in , ,

Szarvason mutatták be a vetőmagtermesztés alapvető tankönyvét

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Kruppa-Mag Kutató Kft. szervezésében és támogatásával 2022. június 21-én kedden, Szarvason, az Árpád Szálló dísztermében ünnepélyes könyvbemutatót tartottak.

A „Szántóföldi növények vetőmagtermesztése” címmel Prof. Dr. Izsáki Zoltán professor emeritus és Prof. Dr. Kruppa József c. egyetemi tanár, ügyvezető, a könyv szerkesztői és egyben társszerzői is, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kiadásában megjelent háromkötetes könyvüket mutatták be.

Az eseményt Prof. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, a MATE rektora nyitotta meg, majd Dr. Futó Zoltán egyetemi docens, a szarvasi Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszékének vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően Szőke István Atilla: Földed illata, földed szaga című versét Tomanek Gábor színművész adta elő. A könyvet részletesen Prof. Dr. Izsáki Zoltán professor emeritus mutatta be, amelynek közel hároméves alkotó munkájához Prof. Dr. Kruppa József is gondolatokat fűzött. Ezt követően a könyv tiszteletpéldányainak átadása következett a támogatóknak, szerzőknek és lektoroknak. A rendezvény végén a szervezők állófogadásra hívták meg a vendégeiket.

A MATE szarvasi képzési helyén több évtizedes hagyománya van a vetőmag-gazdálkodási szakmérnök képzésnek, miként a hazai vetőmagtermesztés jelentős része is ebben a régióban koncentrálódik. Éppen e képzés 40. évfordulója alkalmából, 2019-ben a városban rendezett jubileumi tanácskozáson merült fel az ötlet egy új vetőmagtermesztés szakkönyv megalkotására.

A szerkesztők arra vállalkoztak, hogy az új könyv magában foglalja mindazokat a változásokat, melyek bekövetkeztek Magyarország uniós csatlakozását követően a vetőmag-előállítás és forgalmazás jogszabályi hátterében, a vetőmagtermesztést megalapozó tudományos ismeretekben, a termesztéstechnológiában, a vetőmagfeldolgozásban és a marketing területén.

Az elmúlt három év alatt olyan nagyszabású alkotó munka zajlott, amelybe 53 szerzőt – az adott szakterület legjobb szakembereit vonták be. A megjelent könyv tudományos – szakmai értékét növeli, hogy a szerkesztők a szerzők által megírt fejezetek lektorálására 26 szaktekintélyt kértek fel, akik el is vállalták azt.

Az első kötet az általános alapismereteket, így – a teljesség igénye nélkül – növényfajták állami elismerését, a növényfajta oltalmat, a vetőmag-előállítás követelményeit, a magbiológiát, a genetikai, biotechnológiai és nemesítési ismereteket és a magyar növénynemesítés eredményeit mutatja be. A második kötet a gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények vetőmag-termesztési technológiáit ismerteti. A harmadik kötet az olajnövények, a pillangós virágú szálastakarmány növények, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék vetőmag-termesztését mutatja be.

Az új könyv az agrár felsőoktatás alap-, mester- és szakmérnökképzés alapvető tankönyve lesz, amely egyben hasznos szakkönyv a szakterület iránt érdeklődők, gazdálkodók szélesebb körének.

A könyvbemutató résztvevői, a meghívott szerzők, lektorok és vendégek a rendezvényt színvonalasnak ítélték, és a bemutatott könyvet tudományos alapossággal megírt, az oktatásban és a gyakorlatban is jól használható, kitűnően szerkesztett, hiánypótló szakkönyvként jellemezték.

Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens, MATE, KÖTI, ÖMT

Dr. Kruppa József, ügyvezető, c. egyetemi tanár Kuppamag Kft.

Első övvizsga a karateakadémián

Egyhangúlag szavaz a békésszentandrási testület 2022. június 27-i ülésén

Maratoni ülésen hoztak határozatokat a szentandrási képviselők