in ,

Jubileumi tanévzáró a Vajdában

Jubileumi tanévzáró a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban
Jubileumi tanévzáró a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2022. június 17-én tartotta tanévzáró ünnepségét, amely egyben a gimnázium jubileumi ünnepségsorozatának része is volt. Hagyományos és egyben formabontó is volt ez az alkalom, ugyanis a padsorokban helyet foglalt az elmúlt öt tanévben végzett tanulók csoportja is, azok a vajdás öregdiákok, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt díjazásban részesültek. Meghívást kaptak még egykori tanítványaink, azok a sportolók, akik felnőttként kiváló eredményeket értek el.

A program az Evangélikus Újtemplomban kezdődött, ahová a zászlót követve vonult át a diákság. Az ünnepi istentiszteletet Lázár Zsolt esperes és Zahorecz Pál iskolalelkész celebrálta. Ezt követte a tanulók kultúrműsora, amely Laukó Boglárka (10.C) zongorajátékával kezdődött. Babák Mihály polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit, beszédében Szarvas város 300 éves történetét összefűzte a gimnázium 220 éves múltjával, ami összefonódik a várost alapító polgárok haladást és fejlődést szorgalmazó elképzelése mentén.

A műsor verssel és zenével folytatódott. A téma a hamarosan kezdődő nyári szünet, a szabadság, a felszabadult öröm volt.  Bárány Mihály (9.B) Élő Lilla: Nyári zápor című versét szavalta, őt követte az iskolai zenekar előadása, Juhász Gergő (10.C) és Pécsváradiné Tóth Anikó szervezésében a Bud Spencer és Terence Hill filmjéből ismert Lalalalalala című vidám dalt adták elő. Gyevnár Zsófia (11.A) Tóth Enikő: Akkor szabad vagy című versét tolmácsolta, amely utal az elkövetkező időszakra, a nyári szünidőre. A Vajda Band Emlékzenekar Dr. Lengyel Albertné Tünde nénitől búcsúzott nyugdíjba vonulása alkalmából. Ismét tapsvihar követte a zenekar előadását.

Kitajkáné Szántai Mária tanévzáró beszédében köszöntötte meghívott vendégeinket, a tanulókat és a tanárokat. Elmondta, hogy két év után szerencsére a teljes tanévet az iskolában töltöttük. Tavaszra a szabályok is enyhültek, egyre több rendezvényt, alkalmat sikerült megszerveznünk, így osztálykirándulásokon vehettek részt a tanulók, a tanév végén már Dévára is utazhattak. A tanulmányi és sportversenyek lebonyolítása is visszatért a régi kerékvágásba. A tanév során többszörös jubileumot tartottunk, amihez kapcsolódóan sok rendezvény került megszervezésre. Idén ünnepeljük iskolánk fennállásának 220 éves évfordulóját, azt, hogy 10 éve kerültünk újra a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, valamint második otthonunk, az iskola mellett harmadik otthonunk, az Újtemplom fennállásának 125 éves évfordulóját is az idén ünnepeljük.

Szokás szerint a tanévzáró a díjak és a jutalmak átadásával folytatódott. Az idén a tantestület úgy döntött, hogy egy újabb, más típusú elismerést is szeretne alapítani, melynek neve Görgey-emlékplakett, és a tantestület javaslatára minden évben egy öregdiákunknak ítéljük meg. A díjat olyan, legalább öt éve végzett vajdás öregdiák kaphatja, aki az érettségi után eltelt időszakban tudományos, gazdasági, művészeti, sport vagy egyéb tevékenységével az Alma Mater jó hírét öregbítette, és iskolájával azóta is jó kapcsolatot ápol. Az első díjazott a 2021-2022-es tanévben Bodonyi Dóra olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnok kajakozó. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Dóra személyesen vette át a díjat.

Jelenlegi diákjaink is szép sikereket értek el sportban, művészeti és tanulmányi versenyeken. Az eredményesen szereplő diákokat a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre és a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány minden évben jutalmazza. A végzős diákok a ballagáson, a fiatalabbak a tanévzárón vehetik át az elismerést. Most is két díjat adtunk át. A Szőnyi-díjat a természettudományos tantárgyakból kiemelkedően teljesítő diákok kaphatják. Az idén a díjat Lauday Izabella 9.A osztályos tanuló kapta az Irinyi kémiaversenyen elért országos eredményéért. A Misik-díjat a biológia, kémia vagy földrajz tantárgyakból, tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók kaphatják. Ebben az évben ezt az elismerést Juhász Gergő 10.C osztályos tanuló kapta az Irinyi kémiaversenyen elért országos 1. helyezésért. Ezután a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulóink vehették át könyvjutalmukat.

A közelmúltban lezajlott molinóverseny és a sportverseny díjának átadására az igazgatónő felkérte a diáknapon megválasztott diákigazgatót, Domján András 11.A osztályos tanulónkat. A tanév bezárását is rábízta, amely természetesen nagy örömujjongást váltott ki.

Az ünnepség a gimnázium épületében folytatódott az elmúlt öt év díjazottairól készült tablók felavatásával. Nagy örömünkre szolgált, hogy a tablókon szereplő egykori vajdás diákok közül sokan elfogadták a meghívást, és jelen voltak ezen az alkalmon. Kovács Attila Herceg szavalta Ady Endre: Értől az Óceánig című versét, amely szimbolizálja a díjazottak által megtett utat, hiszen mindannyian kiemelkedő munkájukért kapták az elismerést.

A következő állomás a tornaterem előtti folyosó volt, amelynek falán egykori tanítványaink közül kikerült kiváló sportolóink arcképcsarnokát avattuk fel. A dicsőségfalra azok a vajdás öregdiákok kerülhettek fel, akik olimpiai sportágban, felnőtt mezőnyben magyar bajnoki címet értek el, vagy válogatottak voltak. Bencsik Péter vezetésével kitartó kutatómunka eredményeképpen választották ki az arcképcsarnok első tíz szereplőjét.

Jubileumi tanévzárónkat egy közös beszélgetéssel zártuk, ahol egykori díjazott tanulóink és kiváló sportolóink tanáraikkal egy kávé mellett felidézhették régi élményeiket, megoszthatták további sikereiket.

Dr. Laukóné Adamik Edit, igh.

Felújítják a 44-es főút egy újabb szakaszát

A Fekete Gólya és a “repülős” körforgalom között útfelújítás kezdődött

Nyári diákmunka

Diákként dolgozni, diákként adózni