A díjátadón a Gyakorlóintézmény képviseletében Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár vette át az oklevelet
A díjátadón a Gyakorlóintézmény képviseletében Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár vette át az oklevelet
in ,

„Zöld” elismerést vehetett át a GFE Szarvasi Gyakorlóintézménye…

Május 30-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban került sor a „15 éves a Zöld Óvoda Pályázat” záróünnepségére. A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményének fenntarthatóság pedagógiája terén végzett tevékenységét, mint az Agrárminisztérium Zöld Óvoda Bázisintézményét, mint Örökös Zöld Óvoda, és Örökös Ökoiskola címmel bíró intézmény, két elismerést is átvehetett.

A 2006-ban indult, magyar sajátosságnak számító Zöld Óvoda Program, ma már Magyarország egyik meghatározó szakmai hálózata. A hálózat célja a kisgyermekek környezettudatosságra nevelésének támogatása, és annak segítése, hogy a fenntarthatósági szempontok az intézmény egész működésébe beépülhessenek. A szarvasi Gyakorlóintézmény pedagógiai gyakorlata már a nyolcvanas években is olyan innovációkkal rendelkezett, együttműködésben az akkori főiskola szaktanszékeivel, amely a pedagógiájának és intézmény működésének szerves részeként tekintett a környezetpedagógiára. Számtalan kiadvány, kötet, szakmai szervezeti tagság, konferencia és szakmai nap, díjak jelzik ezt az elkötelezett munkát jelenkorunkig. Az „ősök a hősök” – mondta el Bíró Gyula igazgató, az egyetem oktatója. Olyan nevek, mint Szakács Mihályné dr., Mihály Istvánné dr., dr. Hajzer Szerén, Montvajszkiné Bátor Anna, Kóczy Kálmánné, Szalbotné Kovács Mária, Huszár Istvánné, akik pedagógiai rendszer alkotóként és programfejlesztőként nagy szolgálatot tettek az intézmény ezen szakmai profiljának területén, de ami ennél is fontosabb, hogy generációknak óvodától egyetemi hallgatóig formálták a szemléletét, és tették a mindennapok részévé a környezettudatosságot, a fenntarthatóság pedagógiájának cselekvő attitűdjét.

A Gyakorlóintézmény az elmúlt tíz évben megújította azokat a módszertani területeket, intézményesített formákat és aktiválta magát megyei, országos szereplőként is a Gyermekkert Regionális Módszertani Központján keresztül. Az intézmény ellátja a Békés megyei Zöld Óvodák koordinációját, támogatja azokat a kiváló gyakorlatokat, amelyek a megye más óvodai intézményeiben zajlik.

A díjátadón a Gyakorlóintézmény képviseletében Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár, a „15 év eseményei, eredményei” jubileumi meghívásos pályázaton kapott elismerést a „15 év eseményei a GFE Gyakorlóóvodájában, mint Örökös Zöld Óvodában” című intézményi pályázatért. Bíró Gyula igazgató, c.e.docens vette át az intézmény képviseletében az intézmény koordináló, szervező és megvalósító munkájáért, mint Békés megye Zöld Óvoda Bázisintézménye, azt az elismerő oklevelet és velejáró támogatást, amit az intézmény a terület szakmai gondozására, fejlesztésére fordít.

Bíró Gyula intézményvezető elmondta, hogy az elismerés szól azoknak a partnerintézményeknek, együttműködő partnereknek, akik a Gyakorló ezirányú tevékenységét támogatják, szakmai és civil szervezeteknek, kutatóintézeteknek, támogatóknak, amelyért köszönet illeti őket, és a jövőben is kölcsönös szakmai és emberi támogatás fogja jellemezni ezeket az együttműködéseket.

Sz.Zs.

A Hooligans 9-5-re lelépte a farmereket

A Tankcsapda a zenéjével, a Hooligans a játékával lepte meg a közönséget

Tatár Bianka (középen) Az Akácember 2022. május 2-i olvasópróbáján. Mellette balról Eva Javorská, jobbról Vályi Boldizsár

Ágica, Emese, Nancy után Ilona – Tatár Bianka