in ,

Fejlesztésekkel kapcsolatos döntések a csabacsűdi testület előtt

Dönt a csabacsűdi testület 2022. április 26-án
Dönt a csabacsűdi testület 2022. április 26-án (Fotó: Babák Zoltán)

A lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámoló, illetve Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2021-es belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolót, illetve előterjesztés elfogadását az első nagyobb lélegzetvételű téma a térítési díjak önköltségének megállapítása volt. Amennyiben a jogszabályi háttér engedi, mindenképp vissza kell térni a díjak felülvizsgálatára, mondta az intézményvezető, Gilanné Radványi Rózsa.

Az önköltségszámításnak minden év március végéig meg kell történni a szociális tevékenységre vonatkozóan. Az egy másik dolog, hogy tudják az önköltségét a szolgáltatásoknak, az önkormányzatnak június 30-ig nincs lehetősége korrigálni azokon az önköltséggel való összefüggésben.

Erre vissza kell térni a júliusi testületi ülésen, ha addig nem hoz a kormány egy hosszabbító döntést az árak további befagyasztásáról. Ha ez nem történik meg, akkor is leghamarabb szeptember 1-től lehet korrekciót érvényesíteni, miután 30 napot hagyni kell az érintetteknek a megismerésre.

Az idősek klubja épületét érintő TOP önkormányzati épületek energia-korszerűsítésére kiírt pályázattal kapcsolatban kiválasztásra került a projektmenedzsmentre, a kivitelezési munkálatokra, a műszaki ellenőri, valamint a tájékoztatási és nyilvánossági feladatokra ajánlattételi felhívásra meghívottak köre.

Ebben a projektben az épület hátsó részének megerősítése, nyílászárók cseréje, utólagos külső hőszigetelés, akadálymentes feljáró átépítése, 3kW-os napelem elhelyezése a tetőre, a jelenlegi gázkazán, valamint a radiátorok cseréje valósulna meg.

A Helyi építési szabályzat módosítása vált szükségszerűvé egy, a település életben fontos gazdasági szereplő, a Misa-Farm Kft. kérésére. A cég vetőmagtároló, kiszerelő üzemet kíván létesíteni Nagyrátán, hangzott el a napirend ismertetése során. A területet gazdasági-kereskedelmi övezetbe kell átsorolni, hogy ez a kiemelt fejlesztési cél megvalósulhasson.

“Az önkormányzatnak fontos, hogy létesüljön egy ilyen üzem a településen.

Ami Szarvasnak a Corteva, az Csabacsűdnek a Misa-Farm lehet”,

fogalmazott Molnár József polgármester.

A Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatban április 19-én volt a taggyűlés, amin két napirendi pont, a 2021-es gazdasági évről szóló beszámoló, valamint a 2022-re vonatkozó üzleti terv. A testület mindkettőt elfogadta.

Ivóvízhálózat gördülő fejlesztési tervével kapcsolatban elhangzott, hogy a Magyar Nemzeti Vízművek nemrégen konszolidálta az Alföldvíz Zrt.-t, így kiegyenlítésre kerültek a hosszú évek óta ki nem fizetett bérleti díjak.

Ennek köszönhetően 19,15 millióval plusz 5,17 millió áfa.-val módosult a költségvetés bevételi oldala, illetve a kiadási oldal is, miután ez csak az ivóvíz víziközművekre fordítható.

Az önkormányzatnak annyiban marad szabad keze ezzel kapcsolatban, hogy dönthet, hol szeretné a hálózatot fejleszteni. Valószínűleg ez az utolsó, amit önkormányzatként el tudnak végezni, jelentette ki Molnár József. Ezzel kapcsolatban a Vasút és a Munkácsy utcai bekötővezetékek rekonstrukciója merült fel.

Az belterületi utak fejlesztésével kapcsolatban az áremelkedések miatt az önkormányzat versenyt fut az idővel. Most, hogy a kormány további két hónappal kitolta a pályázatok beadási határidejét, ez fokozottan igaz lesz.

A nyílt ülés végén Kerek Mihály tett fel késrést az útépítésekkel kapcsolatban. Miskó Bence jegyző ismertette a korábbi testületi ülésen ezzel kapcsolatosan hozott döntést. Eszerint az Arany János utcai szakasz a korábbiról a József Attila és Iskola utcák közére változott, illetve a Vasút utca Zrínyi és Dózsa György utcák közötti szakasz szélességének 4-ről 3 méteresre csökkentéséről.

Két arany-, és két ezüstérmes a Patkó-tanítványok közül

Jól szerepeltek a megyei Diákolimpián a korábbi és a jelenlegi Patkó-tanítványok

Kozsuch Kornélt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnökét megyei elnöki tisztségére jelölték a közelmúltban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos roadshow-ja Szarvasra érkezett