in ,

Utántöltés – tanévnyitó ünnepély a kastélykertben

„Egy kislány állt a gyümölcsüzletben, banánhéjjal a kezében. / -Mit szeretnél picim? – kérdezte az eladó. / -Utántöltést. – hangzott a válasz.

Na ebben az évben lesz utántöltés! De csak azért, mert ti ezt kértétek!” –hangzott el a GFE Szarvasi Gyakorlóintézményének tanévnyitó ünnepélyén a Bolza-kastély kertjében 2022. augusztus 31-én.

Ez a nap és ez a tanévnyitó ünnepély igazából senkinek nem fontos. Nem fontos azoknak, akik nem ennek a közösségnek a valódi tagjai. Azok számára nem fontos, akik számára nem fontosak a kapcsolatok, és a kapcsolódások. Egy tanévnyitó fontossága innen érezhető. Együtt dobbanások…

Anita néni és Kriszti néni, Marika nénik titkos duója most is vidámra vették a „tanévnyitós figurát”. Mert a Gyakorlóban ez alap. Akkor meg miért ne tettek volna így? A színpadon megelevenedtek a Gyakorlós manócskák, bölcs baglyok, komótos mackók, csíntalan mókuskák, fürge nyulacskák, és még az apró „törpördögökről” nem is szóltunk. Vidám, színes és leginkább Gyakorlós percek pörögtek zenével, és iskolaváró hangulatban. A műsorközlő jól bemozgatta a Gyakorló közös csatakiáltásával a népes vendégsereget. Gyakorló…, ahol jó gyereknek lenni! harmadik hangos kiáltása megrengette a Bolza-kastély szebb időket látott falait. Természetesen a kérdés is elhangzott, vajon, ahol ilyen jó gyereknek lenni – a kiáltás állítása szerint -, ott vajon jó-e tanárnak, szülőnek, na meg igazgatónak lenni?

Mons. Dr. Kiss Imre esperes úr, Imre atya a hitről, a hit erejéről, a tudásról, a barátokról, a boldogságról osztott meg gondolatokat. Szólt az egységről, a szeretet kincséről, amely csak úgy működhet, ha jelen van a neveltben és a nevelőben egyaránt. „Emberré csak a szeretet által leszel.” – idézte egy filozófus gondolatát, és Lisieux-i Szent Terézt idézve gyönyörű üzenetet adott át a tanév indításához, miszerint: „a szeretet szárnyakat fog adni nektek!” Növekedjetek tudásban, hitben és szeretetben! – hangzott el az év mottója és vezérfonala a gyermekeknek és nevelőik számára.

Babák Mihály, Szarvas város polgármester köszöntötte a Gyakorlóintézmény polgárait. Békéscsabáról hazaérkezve, „elsőbbségivel”, és „legyorsulva” az időt, érkezett az ünnepélyre, ahol elismeréssel szólt a szülőkhöz és tanulókhoz, az intézmény nevelőtestületéhez és vezetéséhez. A szűntelen kérdezés szükségességére hívta fel a figyelmet, mint a boldog és teljes élet egyik nem mellékes elemére. A boldog gyermek boldog felnőtt és boldog időskort jelent. A nevelőknek türelmet kívánt, és rendületlen jókedvet az elvégzendő munkához, a hivatás gyakorlásához.

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens tanévnyitó ünnepi beszédében a Gyakorlóintézmény szenvedélyes közösségéhez szólt, ami érti és érzékeli az új generációs kihívásokat, és változatlanul mindent megtesz azért – amit üzemanyaggal elbír -, hogy olyan messzire menjen, amennyire csak tud.

„Pénzért vehetünk ágyat, könyveket, élelmiszert, házat, zászlót, hanglemezt, orvosságokat, luxust, szórakozást, Bibliát, templomot, de még keresztet is. De nem vehetünk álmokat, értelmet, étvágyat, otthont, hazát, hallást, egészséget, elégedettséget, boldogságot, szeretetet, hitet, Isten országát.

Tudnunk kell felismerni, és tudnunk kell megbecsülni az értékeket. A Mi és a mások értékeit. Az Isten megannyiszor ránk mosolyog. Ez a mosoly a Ti arcotokon köszön vissza, annak a kétszázhatvan gyakorló iskolásnak, annak a százhúsz gyakorlóóvodásnak, és annak a mintegy hatvan munkatársnak az arcán, akik a Gyakorló közösségének tagjai.” – fogalmazott az intézmény vezetője. Bíró Gyula számot adott a nyár folyamán elvégzettekről, és köszönetet mondott a támogatói körnek, ami mindig értette és segítette a Gyakorlóintézmény lendületét és törekvéseit.

„A nyár folyamán megkezdtük a Gyakorlóóvodánk 190 millió forint értékű pályázati beruházását, amiért köszönet Magyarország Kormányának, és a Magyar Katolikus Egyháznak, aminek jóvoltából teljesen megújul ez az intézményegységünk. Addig is a Dózsa György úton is Gyakorlós zászlóaljak állomásoznak, hogy az óvodai ellátásunk is folyamatosan szolgálni és szolgáltatni tudjon. Ezért köszönet Babák Mihály polgármester úrnak, Melis János címzetes főjegyző úrnak és Szarvas város képviselőtestületének, hogy bérlőként jelen lehetünk és folyamatos a működésünk. Itt szeretnék köszönetet mondani Varga Margit igazgató asszonynak, a Körös-szögi Kistérség szociális ellátó intézményének vezetőjének, hogy a nyár folyamán mindenben támogatónk és partnerünk volt, és köszönet a szülői-technikai alakulatoknak, hogy kiköltöztünk, átköltöztünk, és október végén visszaköltözünk.” – fogalmazott.

A Vodafone Magyarország támogatásával egy újabb digitális tantermet alakít ki az intézmény, ahol új robotok, és 3D-s nyomtató is üzembe áll, illetve tehetséggondozó műhelyek indulnak – alsóban és felsőben – a Szegedi Tudományegyetem munkatársaival közösen specializálva azoknak a tudását, akik a programozás terén kiemelt érdeklődést mutatnak.

Az intézmény digitális eszközparkja a legmodernebb a térségben, és a Digitális Gyakorlósuli 2.0 program keretében ezek a fejlesztések ebben a tanévben is folytatódni fognak. A nyár folyamán 320 millió forint értékben készült el a Gyakorló iskola infrastrukturális fejlesztésének pályázata, ami az intézményfelújítás teljes körét jelentheti a következő tanévben. – foglalta össze.

A cél nem lehet más, minthogy a tanulók, a tanáraik, vagyis a Gyakorló családja otthon érezze magát egy jól felszerelt és innovatív, de leginkább családias intézményi környezetben. Köszönetet mondott az intézményt fenntartó Egyetemnek, hogy mindig megfelelő gondossággal támogatta a mindennapok működését, és a hosszútávú stratégiai fejlesztések megvalósítását.

„Egy kétségbeesett házaspár kihívta sürgősen a gyermekpszichológust, mert nem tudták, hogy mit tegyenek kisfiukkal, aki a szomszéd fiú hintalovára ült, és nem volt hajlandó többé leszállni róla. Annak ellenére nem, hogy otthon három hintalova is volt. Hajthatatlanul a barátja lován akart lovagolni. Amikor megpróbálták lehúzni onnan, úgy elkezdett sikítozni és üvölteni, hogy azon mód békén hagyták.

A pszichológus először is megegyezett a bérében, aztán odament a gyerekhez, gyengéden megcirógatta a nyakát, lehajolt hozzá, és mosolyogva súgott valamit a fülébe. A fiú abban a pillanatban leszállt a lóról, és szelíden követte szüleit haza.

-Milyen varázslatot űzött azzal a gyerekkel? – kérdezték a csodálkozó szülők.

A pszichológus előbb elkérte a kialkudott bérét, csak azután válaszolta:

-Egyszerű. Csak lehajoltam és azt mondtam neki: Ha nem szállsz le arról a lóról ebben a pillanatban, úgy megverlek, mint szódás a lovát. Engem ezért fizetnek, szóval komolyan mondom.” – kacsintott ki egy A. de Mello anekdotával a nevelők és szülők felé.

Mindig magunkba keressük elsőnek a probléma forrását…

„Szeretünk, szeretlek benneteket! És nem is kértem el előre a béremet, hogy utána mondjam el a titkot.” – zárta gondolatát Bíró Gyula.

A tanév megnyitó beszédének zárásaként elhangzott a tanév jól ismert nyitánya: a Hajrá Szarvas, hajrá Gyakorló! buzdító felkiáltása.

Az intézmény igazgatója és igazgatóhelyettese az iskola polgáraivá fogadta az első osztályos Morzsókákat, a Gyakorló legkisebb iskolásait.

Az intézmény hagyományai szerint minden évben egy jeles diák látogat vissza és osztja meg gondolatait a Gyakorlósokkal. Ebben az évben Kalocsai Csenge népdalénekes köszöntötte volt iskoláját. A nyáron 160 külhoni magyar pedagógust ajándékozott meg gyönyörű énekével a Történelmi Magyarország középpontjában, egy éjféli találkozás alkalmával. Mindenkinek könny szökött a szemébe. Csengével a Youtube-on is találkozhatnak a rajongói, ahol varázslatos dallamokat énekel föl a stúdióban, az Ismerős Arcok zenekarral, és okoz örömet határon innen és túl.

Csenge nemcsak prózával, de népi dallamokkal is köszöntötte a jelenkor Gyakorlósait.
Ha vidám utántöltésre vágyna bárki is, keresse a Gyakorlót a 2022/2023 tanévben is…

Sz.Zs.

Molnár Ábel ma indult neki hatodik vulkánjának, ami Pápua Új-Guineában van

Ábel ismét elindult a rengetegbe

Az In Cervino Monte című könyv bemutatóján az író, Szenes János beszélgetőtársa Boross Bence volt

Újabb könyv jelent meg Szarvas történetéről, ezúttal Szenes János tollából