in ,

Maratoni ülésen hoztak határozatokat a szentandrási képviselők

Egyhangúlag szavaz a békésszentandrási testület 2022. június 27-i ülésén
Egyhangúlag szavaz a békésszentandrási testület 2022. június 27-i ülésén (Fotó: Babák Zoltán)

Hétfőn 16 óra 5 perckor Sinka Imre polgármester megállapította, hogy soros ülésén négy fővel, Lesfalvi Balázzsal, Virág Sándorral és Major Attilával határozatképes Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. Hamarosan megérkezett Hévizi Róbert is, így részese lehetett a másfél órás, szentandrási viszonylatban maratoni testületinek.

A szociális bizottság elnöke, Farkasné Sinka Dóra távollétében Csépainé Tóth Gabriella ismertette a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit, miszerint eseti települési támogatást ítéltek meg hét fő részére összesen 35 ezer forint összegben, illetve a kamatmentes kölcsön formájában érkezett egy igény, amit a bizottság nem támogatott.

Bíró Zoltán alezredes tűzoltóparancsnok a 2021-es évről számolt be. A tűzoltóság tevékenységi körén belül az előző évhez képest 6 százalékos emelkedés mutatkozik az események számában, ami a szabadtéri tüzek, illetve a műszaki mentéseknek köszönhető. Ehhez képest Békésszentandráson az előbbiekhez képest 33 százalékkal csökkent.

Dudásné Paróczai Anita, a Gondozási Központ intézményvezetője elmondta, hogy az előző évben a CoVID ellenére igyekeztek az ellátottaknak minél több kulturális eseményt szervezni. Minden szakdolgozójuk teljesítette a továbbképzési kötelezettségüket. A közfoglalkoztatottak lecsökkent száma miatt létszámgondokkal küzdenek.

Aszódi Róbert falugazdász beszámolóját Major Attila tolmácsolta a testület felé, miszerint munkája során kamarai regisztrációban, tagdíjbevallásokkal, őstermelői igazolványokkal, területalapú támogatásokkal, nyújtanak tagjainak segítséget.

Az elmúlt év utolsó napjáig 335 fő volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagja. Közülük őstermelő 210 volt, növénytermesztéssel 124, állattenyésztéssel 20, virágtermesztéssel 1, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel 33 fő foglalkozott. Aszódi Róbert sajnálattal vette tudomásul, hogy az állatállomány megfogyatkozott a településen.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, miszerint a nyári július 25-től augusztus 5-ig, a téli december 19-től december 30-ig tart.

Bölcsődefejlesztés pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzésére közel 11 milliót nyert az önkormányzat. A beérkezett árajánlatok alapján elfogadták, hogy a közel 4,5 milliós eszközbeszerzés, illetve a majd 5 millióból megvalósuló 84 négyzetméteres rekortán kinek a közreműködésével valósuljon meg.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Belterületi belvízrendezés II. ütem” című projekt megvalósítására. A pályázat sikeres megvalósításának egyik feltétele a település Vízkárelhárítási tervének megléte, áll az előterjesztésben. Ennek magvalósítására egyhangúlag kiválasztották a legalacsonyabb ajánlattevőt 1 millió értékben.

A Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért elnevezésű pályázat részeként a Hunyadi-kastély és a vadászház közötti kerékpárút, a piactér rekonstrukciója, felnőtt játszótér, a Posta utcájának aszfaltozása tartozik. Az első kettőhöz kiválasztották azokat, akik a kiviteli tervdokumentációkat készítik.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztésére új pályázat benyújtását tervezi az önkormányzat. Ehhez a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztották tervezőt, illetve a pályázatírót.

Az üdülősorok elejére táblák kihelyezése visszatérő téma a testületi üléseken. Két különböző, 75×100 vagy 100×140 méretben kértek 20 darabra ajánlatokat.

Mint kiderült ez okozta a legnagyobb véleménykülönbséget a testületben. Sinka Imre polgármester a nagyobbat választotta volna, Lesfalvi Balázs alpolgármester szokás szerint őt támogatta, míg Hévizi Róbert fiskális alapon közelítette meg, mondva, hogy ez egy, a költségvetésbe be nem tervezett tétel.

Salamoni döntés született, tíz darab nagy tábláról, amiket az üdülősorok egyik végére, a 44-es csatlakozásánál kerülnek majd elhelyezésre.

Ismétlem: Dinnyéslapos

Felülvizsgálták a Békésszentandrási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési szabályzatát. A települési értékek listája a Békés Megyei Értéktár Bizottság részére megküldésre került, hangzott el. Ezek a békésszentandrási szőnyeg, a Gödény-halom, a békésszentandrási kubikusok, a békésszentandrási öregtarhonya, a békésszentandrási rostélyos kalács, Lóránt János Demeter munkássága, a békésszentandrási házi főzésű sör, illetve a Vitéz Horthy István Duzzasztómű.

Felmerült a Sport és Vitaminnap nevének megváltoztatása Szentandrási Falunappá. Sinka Imre egyedül maradt ragaszkodásával az eredeti elnevezéshez, mert mint mondta, ezt meghallva mindenkinek Szentandrás ugrik be. A testület jelen levő tagjai hajlottak arra, hogy adnak erre még egy évet, addig akár még jobb név is felmerülhet.

Két bizottság előtt is járt a csángó magyar tábor kérelme. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az általános iskola régi kistornatermében és a mellette lévő két kis szobában, illetve a folyosó végén található oktató termet is a résztvevők használatába adja a 2022. évi Csángó tábor 2022. augusztus 4. – 2022. augusztus 22. közötti időtartamára. A rezsit a költségvetésből állják.

Dr. Fabó Ferenc forgalomból kivont vitorlása felajánlásként érkezett a testület elé. A képviselők jóvá hagyták, hogy a csónaktároló és a lábteniszpálya mögött rajta Békésszentandrás felirattal belőle egy szép fotópont létesüljön belőle.

Módosították a fogorvos illetményét, illetve a jutalom módját, valamint a gyermekorvosok óradíját.

Döntöttek a Sport- és Vitaminnapon résztvevő civil szervezetek támogatásáról, miszerint szervezetenként 20 ezer forint támogatás lenne adható. Előreláthatólag 8-10 szervezet venne részt a rendezvényen, hangzott el.

Maghosszabbították a paintballpálya bérleti szerződését, valamint döntöttek arról, hogy a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola saját nevére íratja a gázszolgáltatói szerződést.

Elkülönítettek 80 ezer forintot a békésszentandrási strand területén 3 darab kültéri napelemes lámpatest kihelyezésére, valamint (egy napirendi ponttal később) 100 ezer Ft keretösszeget napernyők, napvitorlák beszerzésére. A sérült és elhasználódott zászlók cseréjére 200 ezres keretösszeget szavaztak meg.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza a polgármestert, hogy szándéknyilatkozatban jelezze a Nemzeti Közútkezelő Zrt. felé az Önkormányzat pályázati szándékát a Békésszentandrás-Szarvas kerékpárút Békésszentandrás nagyközség közigazgatási határán belüli karbantartási munkálataira.

A főutak mellett levő kerékpárutak karbantartását, kezelését korábban átvette a közútkezelő, de a települések térítés ellenében átvállalhatták. Korábban kapacitáshiány miatt nem tudták elvégezni, de most úgy döntöttek, hogy jelzik a közútkezelő felé, hogy 2023-tól szeretné az önkormányzat cége végezni, fűzött a döntéshez magyarázatot az ülést televízión át követők kedvéért Sinka Imre.

A napirendek után a képviselői hozzászólások között Major Attila a papírbolttal szemközti kerékpárút egy az idősebb kerékpárosok számára veszélyes tulajdonságára hívta fel a figyelmet, valamint kérdést tett fel Hunyadi – korábban Csokonai utcai – buszmegálló kivitelezésével kapcsolatban. Sinka Imre elmondta, hogy az augusztusra várható.

Szarvason mutatták be a vetőmagtermesztés alapvető tankönyvét

Kmotricza Margit és Frankó Anna megkoszorúzza a Letelepedési emlékművet 2021. július 23-án

Szarvason rendezik a Magyarországi Szlovákok Napját