in

A katolikus egyház bejelentkezett a szentandrási iskola ingatlanjainak tulajdonjogáért

Hétfőn délután ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.
Hétfőn délután ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete (Fotó: Babák Zoltán)

Hétfőn délután ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

A szokásos napirendek előtt Major Attila tette fel kérdését a 44-es főút útburkolati jelei felfestésével, illetve a Csokonai utcai buszmegálló vízlevezetésével kapcsolatban történt képviselői észrevételével kapcsolatos közútkezelői reakcióról. Sinka Imre tájékoztatta, hogy még nem érkezett válasz megkeresésükre.

Átruházott hatáskörben eseti települési támogatást három személynek ítéltek meg összesen 18 ezer forint összegben, tájékoztatta a testület tagjait Farkasné Sinka Dóra, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása során elfogadták a 2022. december 31-én fennálló állapotot, illetve azt a technikai jellegű módosítást is, amivel a két felülvizsgálat egyikét, a július végit szeptember 30-ra tették át, mivel az ütközik a nyári szünettel. Szükségessége Sinka Imre polgármester magyarázatában hangzott el: az önkormányzat ingatlanvagyona folyamatosan változik, gyarapszik.

A Körös Művelődési Ház előző évi munkájáról Benedek Erika igazgató írásban tett beszámolóját kiegészítette a csángó táborral kapcsolatos információkkal, illetve az ősszel megnyitott kézműves alkotóházban zajló foglalkozásokkal, ahol ezekben a rezsiínséges időkben ők is meghúzzák magukat, onnan látják el a rájuk rótt intézményi feladatokat.

A Szentandrási Híradó 8 oldalon jelenik meg fekete-fehérben. Az 1500 példány minden lakos postaládájába eljut. A költségeket nem lépték túl, tájékoztatta a testületet Benedek Erika, ezúttal az újság felelős szerkesztőjeként.

Nagyobb terjedelemű, illetve színes kiadványt csak térítés ellenében tudnának kiadni, mondta Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke
Nagyobb terjedelemű, illetve színes kiadványt csak térítés ellenében tudnának kiadni, mondta Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke (Fotó: Babák Zoltán)

“Azzal főzünk, amink van”, mondta Major Attila a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke hozzászólásában. Szeretnének színvonalasabb újságot előállítani nagyobb terjedelemben, esetleg színesben, de ennyi jut rá, ennek is örülni kell.

Hévizi Róbert elmondta, hogy lehet nagyobb terjedelmű és színes is, de akkor az ingyenességet nem tudják biztosítani. Egy felmérést követően el lehet dönteni, hogyan tovább.

A területek elnevezéseinél most a külterületek kerültek sorra. Egységesítették az elnevezést, fontosnak tartották, hogy a hét tanyai terület elnevezésében szerepeljen a külkerület, így ezentúl Tanya I.-VII. külkerület lesz a hivatalos. Sinka Imre hozzászólásában kifejezte, hogy jó 40 éves elmaradás van az elnevezések összefésülésében.

Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben történő támogatásokkal kapcsolatban technikai módosítást kellett végrehajtani, mert a dokumentumokban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének fogalmát felváltja a szociális vetítési alapmegnevezés.

Ugyanezt kellett átvezetni a lakáscélú önkormányzati támogatásokról, a szociális szolgáltatásokról, a települési támogatásokról, a helyi adókról és a talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendeletben is.

A testület elfogadta a 2023-2028-ra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot, ami előfeltétele annak, hogy egy település önkormányzata hazai és uniós finanszírozású pályázatokon vehessen részt.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Bölcsődéje július 24-e és augusztus 11-e között fog zárva tartani.

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv kapcsán Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottság nevében Virág Sándor elmondta, hogy egy nagyon jól összerakott tervet kapott bizottsága, amit javasolt minél szélesebb körben is elérhetővé tenni, hiszen a lakosság is érdekes és fontos információt kaphat belőle.

Az irattár betelik, az önkormányzati iratokat pedig nem lehet csak egyszerűen a kukába dobni, egy részük selejtezésre, a többi hosszútávú megőrzésre a levéltárba kerül. Évek óta húzódik ez a dolog, de most, hogy elkezdték kinőni a helyet, kénytelenek erre megoldást találni, mondta Sinka Imre polgármester. A testület elfogadta a 179 iratfolyóméter mennyiségű iratanyag szétválogatására, selejtezésre való előkészítésére, a nem selejtezhető anyagok levéltári beszállítására, illetve az iratselejtezés levéltárral történő jóváhagyatására szóló legkedvezőbb ajánlatot.

A testület utólagosan megadta a tulajdonosi hozzájárulását a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület labdarúgó szakosztályának a műfüves pálya mellé, illetve a sporttelepre konténeres öltözők telepítésére, valamint a nagypálya világítására vonatkozó pályázatához.

Műfüves pálya szabályzatát szükséges volt felülvizsgálni, amiben a pálya használatának, illetve a világítás költségeit határozták meg.

Újabb egy évre meghosszabbították a Penecon Kft. helyiségbérleti szerződését.

A csípőszúnyog-gyérítés pénzügyi keretének jóváhagyása során elhangzott, hogy fontos a szomszédos települések összehangolt védekezése. A folyamat még közbeszerzés alatt áll. mondta Sinka Imre, ezért a kalkulációnál csak becsült összegekkel tudtak dolgozni.

Egy biológiai, három kémiai gyérítésben gondolkodtak az éves költségvetés tervezésénél.

Nem egyszerű ilyen gazdasági helyzetben ekkora összegről dönteni, de mind a lakosság, mind az üdülők szempontjából mérlegelve úgy döntött a Gazdasági és Turisztikai Bizottság, hogy a szúnyogmentes környezetért annak reményében biztosítják a közel 11 millió keretet, hogy az elegendő lesz, mondta a bizottság elnöke, Hévizi Róbert.

Sinka Imre: Ebben a formában ez nem volt korrekt a fenntartó részéről
Sinka Imre: Ebben a formában ez nem volt korrekt a fenntartó részéről (Fotó: Babák Zoltán)

A testületi ülés napján szembesültek a ténnyel, hogy egy tavaly karácsony előtt elfogadott törvényre hivatkozva a Szeged Csanádi Egyházmegye benyújtotta igényét a Békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola épületének, a hozzá tartozó ingatlanok és ingóságok ingyenes tulajdonba adására. Az óvoda helyzetét színesíti, hogy pályázat van bent rá.

Békésszentandráson ez nemcsak az iskola épületét jelenti, hanem a körülötte levő, majdnem 5 hektárnyi területet is, amin az önkormányzatnak sokféle feladatellátási helyszíne is található, így a turisztikai szálláshely, szolgálati lakások, közmunkaprogramban használt földterület, a műfüves futballpálya, valamint a három ivóvízkútból kettő, ezért Sinka Imre arra kérte az önkormányzatot, hogy az országos örökségvédelem alatt álló terület megosztásának előkészítéséhez, árajánlatok bekéréséhez felhatalmazást kapjon.

Mint mondta, végtelenül bántja és bosszantja az eljárás, mert egy milliárdos ingatlanvagyonról van szó, amivel kapcsolatban meg sem kérdezték őket, hogy akarják vagy nem akarják. Válaszlevelében a testület egységesen nehezményezését fejezte ki a Szeged-Csanádi egyházmegye felé.

“Ebben a formában ez nem volt korrekt a fenntartó részéről”, sommázta véleményét a település első embere.

Itt a farsang, áll a bál…

Debróczki (FC Gold) négyet rúgott a mezőnyjátékosként a kaput védő Molnárnak (Turul FC)

A bronzra esélyes a Gold