in ,

Búcsúzás a Vajdában

Ballagó osztály a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2022. április 30-án.
Ballagó osztály a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2022. április 30-án (Fotó: Bancsik Ernő)

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2022. április 30-án került sor a végzős diákok búcsúztatására, a ballagásra. Két év kihagyás után nagy örömmel készült erre az alkalomra diák és tanár is.

A ballagást megelőző hét már az iskolától való elköszönésről szólt. Hétfőn kezdődött a kibocsátó istentisztelettel, majd a tervek szerint szerdán fáklyás felvonulással folytatódott volna Vajda Péter sírjához az Ó-temetőbe, amit sajnos elmosott az eső (Ezt a programot május 19-én tartjuk meg). Csütörtök volt a szerenádok ideje, amikor személyes találkozás formájában is elköszönhettek a tanulók osztályfőnöküktől. Természetesen a bolondballagás sem maradhatott el, arra pénteken reggel került sor, zenebona és színes kavalkád jellemezte végzős tanulóink vidám felvonulását.

Április 30-án, szombaton reggel azonban már ünnepi díszben várta a gimnázium épülete, tanáraik és az alsóbb éves tanulók 12. évfolyamos diákjainkat.

A ballagás programja a tarisznyák átadásával kezdődött, majd végzőseink Zahorecz Pál iskolalelkész áldása után utoljára járták végig az iskola folyosóit és tantermeit, ahol gimnáziumi éveiket töltötték. A program névadónk, Vajda Péter szobrának koszorúzásával folytatódott. A gimnázium zászlóját követve vonult át az ünneplő gyülekezet az evangélikus Újtemplomba. Az ünnepi istentisztelet után, amit Horváth Olivér és Zahorecz Pál lelkészek celebráltak, Lázár Zsolt esperes ünnepi beszéde következett, majd a városvezetés nevében Molnár Etele alpolgármester köszöntötte a ballagókat.

Az ünnepi műsorban Reményik Sándor Akarom című versét Kiss Virág 12. évfolyamos tanuló adta elő, majd a 11. évfolyam nevében Vaskor Gergő (11.B) szólt az ünnepeltekhez. Garai Hajnal (12.C) Koncz Zsuzsa Köszönöm című számát énekelte gitárkísérettel, majd Mester Dóra (12.C) búcsúzott a 12. évfolyamosok nevében.

A végzősök minden évben kinyilvánítják a gimnáziumhoz való kötődésüket, és ígéretet tesznek, hogy annak elhagyása után sem feledik azt az értékrendet, amelyet az iskola falai között kaptak. Az eskü szövegét Jakab Gergő (12.A) olvasta fel. A másik hagyomány az iskola zászlajának az átadása. A 11. évfolyamosok átveszik a szolgálatot, amely a gimnázium egyik jelképének megőrzését jelenti.

A kulturális programot az énekkar kamarakórusának előadása zárta.

Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő ünnepi beszédében kiemelte, hogy ez az évfolyam sajnos két alkalommal is online oktatásra kényszerült a járvány miatt, de szerencsére az utolsó gimnáziumi tanév már teljes volt. Személyesen szólt a végzős tanulókhoz és osztályfőnökeikhez is.

A hagyomány szerint legeredményesebb tanulóinkat is díjazzuk a ballagáson. A jutalmakat a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány és a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti köre támogatásával adjuk.

Ebben a tanévben iskolánk rangos elismerésében, a Benka-díjban, amelyet a több területen kiemelkedő eredményt elért tanulók kaphatnak, Fazekas Bence Mihály 12.A és Nagy-Bobvos Noel 12.C osztályos tanuló részesült.

A Szarvasi Vajda Péter Alapítvány kuratóriuma adományozta a Dr. Nádor Jenő-díjat, amelyet olyan tanuló kaphat, aki a humán tárgyak területén ért el kiemelkedő eredményeket. A díjat Mester Dóra 12.C osztályos tanuló kapta.

A kiemelkedő sporteredményeket elért tanulók kaphatják az id. Oláh Miklós-díjat. Az idén a díjban Pető Antónia 12.C osztályos tanuló részesült.

Az ének-zene területén kiemelkedő tanulóknak járó Melis-díjat ebben az évben Garai Hajnal 12.C osztályos tanuló vehette át.

Valamelyik művészeti területen kiemelkedő teljesítményért jár a Művészeti díj, a díjat idén Kiss Virág 12.B osztályos tanuló kapta.

A Boczkó Dániel-díjjal az illő magaviseletű és szorgalmas diákok jutalmazhatók, ebben a tanévben Szanyi Alexandra 12.C osztályos tanuló részesült ebben a kitüntetésben.

A legeredményesebb nyelvvizsgázónak járó elismerés a Nyelvvizsga díj, amelyet dr. Mocskonyi Gábor öregdiákunk ajánl fel minden évben. A díjat édesanyja, Mészáros Tünde adta át, ebben az évben ezt Egri Dóra 12.B osztályos tanuló kapta.

Iskolánk diákjai országos szintű sikereket érnek el különböző sportágakban. Különösen büszkék vagyunk röplabdásainkra, mivel ők iskolai keretek között készülnek fel a versenyekre. Az országos döntőben Békés megyét a fiúk és a lányok között is a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium csapata képviselhette.

A leány röplabda csapat végzős diákjai: Jani Kata 12.A, Emődi Gréta, Medvegy Hajna, Medvegy Réka, Mester Dóra, Pető Antónia, Petrovszki Orsolya, Tiba Alexandra 12.C osztályos tanulók.
A fiú csapatból elköszönünk Bány Bence, Galó Tamás Márk, Jakab Gergely, Kiss Márton, Molnár Etele Fábián, Szilágyi Áron, Tóth Etele Imre 12.A, és Nagy-Bobvos Noel Ferenc 12.C osztályos tanulóktól.

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért jutalmat kapott a 12.A osztályból Tóth Etele és Jakab Gergely. A 12.B osztályból Kohut Petra, Sóczó Rebeka és Zsibrita-Fecske Fruzsina, a 12.C osztályból Liska Nikolett és Sztricskó Boglárka. Az iskolai diákönkormányzatban végzett munkáját jutalmaztuk Jani Kata 12.A és Rideg Regina 12.B osztályos tanulóknak.

Az ünnepség végén Lázár Zsolt esperes és Zahorecz Pál lelkész megáldotta és útjára bocsátotta a ballagókat, majd nemzeti himnuszunk elhangzása után a gimnázium zászlaját követve végzőseink visszatértek a gimnázium épületébe, ahol rövid eligazítást kaptak a hétfőn kezdődő érettségi vizsgákról.

Dr. Laukóné Adamik Edit igazgatóhelyettes

Bolka gazdit keres

Sportos gazdi kerestetik Bolkának!

Gyulai gólöröm

Somogyi János: Gratulálok a gyulaiaknak!