in ,

Molnár József: Mindent meg kell tenni a takarékos gazdálkodás mentén

Gilanné Radványi Rózsa, Czesznak János és Bracsok Szabolcs szavaznak a 2022. február 14-i testületi ülésen
Gilanné Radványi Rózsa, Czesznak János és Bracsok Szabolcs szavaznak a 2022. február 14-i testületi ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

Kedden délután ülésezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el a jelenlevő öt tag.

Ezt követően a testület határozatban erősítette meg az Alföldvíz Zrt. felé, hogy a többi településhez hasonlóan a víziközmű vagyont, illetve a víziközmű gazdasági társaságban való részesedését térítésmentesen átadja a magyar államnak.

A Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2022. évi költségvetési sarokszáma a többlet állami, illetve a megemelt önkormányzati támogatásnak köszönhetően 9,355 millióval 97,583 millióra növekedett.

A 2023-ra a tervezett főösszeg 116,214 millióra változott, ami 46,6 százalékkal magasabb, mint az előző évi eredeti sarokszám. A növekedés okait Bencsik Gábor gazdasági vezető kisebb részben a személyi juttatások, illetve az azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások (élelmiszerárak, közüzemi díjak) több, mint kétszeresére történt emelkedésével magyarázta.

Bencsik Gábor a 2023-as költségvetést terjeszti a testület elé
Bencsik Gábor a 2023-as költségvetést terjeszti a testület elé (Fotó: Babák Zoltán)

Az utolsó negyedévi előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a település 2022-es költségvetésében. Ennek következtében a település 2022-es költségvetési főösszege 523,288 millióról 548,286-ra nőtt.

2023-ra a költségvetésének bevételi és kiadási főösszege is 645,780 millióra változott. Ez 270 millióval több, mint az előző évi eredeti sarokszám. Ez főleg az útfejlesztésre elnyert támogatás 218 milliónak köszönhető, de e nélkül is 14 százalékos a bővülés, mondta Bencsik Gábor gazdasági vezető.

Új kiadási elem is megjelent az idei költségvetésben, a szolidaritási hozzájárulás, amit a fejenként 22 ezer forint feletti adóerő-képességű önkormányzatoknak kell befizetni a központi költségvetésbe. Csabacsűd esetében ez a mutató 27080 forint, ami 741 ezer elvonást jelent 2023-ra nézve.

Miskó Bence jegyző hozzászólásában jelezte, hogy ez a korábbiaknál egy sokkal nehezebb költségvetés, optimista kiadási és optimista bevételi oldallal, illetve kiegészítő forrásokkal számolva, hogy a jogszabályban előírt egyensúly megteremtődjön benne.

Molnár József megjegyezte, hogy nem lesz könnyű év a 2023, ahogy az előző sem volt az, de

“mindent meg kell tenni a takarékos gazdálkodás mentén, hogy életben maradjunk, a törvényben rögzített közszolgáltatási feladatainkat ellássuk”.

Kerek Mihály képviselő, Molnár József polgármester és Miskó Bence jegyző a 2023. február 14-i ülésen
Kerek Mihály képviselő, Molnár József polgármester és Miskó Bence jegyző a 2023. február 14-i ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

Miután nincs pályázat, nullás tervvel fogadták el a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha közbeszerzését.

Az önkormányzat közbeszerzési tervében egy tétel, a TOP Pluszban útépítésre elnyert 165,3 milliós tétel szerepelt.

A 2022-ben beszedett helyi adókkal kapcsolatban a helyi adóhatóság vezetőjeként Miskó Bence elmondta, az, hogy Csabacsűd egy főre eső adóerő-képessége mintegy 5 ezerrel haladja meg az országos átlagot, jelentkezik az adóbevétel számaiban. Új elemként megjelent az idegenforgalmi adó a településen, igaz, még csak 20 ezer forintos tételben.

Molnár József javasolta, hogy a 2023-as civil alapra az előbbi évben 750 ezer forintra emelt keretösszeggel tervezzenek.

A polgármester 2023-as szabadságolási tervét elfogadta a testület.

Elfogadásra került a Csabacsűdi Közösség Színtér 2023-as szolgáltatási terve. Ebben a közművelődési alapszolgáltatások 7 rovatában egyelőre 21 soron szerepel rendezvény.

Az önkormányzat és intézményei tekintetében a testület elfogadta a munkába járás adómentesen biztosítható költségtérítésének 15 Ft/km-ről a maximumra, 30-ra történő emelését.

A Csabacsűdi Szolgáltató Nkft.-vel kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálata megtörtént, aminek konzekvenciáit levonva módosította a testület azt.

A kft. működési területe néhány kisebb feladaton túl a folyékony hulladék elszállítására korlátozódik. A gazdasági társaságot megszüntetni nem szeretnék, Válkovszky Mihály ügyvezető megbízási szerződés keretében fogja ellátni cégvezetői teendőit.

Kerek Mihály képviselő kérdésre Molnár József polgármester elmondta, hogy a költségvetést tekintve új munkavállaló felvételére nincs lehetőség, a feladatellátás emberigényét kielégítendő a település – a korábbi 7 fő helyett 6-ra – pályázik a START közmunkaprogramba.

Bejelentések között Molnár József a Bányavagyont Hasznosító Nkft. megkeresésére hivatkozva elmondta, hogy a település közelében van egy kút, amely adottságai miatt alkalmas lehet geotermikus energia előállítására. A testület döntött arról, hogy amennyiben a Bányavagyont Hasznosító Nkft. díjmentesen biztosítja a kútra vonatkozó portfólió megismerését, bár az messze van a lakott területtől, élnek a lehetőséggel.

Gilanné Radványi Róza az településfásítással kapcsolatban szóvá tette, hogy ha az utcákon kivágott fák pótlása ad hoc módon történik, a település látképe nem fog jól alakulni, kaotikus lesz.

Molnár József válaszában elmondta, a település aljegyzője koordinálja a feladatot, mindenhova kimegy. A tulajdonost kötelezni szokták a faültetésre, vagy a környezetvédelmi alapba történő befizetésre, amit fásításra fordítanak. Önálló fásítási programra nem lesz kerete az önkormányzatnak.

Időutazáson a szlovákosok a boldog békeidőkbe

Izgalmas időutazás a boldog békeidőkbe

Szarvasi védelem az Orosháza ellen

Orosháza nyerte a 20. Csery-kupát, Szarvas ezüstöt szerzett