in , ,

Szarvason mutatták be a vetőmagtermesztés alapvető tankönyvét

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Kruppa-Mag Kutató Kft. szervezésében és támogatásával 2022. június 21-én kedden, Szarvason, az Árpád Szálló dísztermében ünnepélyes könyvbemutatót tartottak.

A „Szántóföldi növények vetőmagtermesztése” címmel Prof. Dr. Izsáki Zoltán professor emeritus és Prof. Dr. Kruppa József c. egyetemi tanár, ügyvezető, a könyv szerkesztői és egyben társszerzői is, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kiadásában megjelent háromkötetes könyvüket mutatták be.

Az eseményt Prof. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, a MATE rektora nyitotta meg, majd Dr. Futó Zoltán egyetemi docens, a szarvasi Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszékének vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően Szőke István Atilla: Földed illata, földed szaga című versét Tomanek Gábor színművész adta elő. A könyvet részletesen Prof. Dr. Izsáki Zoltán professor emeritus mutatta be, amelynek közel hároméves alkotó munkájához Prof. Dr. Kruppa József is gondolatokat fűzött. Ezt követően a könyv tiszteletpéldányainak átadása következett a támogatóknak, szerzőknek és lektoroknak. A rendezvény végén a szervezők állófogadásra hívták meg a vendégeiket.

A MATE szarvasi képzési helyén több évtizedes hagyománya van a vetőmag-gazdálkodási szakmérnök képzésnek, miként a hazai vetőmagtermesztés jelentős része is ebben a régióban koncentrálódik. Éppen e képzés 40. évfordulója alkalmából, 2019-ben a városban rendezett jubileumi tanácskozáson merült fel az ötlet egy új vetőmagtermesztés szakkönyv megalkotására.

A szerkesztők arra vállalkoztak, hogy az új könyv magában foglalja mindazokat a változásokat, melyek bekövetkeztek Magyarország uniós csatlakozását követően a vetőmag-előállítás és forgalmazás jogszabályi hátterében, a vetőmagtermesztést megalapozó tudományos ismeretekben, a termesztéstechnológiában, a vetőmagfeldolgozásban és a marketing területén.

Az elmúlt három év alatt olyan nagyszabású alkotó munka zajlott, amelybe 53 szerzőt – az adott szakterület legjobb szakembereit vonták be. A megjelent könyv tudományos – szakmai értékét növeli, hogy a szerkesztők a szerzők által megírt fejezetek lektorálására 26 szaktekintélyt kértek fel, akik el is vállalták azt.

Az első kötet az általános alapismereteket, így – a teljesség igénye nélkül – növényfajták állami elismerését, a növényfajta oltalmat, a vetőmag-előállítás követelményeit, a magbiológiát, a genetikai, biotechnológiai és nemesítési ismereteket és a magyar növénynemesítés eredményeit mutatja be. A második kötet a gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények vetőmag-termesztési technológiáit ismerteti. A harmadik kötet az olajnövények, a pillangós virágú szálastakarmány növények, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék vetőmag-termesztését mutatja be.

Az új könyv az agrár felsőoktatás alap-, mester- és szakmérnökképzés alapvető tankönyve lesz, amely egyben hasznos szakkönyv a szakterület iránt érdeklődők, gazdálkodók szélesebb körének.

A könyvbemutató résztvevői, a meghívott szerzők, lektorok és vendégek a rendezvényt színvonalasnak ítélték, és a bemutatott könyvet tudományos alapossággal megírt, az oktatásban és a gyakorlatban is jól használható, kitűnően szerkesztett, hiánypótló szakkönyvként jellemezték.

Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens, MATE, KÖTI, ÖMT

Dr. Kruppa József, ügyvezető, c. egyetemi tanár Kuppamag Kft.

What do you think?

Első övvizsga a karateakadémián

Egyhangúlag szavaz a békésszentandrási testület 2022. június 27-i ülésén

Maratoni ülésen hoztak határozatokat a szentandrási képviselők