in

Szépen, értő tolmácsolással beszélni, nem könnyű dolog!

A verseny díjazottja
A verseny díjazottja

2023. február 8-án a szarvasi Városi Könyvtár szervezésében került sor a „Szép Magyar Beszéd” verseny megrendezésére. A szervezők a versenyt évről-évre a felső évfolyamos diákoknak hirdetik meg két korcsoportban, az 5-6. osztályos diákoknak és a 7-8. osztályosoknak.

Kinek a nevéhez fűződik, a „Szép Magyar Beszéd verseny” ötlete? Péchy Blankáéhoz, aki színésznő, előadó- és érdemesművész, író, nyelvművelő, a „Beszélni nehéz” rádiós műsor vezetője, a bécsi magyar nagykövetség kulturális attaséja, a Kazinczy Alapítvány és a Kazinczy-díj megálmodója majd megvalósítója is volt. 1960-ban létrehozott alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett versenymozgalmat, ami még napjainkban is az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. Miért tartotta ezt olyan fontosnak Péchy Blanka? Erre a kérdésre a választ ő maga így fogalmazta meg: „Pályám során rá kellett döbbennem, hogy beszédkultúránk színvonala korántsem kielégítő, sőt veszedelmes gyorsasággal süllyed. Éreztem, mindent el kell követnünk, hogy megakadályozzuk a kiejtés romlását. Fel kell ébresztenünk a felelősségteljes érdeklődést az élőbeszéd és anyanyelvünk szent ügye iránt.” Úgy gondolta, hogy mindezt a legfiatalabb korosztálynál, a felső évfolyamos diákoknál kell elkezdeni. Az általa létrehozott Kazinczy Alapítvány célja: „a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözni a színművészeket, a média szereplőit és a magyar ifjúságot.” Nem akármilyen célt tűzött ki mindannyiunk elé! Hogy ez a cél meg is valósuljon, és ne csak egy jólhangzó szólammá váljon, minden évben, országosan megrendezésre is kerül a „Szép Magyar Beszéd” verseny.

Az idén a szarvasi versenykiírásra 12 felső évfolyamos diák jelentkezett, akik Kondoros, Csabacsűd, Békésszentandrás és Szarvas általános iskoláiból érkeztek a megmérettetésre. Minden tanulónak egy szabadon választott és egy kötelező prózai szöveget kellett felolvasnia értő, szöveghű tolmácsolással, megfelelő hangsúlyozással. De ezen felül a gyerekeknek figyelniük kellett a hangvételre, a hangképzésre, a szünettartásra és a természetes beszédre is. Senki ne gondolja azt, hogy ez olyan egyszerű feladat! A 20-25 sorból álló kötelező szövegek zárt borítékokban érkeztek, amit a versenyzők mindössze egyszer olvashattak el, mielőtt számot adtak volna értő olvasási készségükről. Az 5-6. évfolyamosok kötelező szövege Fekete István: Téli berek című regényéből választott részlet volt, a 7-8. osztályosoké pedig Péchy Blanka nyelvművelő munkásságáról szólt.

A versenyen induló 12 diák között ott volt iskolánk két tanulója: Osztroluczki Bojána, 7. évfolyamos és Turna Bence, 6. évfolyamos diák is. Mindkét tanítványunk először vett részt ezen a rangos versenyen. Nemcsak mi, felkészítő tanáraik, de ők maguk is igazán elégedettek lehetnek helytállásukkal, elért eredményükkel.

A zsűri tagjai – Brachna Irén, a Chován Kálmán Művészeti Iskola egykori igazgatója, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, a Vajda Péter Gimnázium magyar- és történelemszakos tanára, Dr. Katona Krisztina, a Gál Ferenc Főiskola dékánja – szakmai értékelésükben megfogalmazták, hogy a kötelező szövegek valóban nem kis feladat elé állították a diákokat. Igyekeztek minél több hasznos tanáccsal ellátni a gyerekeket, dicsérő szavaikkal pedig arra bíztatták őket, hogy továbbra is legyenek a szép, értő beszéd tolmácsolói. Ezután került sor a verseny legizgalmasabb részére, az elért eredmények közlésére. Mindkét korcsoportban az első három helyezett tanuló neve hangzott el nyilvánosan, akik az elismerésen kívül egy-egy emléklapot és értékes könyvjutalmat is kaptak.

Úgy gondolom, joggal lehetünk büszkék saját tanítványainkra, akik igazán szép eredményt értek el ezen a versenyen. A hozzáértő, szakmai zsűri döntése szerint: Osztroluczki Bojána 3. helyezett, Turna Bence pedig 2. helyezett lett.

A „Szép Magyar Beszéd” verseny minden résztvevőjének gratulálunk, a továbbjutó diákoknak kitartó munkát és eredményes megmérettetést kívánunk az országos versenyen. A zsűri tagjainak pedig köszönjük a sok hasznos tanácsot, a dicsérő, lelkesítő gondolatokat. A szarvasi Városi Könyvtár minden dolgozójának pedig hálásak vagyunk azért, hogy töretlen lelkesedéssel állnak a szarvasi olvasók rendelkezésére. Új helyszínen, de ugyanolyan magas színvonalú, különleges, érdekes programjaikkal igyekeznek hűséges gyermek és felnőtt olvasóikat továbbra is szolgálni. Most is igaz rájuk, amit egykor megfogalmaztam a Szarvas és Vidéke újságban: „Már pedig Angyalok vannak!” Fazekas Stefánia kolléganőmmel együtt, minden szarvasi olvasó nevében, köszönjük munkájukat!

Tomasovszkiné Dányi Csilla felkészítő tanár

Bodonyi Dóra.Bátor György Doxy és Keller Gergő a Héraklész díjazottjai között

Keller Gergő és Bátor György a Héraklész legjobbjai élén

A Körös Dragon open kategóriában induló egysége az 5. helyen végzett

Hetedszer mérkőztek a sárkányhajósok a szarvasi medencében