in ,

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium dévai útja

Vajdások Arany János szobránál Nagyszalontán
Vajdások Arany János szobránál Nagyszalontán

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 1999 óta rendszeresen látogat Dévára, szoros, jól működő testvériskolai kapcsolatot tart fenn a Téglás Gábor Elméleti Líceummal és a Szent Ferenc Alapítvány intézményeivel. A világjárvány miatt 2020-ban és 2022-ben nem indulhattunk útnak, így az a hagyományunk, hogy a 9. évfolyam diákjai a dévai testvériskolába szervezik első kirándulásukat, az utóbbi két évben nem valósulhatott meg. Az idén ballagó 12. évfolyam járt utoljára Déván, az alsóbb évesek azóta várták, hogy lehetőségük legyen a látogatásra.

A járványhelyzet enyhülésével, a védelmi intézkedések megszűnésének hírére kezdtük a június 4-ei Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meghirdetett diákutaztatási program szervezését, mely Pécsváradiné Tóth Anikó osztályának (11. A) az utazását tette lehetővé.

2022. június 10-én 7 órakor indultunk el Szarvasról Nagyszalontára. Bár a határon egy órát kellett várakoznunk, jó kedvvel érkeztünk a Csonka-toronyhoz, ahol az Arany János életét bemutató kiállítás 2018-ban teljesen átalakult. Bagosi Hajnal múzeumi munkatárs vezetésével diákjaink Arany János személyes tárgyai és bútorai között, interaktív módon ismerkedhettek meg a költő életével. A nagyszalontai látogatást Arany János szobránál fejeztük be, így ennek az osztálynak is elkészült a csoportképe a nagy költő szobránál.

Nagyszalontáról Tenke irányában haladtunk tovább egy rossz minőségű mellékútvonalon következő programunk helyszínére. Kiskoh mellett található a Medve-barlang, melyet 1975-ben, tulajdonképpen véletlenül fedeztek fel (a márványbányászat robbantásai miatt szakadt be egy kis darabon a barlang mennyezete). A gyönyörű cseppkőbarlang nem csak a különleges formájú, színű cseppköveiről, hanem a barlangban található medvecsontvázakról is híres. Sok diák számára ez volt az első barlangi élmény. A nemrég felújított belényesi úton utaztunk tovább Déváig, ahol a vár parkolójába vezető utcára kanyarodtunk buszunkkal. Furcsa látvány volt az üres parkoló. A sikló és a vár felújítása miatt csak gyalog lehet felmenni a várba. A város panorámája a várból a legszebb, a szép időben sok fotó született.

Dévai szállásunk minden utazásunk alkalmával a testvériskolánkban van. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban nagy szeretettel fogadnak minket. Szobáink elfoglalása után megvacsoráztunk, majd az iskola melletti műfüves pályán levezetésképpen még fociztak a fiúk.

A második nap kirándulásának célja az volt, hogy minél színesebben ismerjék meg diákjaink Hunyad megye értékeit. Első állomásunk Sarmizegetusa ókori romvárosa volt, mely Erdély régmúltjának színhelye. A múzeum termeiben megelevenednek a 25-30 000 fős ókori város mindennapjai, a múzeumi tárlók megtekintése után a megmaradt falmaradványok között több hektárnyi területen lehet sétálni.

Várhelyről a Déli-Kárpátok felé folytattuk utunkat. Bár a Retyezát vonulatát a felhők teljesen eltakarták, így a történelmi Magyarország határát nem láthattuk, Kolc várához sikerült felmennünk, ahonnan még így is lenyűgöző panoráma tárult elénk. A buszhoz visszatérve megebédeltünk, és egy nyári záporban indultunk tovább Vajdahunyadra.

A várkastélyhoz érve az eső szerencsére már csak szemerkélt, Erdély egyik legkedveltebb turista célpontját zavartalanul nézhettük meg. A Hunyadi-család történetének rövid ismertetése után bejártuk a palota minden látogatható részét: a kőtár emlékei híven tükrözték az évszázadok alatt történt átépítéseket, a fegyvertörténeti rész tartalmazott nem korszakba illő tárgyakat is, és a várkastélyban a román néprajzi emlékekkel feltöltött szobák is furcsa látványt nyújtottak, de a lovagterem impozáns volt, a vártoronyból pedig letekinthettünk a városra.

Dévára visszaérve az elvonult felhőszakadás nyomai fogadott minket. Megvacsoráztunk, majd szobáinkban még beszélgettünk, kártyáztunk.

A harmadik napon reggeli után elköszöntünk vendéglátóinktól. A hazafelé vezető úton rövid pihenőt tettünk Marosillyén, Bethlen Gábor szülőhelyén. A diákok Pécsváradi tanár úr előadásából ismerhették meg Erdély „aranykorát” és a Szent Ferenc Alapítvány gyermek és történelmi emlékhely mentő munkáját.

100 km utazás után jólesett megállni Máriaradnán. Az ismert búcsújáró hely megismerése után utolsó állomásunk Aradon volt, ahol megálltunk a Vesztőhelynél, hogy emlékezzünk az 1948-49-es szabadságharc áldozataira, illetve iskolánk alapító lelkészének fiára, ifjabb Boczkó Dániel kormánybiztosra, az aradi csata egyik hősére. Aradról a legrövidebb úton, Battonyánál léptük át a határt. Visszaállítottuk óráinkat, kora délután értünk haza.

A háromnapos utazás sok szép, tartalmas, elgondolkodtató élménnyel gazdagította diákjainkat. Szarvasról, a történelmi Magyarország közepéről minden alkalommal jó érzés a szórvány magyarság körében lenni. A pandémia miatt lehet, hogy kimaradt két ét, de dévai barátainkkal olyan volt újra találkozni, mintha csak nemrég váltunk volna el. Terveink szerint ősszel újra találkozunk majd.

Köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását!

Kituljak Eszter, szervező tanár

Képek jegyzéke:

 1. Nagyszalonta
 2. Nagyszalonta
 3. Medve-barlang
 4. Déva
 5. Déva
 6. Sarmizegetusa Múzeum
 7. Sarmizegetusa Múzeum
 8. Kolc vára
 9. Kolc vára
 10. Kolc
 11. Kolc
 12. Vajdahunyad
 13. Vajdahunyad
 14. Vajdahunyad
 15. Déva, kollégium
 16. Máriaradna
 17. Máriaradna
 18. Arad

A beregszászi színház Tóték című előadása a Szarvasi Vízi Színházban 2022. 06. 18-án

Szombaton este Tóték dobozoltak

Pulykás lasagnefalatok

Pulykás lasagne falatok