogatója a megye pedagógus módszertani továbbképzésének és ezt a szolgálatot örömmel teszik, megerősítve a megye értékgazdag pedagógiai gyakorlatát. Bíztatta a jelenlévőket, hogy mutassák meg azokat a jó gyakorlatokat, pedagógiai műhelymozzanatokat, amelyek a saját intézményeikben működnek, erősítve ezzel a hálózatosodást, a horizontális tudásmegosztás gyakorlatát és lehetőséget teremtve, hogy Békés megye óvodái az országos szakmai vérkeringésbe is bekapcsolódjanak, publicitást kapjanak.

Dr. Mező Ferenc pszichológus, az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi docense, a GFE oktatója tartott előadást, illetve a tehetségazonosítás és tehetséggondozás témakörben nyújtott segítséget az óvodai tehetségfejlesztés intézményi gyakorlatához.

Bajomi-Nagy Éva igazgató-helyettes, vezetőtanár

Tessedik Sámuel felújított síremlékénél koszorút helyez el Frankó Anna, a szlovák önkormányzat elnöke

280 éve született Tessedik Sámuel

Dr. Jakab Gusztáv, a A Szarvasi Arborétum - Pepi gróf öröksége" című könyv szerzője

A Szarvasi Arborétum egy szarvasi természetfotós szemével