in ,

Rendhagyó testületi beszámolóval és tartózkodásokkal

Sinka Imre polgármester és Csépainé Tóth Gabriella jegyző a 2022. október 24-i testületi ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

Teljes létszámmal ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. Többnyire egyhangú egyetértés mellett mennek át a testületen a jól előkészített, és az előzetesen már alaposan megtárgyalt napirendi pontok. Ezen az ülésen két tartózkodás is esett.

Napirendek előtt Sinka Imre polgármester számolt be polgármestersége legnagyobb szentandrási beruházásának, az új szennyvízkezelőnek az állásáról. “Úgy néz ki, ha ezek a fizikai dolgok befejeződnek, terv szerint indulhat a tesztüzem februárban”, jelentette ki. Megkezdték annak a nyomóvezetéknek az építését, ami 4157 méteren fogja a tisztított szennyvizet az élő Körösbe vezetni. A befejezés tényleges dátuma 2023. december 15-e. A beruházás összköltsége 1,7 milliárdra emelkedett, amit teljes egészében a magyar állam áll.

Nem volt ilyen, hogy nem az átruházott hatáskörben végzett feladatokkal kezdődött a testületi ülés, ez egy ilyen rendhagyó nap volt.

Hévizi Róbert képviselő egy a strand területén kivágott nyárfával kapcsolatban neki feltett kérdést tolmácsolt a polgármester felé, amire azt a választ kapta, hogy a 30 méteres fának a belseje el volt korhadva, megelőzési célzattal vetették ki. Major Attila, ahogy maga fogalmazott, egy lerágott csontot vett elő a korábban már annyiszor felhozott kerékpárút – véleménye szerinti nem megfelelő – minőségre vonatkozó kérdésével. Azt a választ kapta, hogy jelezték a kivitelező felé, az út még garanciális.

Ritka jelenetek egyike a szentandrási testületin, nem egyhangúlag szavaz a testület. Itt Hévizi Róbert képviselő tartózkodik
Ritka jelenetek egyike a szentandrási testületin, nem egyhangúlag szavaz a testület. Itt Hévizi Róbert képviselő tartózkodik (Fotó: Babák Zoltán)

Rendhagyó volt az is, hogy Hévizi Róbert a két ülés között tett intézkedések és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról történő polgármesteri tájékoztatóról szóló napirendről történő szavazásnál tartózkodott, miután nem kapott írásos anyagot. Mint mondta, három eseményről volt szó mindössze szóban, ennél biztos több történt. A testület többi hat tagja ebben a formájában is elfogadta a tájékoztatót.

A 2023. évi központi költségvetésből származó önkormányzati támogatásokról Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi csoportvezető számolt be a testületnek. A lakosságszám csökkent, az iparűzési adóerőképesség kicsit, a gyermekjóléti és szociális ágazatra szánt támogatások összege viszont jelentősen emelkedett.

A település lakosságszáma 2022. január 1-jén a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 3577 fő, a külterületi lakosok száma 167 fő volt.

A gazdasági bizottság elnöke, Hévizi Róbert elmondta, hogy a kialakult helyzet figyelemmel kísérik, ezért augusztus óta kéthetente ülésezik a gazdasági bizottság azért, hogy a következő időszakot át tudja vészelni az önkormányzat.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó döntések során helyi adók, személyi juttatások, intézmények fejlesztési igényei, valamint a pályázatokhoz szükséges önerők tekintetében kellett döntéseket hoznia a testületnek.

“Tisztában kell lenni azzal, mely szerződések feltétlenül szükségesek”, jelentette ki Hévizi Róbert. Egy szerződést megszüntettek, mert eddig nem volt szükségük rá, ha mégis így lenne, esetiben fogják igénybe venni a szolgáltatást. Most azok a szerződések maradtak meg, amik feltétlenül szükségesek a működéshez.

Át fogják tekinteni milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak a személyi juttatások emelésére. Erre a bizottság a tervezés során a 10 százalékos béremelést megalapozottnak tekintette és azt előzetesen jóváhagyta.

Az intézmények költségvetésére kanyarodva elhangzott, a pályázatokhoz szükséges önerőt biztosítják, de csak addig fognak nyújtózkodni, amíg az anyagi takaró ér.

A legnagyobb és legkomolyabb kérdéskör a helyi adóké volt.

A lakosságot érintő adóterheket hagyják a 2022-es mértéken,

de a helyi iparűzési adót 1,7-ről 1,8 százalékra emelik. Az idegenforgalmi adó 400 Ft/fő/vendégéjszakánkénti mértékét 500 Ft/fő/vendégéjszakára, az üdülő-, és gazdasági épületek után megállapított 800 Ft négyzetméterenkénti mértékről 1000-re emelik 2023. január 1-től.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása során deklarálták, hogy önkormányzati ingatlan, “utasváró, a pavilon, a kioszk és más közterületi építmény időszakosan vagy állandóan elhelyezett berendezés, felszerelés felületén reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése tilos. A tetőn – beleértve a mozgatható árnyékolók függőleges szegélyén kívüli felületeit is – reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.” Erre valók az ingyenesen igénybe vehető, e célra kihelyezett táblák, tette hozz Sinka Imre.

Magasabb rendű jogszabállyal több helyen ellentétes volt a temetkezés és temetők rendjéről 2008. december 1. napjától hatályos önkormányzati rendelet. Meg kellett szüntetni ezeket az ellentmondásokat.

Virág Sándor, mellett Rusz Mihály és Hévizi Róbert képviselők a 2022. október 24-i testületi ülésen
Virág Sándor, mellett Rusz Mihály és Hévizi Róbert képviselők a 2022. október 24-i testületi ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

Az önkormányzati tulajdonú csatornapart bérlése kapcsán érkezett két ajánlat, amit elfogadott a testület, “így a Szőnyeggyártól a Hármas-Körös gátjáig ki vannak adva a gáton található önkormányzati területek”, jelentette ki Virág Sándor képviselő.

Nyaralótulajdonos kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy az önkormányzat területén saját költségére mólót létesítene. ennek minden költségét állja. Az önkormányzat eleget tett a kérésnek azzal a megjegyzéssel, hogy a bérleti idő 15 éve alatt a zöldterületet meg kell óvni, illetve a bérlő tudomásul veszi, hogy ez közterület, mindenki használhatja.

A Nepomuki Szent János szobor körülötti tér kialakítására érkezett egy LEADER-es fejlesztési lehetőség. Ennek keretében 8 millióra lehetne pályázni. Virág Sándor javasolta, a többi emlékhelyet is tekintsék át, és több helyszín rendbetételére adják be a pályázatot.

Emberöltő Alapítvány kisovira szóló évi bérleti díját elengedik annak fejében, hogy az alapítvány a saját költségén ott energiaracionalizálási beruházást végez.

Megtörtént a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felülvizsgálatára, szaktanácsadásra érkezett árajánlat utólagos jóváhagyása.

“A település két szociális szolgáltatás tekintetében csatlakozott a kistérségi társuláshoz, így a jelzőrendszeres házigondozás és a támogatószolgálat. A társulási tanács elfogadta az új díjakat a szociálisan rászorulók és a nem rászorulók esetében is. Ezt a társulásban részt vevő önkormányzatoknak jóvá kell hagynia”, mondta Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető. Így tett a testület Békésszentandráson is.

Három önkormányzati járművétől válna meg az önkormányzat. A régi tanyabusznak 5 millióban, a VW kisteherautónak 1 millióban, és egy pótkocsinak 150 ezer forintban határozták meg az eladási értékét.

Major Attila képviselő a 2022. október 24-i testületi ülésen
Major Attila képviselő a 2022. október 24-i testületi ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

A hivatalba szerelendő légkondicionáló berendezések telepítésére beérkezett árajánlatot
1459600, tovább 3 darab meglévő berendezés téliesítésére bruttó 75000 forintot fogadott el a testület. Major Attila tartózkodott a szavazásnál. Hévizi Róbert elmondta, mindent megtesznek, hogy a legtakarékosabban, legenergiahatékonyabban üzemeljenek. Sinka Imre ehhez hozzátette, kéthavi gázszámlán megtérül a beruházás.

A másik legnagyobb energiafelhasználó, a Gondozási Központ energetikai felülvizsgálatára érkezett 295 ezres ajánlatot fogadott el a testület.

Adventi ünnepekre 50 ezres keretösszeget szavaztak meg a képviselők.

Dudásné Paróczai Anita elmondta, hogy a masszírozási szolgáltatás 30 perces egységre vetített díja 2022. július 1-től 500, illetve 700 forint, amit január 1-től 800, illetve 1200 forintra emelnének attól függően , hogy a masszírozás hol történik, az intézmények területén vagy lakcímen. A masszírozás az önkormányzat és az önkormányzati intézmények dolgozói részére 800 forint lesz félóránként.

A Szentandrási Híradó novemberben és decemberben 8 fekete oldalon jelenik meg. Az év utolsó hónapjában lesz egy színes naptármelléklete is. Ezzel zárul a Szentandrási Híradó ingyenes időszaka. Januártól kisebb példányszámú, színesebb, de már fizetős lesz. Hévizi Róbert szembe menve gazdasági bizottság elnöki mivoltával javasolta, hogy az ingyenesség megtartása mellett felezzék meg az oldalszámát, hogy továbbra is el tudjanak jutni az önkormányzat híreivel minden háztartásba.

Kollégiumi Szálláshely szálláshely-minősítéséhez 500 ezret forgattak vissza annak 1 milliós bevételéből eszközfejlesztésre. Ez az összeg már magában foglalja a 133760 forintos minősítési díjat is.

A “Gödény-halmi túraútvonal kialakítása” című pályázattal kapcsolatos határozat kiegészítésének tárgyalása során elhangzott, “Ha egyszer jól tudjuk menedzselni, akkor ez egy komoly turisztikai látványosság lehet”. Ehhez lobbizni kell egy szentandrási lehajtóra, egészítette ki előbb elhangzott véleményét Sinka Imre.

100 ezer forintos támogatási kérelem érkezett a telenként a Körösbe helyezett adventi koszorú ügyében, 50 ezret hagyott jóvá a testület.

Ranglistaversenyen a Demeter Lehel ASE

Nyílt nap a Vajdában