in ,

Változnak a szociális és a gyermekétkeztetés térítési díjai, döntöttek a civil alap felosztásáról

2022. november 11-én ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.
2022. november 11-én ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete (Fotó: Babák Zoltán)

Miközben odakint javában virágzott a vérszilva Csabacsűd főutcáján, csütörtökön ülésezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

A település korábban kistérségi ellátásban működő bentlakásos szociális intézménye 2018-ban került az Ótemplomi Szeretetszolgálat kötelékébe. Jelenleg 34 gondozottal telt házzal üzemelnek, miközben várólistán is gyűlnek a bekerülni akarók. Lázár Zsolt esperes beszámolójából kiderült, hogy a működés mindamellett biztosított, hogy a rezsi és az élelmiszer alapanyagárak növekedése – ahogy mindenhol – ennél az intézménynél is problémát okoznak.

A Csabacsűd és Örménykút területén feladatot ellátó Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója során elhangzott, hogy az számok talán egy pici csökkenést mutatnak a veszélyeztetett gyermekek tekintetében.

A Szociális Intézmény és Konyha 2022-ről szóló beszámolója érintette a szociális ellátás feladatait, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátásának helyzetét, valamint a konyha működését.

A tanyagondnok beszámolójából kiderült, mintegy 200 fő él külterületen, akiknek 15-20 százalékát szolgálja ki bevásárlásban, ebédszállítással, orvoshoz, szakrendelőbe történő szállítással, esetenként ház körüli munkában történő segítéssel. A testület elfogadta a 4 év alatt 60 kredit megszerzését előirányzó továbbképzési tervét.

A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak meghatározásához készült önköltségszámítás, amik alapján módosításokat lesznek kénytelenek végrehajtani, csakúgy, mint az iskolai étkezési nyersanyagnormák vonatkozásában az iskolai és óvodai étkezési térítési díjakban. Utóbbiaknál 20 százalékos emelkedés lép érvénybe május 1-től.

Ez a változtatás beépül a szociális- és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletbe, ami a 8. számú napirendi pontként következett. Ebben technikai változtatások kerültek átvezetésre, a szakfeladatszámok helyett kormányzati funkciók jöttek be új megfogalmazásként.

A település Civil alapjának 750 ezres keretösszegére 11 pályázat érkezett. A helyi polgárőr egyesület 100 ezer, a maradék 650 ezerből a többi 10 pályázó egyenlő arányban elosztva 65-65 ezer forinttal részesült.

A Hársliget Óvoda a két fenntartó Csabacsűd és Örménykút közigazgatási területéről fogad óvodásokat.

Bejelentések között a testület az Ótemplomi Szeretetszolgálat a szociális intézmény előtt kiöregedett tujasor kivágásához, gömbfákra történő cseréléséhez járult hozzá.

Kistérségi szociális ellátások térítési díjának megállapítását fogadták el a képviselők.

Utolsó pontként döntöttek arról, hogy pályáznak szociális célú barna kőszénre, aminek önerejéhez, illetve szállításához 916 ezer forintot biztosítanak.

A 2023. március 18-i gála fináléja.

Színházi világnap gálával

Egyhangúlag szavaz a testület 2023. március 27-én az iskola ügyének tárgyalását követően.

Van, amiben meg tudott egyezni a testület a szentandrási iskola átadásával kapcsolatban