in ,

Némileg emelkednek a vállalkozások adói Békésszentandráson

Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. A fotó a2022. november 26-i ünnepi ülésen készült.
Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. A fotó a2022. november 26-i ünnepi ülésen készült. (Fotó: Babák Zoltán)

Hévizi Róbert távollétében ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete november utolsó hétfőjén.

A két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadta a testület.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 fő részére összesen 20 ezer forint összegben ítélt meg eseti települési támogatást.

A tárgyévi kiadások harmadik negyedéves teljesítése 64, bevételi oldal 96 százalékon áll. Az eredeti előirányzat 1,037 volt, míg a szeptember 30-i már 2,17 milliárd volt.

Hévizi Róbert távollétében Virág Sándor tolmácsolta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. “A kiadások a megnövekedett energiaárak miatt egy kicsit magasabbak, de a bevételek 90 százalék felett realizálódtak. Nem emlékszem, hogy ilyen teljesítés történt volna az önkormányzat életében, hogy közel 100 százalékon teljesül. Köszönet ezért az adófizető cégeknek és magánszemélyeknek! Úgy gondolom, hogy a 2022-es költségvetés biztonsággal végrehajtható”, fogalmazott a gazdasági bizottság tagja.

Kis-Szujó Nikoletta ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatának módosítására tett rendelettervezetet, a javaslat szerint ez 2,281 milliárd forintra módosult.

2023-ra vonatkozó koncepció ismertetése során elhangzott, az önkormányzat elsődleges célja a közfeladatok ellátása és a korábban önként vállalt feladatok maradéktalan ellátása, az ehhez szükséges anyagi eszközök számbavétele, az alapvető működéshez szükséges források kimutatása. Ezek alapján határozták meg a működési jellegű kiadásokat, amelyben a legnagyobb terhet – annak annak 76 százalékáig – a személyi juttatások jelentik, illetve a dologi juttatások 22 százalékáig. A garantált bérminimum még nem ismert, ezért ott 10 százalék növekedéssel kalkuláltak, ami csak akkor teljesül, ha a testület az illetményalapot 70 ezer forintra módosítja. Ehhez az önkormányzat 33,3 milliónyi támogatásra számíthat. Mindezeken túl – például az energiaárak nem ismerete miatt – még mindig sokismeretlenes a jövő évi költségvetés. Összességében elmondható, hogy hagynak még mozgásteret a működési jellegű bevételek és kiadások fedezetére.

Virág Sándor elmondta, hogy két legfőbb feladata az önkormányzatnak ebben a megváltozott gazdasági környezetben a munkahelyek megtartása, és a folyamatban levő projektek, fejlesztések megvalósítása.

A gyermekorvosok óradíjaikkal kapcsolatban a nyár folyamán kérelemmel fordultak a képviselő-testület felé. Ennek 2023. január 1-től tud eleget tenni a település vezetése.

A helyi iparűzési adó 2023. január 1-től 1,7-ről 1,8 százalékra emelkedik. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység törvényi adómaximuma az adóalap 2%-a.

Az idegenforgalmi adó mértéke az eddigi vendégéjszakánkénti 400-ról 500 forintra, az építményadó az üdülő és gazdasági épületek esetében 800-ról 1000 forintra emelkedik.

Módosították a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerre vonatkozó 2017-es önkormányzati rendeletet. Farkasné Sinka Dóra elmondta, hogy a támogatási összeghatárokat kibővítették, hogy a testületnek nagyobb mozgástere legyen, ha a költségvetés megengedi, nagyobb összeggel támogathassák a hallgatókat.

A lavinát mi indítottuk el, tette hozzá Major Attila. Keretet szerettek volna biztosítani arra az esetre, ha az önkormányzat lehetőségei megengedik, magasabb összeggel támogassák a továbbtanulókat. Jelen esetben két diákot alanyi jogon 5-5000, hatot méltányossági alapon 3-3000 forinttal támogat az önkormányzat tíz honapon keresztül.

A működőképességének megőrzése érdekében, biztonsági tartalékkánt az önkormányzat a számlavezető bankjánál folyószámlahitelt kíván felvenni. Ennek mértékét a jelenlegi 43 millióról 80-ra emelik. A maximálisan igényelhető hitelkeret összegét az adott évi költségvetési rendeletbe betervezett helyi adó bevétel határozza meg.

Levél érkezett a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásától, amiben azt taglalták, hogy a jelenleg önkormányzati fenntartásban üzemelő szociális ellátások – a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, illetve a szociális étkeztetés – esetében milyen kiegészítő támogatásokat lehetne lehívni, ha a társulás végezné a szolgáltatásokat.

“A pénz nem minden”, jelentette ki Sinka Imre polgármester, és hozzá tette, hogy a visszajelzések alapján mindhárom szolgáltatással elégedettek az azokat a településen igénybe vevők.

A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül 800 kilogramm liszt adományban részesült a település. Ebből 122 személy fog kapni, a felnőttek 3, a gyerekek 2 kilogrammot.

A testület elfogadta az értékesítésre bocsátott pótkocsiért ajánlott 200 ezer forintot.

Támogatták az önkormányzat ingatlanát bérlő cukrász kérését, hogy januárban és februárban 25 ezerről 10-re mérsékelje a bérleti díját.

Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért címmel beadott és megnyert pályázat vissza nem térítendő 155 millióját csak abban az esetben használhatja fel az önkormányzat, ha a tevékenységet integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez illeszkedve végzik. Ennek a díja 6,35 millió lesz a legolcsóbb ajánlat szerint is.

Az önkormányzati a békésszentandrási óvoda épület energetikai fejlesztésére pályázott, ám forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A testület döntött arról, hogy a tervek aktualizálása után a január 9-én megnyíló új pályázati lehetőséggel ismét élni kívánnak.

Az önkormányzat január 1-től havi egy alkalommal díjmentesen biztosítja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Közép-és Délkelet-magyarországi Térség Nemzeti Programok Igazgatósága munkatársának a kért ügyfélszolgálati irodát, aki a település lakossága, civil szervezeti illetve vállalkozásai részére a tanácsadást díjmentesen végzi.

A testület hozzájárulásával elhárult az utolsó akadály is, hogy a földhivatal a Tanya I. közterület elnevezést Anna-ligeti lakóparkra átvezesse. Történetesen ez a terület, a HAKI-lakótelep, ami népszavazás útján került Békésszentandráshoz.

A közoktatási intézményekkel szinkronban a Bölcsőde 2022. december 22-től 2023. január 6-ig lesz zárva.

A Békésszentandrás-Szarvas közötti kerékpárutat eddig is az településüzemeltetés tartotta karban, ám a támogatást más kapta. Ezt a helyzetet egy, a Magyar Közúthoz benyújtandó pályázattal szeretnék megszüntetni, és úgy alakítani, hogy a munka mellé a település kapja meg a támogatást is.

Az 500 forintos csatornapartok bérletére érkezett újabb ajánlat, amit támogatott a testület.

A Szentandrási Híradó megmaradása mellett döntöttek a képviselők. 2023-ban az újság 8 oldalon, benne 2 oldalnyi fizetős reklámfelülettel jelenik meg. Ezekkel igyekeznek a költségeit csökkenteni.

Bődi Eti és az Íróklub pénteki vendége, Bősze Ádám

Zene + Irodalom = Bősze Ádám

Remek meccsen osztozott a pontokon a Nagyrét és a Next.

Remek mérkőzések sárgákkal tarkítva