in ,

280 éve született Tessedik Sámuel

Tessedik Sámuel felújított síremlékénél koszorút helyez el Frankó Anna, a szlovák önkormányzat elnöke (Fotó: Babák Zoltán)

Tessedik Sámuel ezen gondolatával köszöntötte a Tessedik Sámuel sírjánál megjelenteket teganp délelőtt Frankó Anna, a szlovák önkormányzat elnöke: “Én reméltem, az isten is megadja, hogy még a síromon is ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvai, talán idő előtt, talán terméketlen földbe, de jó remény fejében elvetettem”.

A Tessedik által említett terméketlen föld az elhintett magoknak, illetve a dolgos szarvasiaknak köszönhetően termőre fordult, az sok szarvasit éltetett és éltet a mai napig, mondta Frankó Anna.

Tessedik éppen 280 éve született Albertiben. Ebből az alkalomból – a Tessedik 280 programsorozat elemeként – az önkormányzat rendbe tetette a sírkövet, és a sír környékét.

A szlovák önkormányzat elnöke két nyelven történt köszöntője után felkérte Lázár Zsolt evangélikus esperest, illetve Zahorecz Pál lelkészt, hogy szenteljék fel nagy elődjük sírhelyét.

Tessedik Sámuel élete, hagyatéka egy bizonyságtétel. Életét az isten evangéliuma itatta át, ami erőt adott, erőforrást jelentett számára. tudta, hogy a nehézségek ellenére az ő ideje a magvetés ideje, ami lehet, hogy csak évszázadok múlva, de meghozza gyümölcsét. Ezzel a lelkülettel kell nekünk is az életünket élni, jelentette ki Lázár Zsolt.

Szolgálatukat Tessedik Sámuel síremlékének megkoszorúzása követte.

Szentandrás beiktatásának 692. évfordulóján emlékeztek a település lakói

692 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek Szentadráson

Az Oktatási Hivatal szakmai napja a GFE Gyakorlóintézményében