in ,

Van, amiben meg tudott egyezni a testület a szentandrási iskola átadásával kapcsolatban

Egyhangúlag szavaz a testület 2023. március 27-én az iskola ügyének tárgyalását követően. (Fotó: Babák Zoltán)

A kerékpárutak fejlesztéséért Kerékpárosbarát település címet nyert egy évre Békésszentandrás, kezdte e bejelentéssel Sinka Imre, Békésszentandrás település polgármestere a szokatlanul hosszúra nyúlt hétfői testületi ülést. A hosszabbítást az országos sajtóban több kört tevő általános iskola és óvoda egyházi kézbe adása-nemadása körül a képviselők között kialakult nézetkülönbség okozta.

Megelőzve Major Attila kérdéseit, Sinka Imre beszámolt a Hunyadi utcai buszmegálló csapadékvíz elvezetéséről, illetve a nagykanyar útburkolati jeleinek felfestéséről tett intézkedéseiről. Válasz érkezett a közútkezelőtől: a buszmegálló még garanciaidőn belül van, jelezni fogják a kivitelezőnek, arról referálnak az önkormányzat felé, illetve soronkívüliséget kérnek a festésre. Ha megkapják, május hónapban kerül erre sor, ha nem, akkor szeptemberben várható.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra elmondta, március 21-i ülésén bizottsága egy fő részére szavazott meg eseti támogatásként 3 mázsa tűzifát, egy lakos számára pedig kamatmentes kölcsönt 100 ezer forint összegben.

Változnak a Bölcsőde, valamint a Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó ellátásaikért fizetendő térítési díjak.

Egy közbeszerzés van folyamatban, a közvilágítással kapcsolatban, mondta Sinka Imre, mielőtt a testület elfogadta a település 2023-ra vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ülés következő részében beszámolók meghallgatása következett. Elsőként Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, majd a településen működő civil szervezetek és sportegyesületek számoltak be többnyire írásban. Kivételt jelentett a 60 éves kertbarát kör elnökének, Szűcs Eleknének felszólalása, aki a lakosság segítségét kérte ahhoz, hogy jubileumi kiadványukba minél teljesebb információt tudjanak összegyűjteni az emberöltőnyi egyesület történelméből.

A társadalmi szervezetek 2023-as támogatására 2,5 milliót, a kertbarát kör számára, miután nem bejegyzett civil szervezet, külön 60 ezer forintot szavazott meg a testület.

Vita az iskola ügyének tárgyalása során a 2023. március 27-i ülésen.
Vita az iskola ügyének tárgyalása során a 2023. március 27-i ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

Válasz érkezett a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől az iskola és az óvoda egyházi kezelésbe adásával kapcsolatban, Sinka Imre felelevenítette a történteket egészen az igénybejelentéstől kezdve.

Felolvasta az általános válaszlevelet, amiben az egyház megindokolta, miért kérte az ingatlanok átadását. Ebben politikai indítékúnak nevezték az olyan reakciókat, mint a szentandrási polgármesteré is név nélkül.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye az elmúlt kilenc évben, mint fenntartó, négy vármegye közel 100 feladatellátási helyen működő köznevelési intézményére pályázati forrásból 3,9 milliárd, saját forrásból 900 milliót fordított úgy, hogy azok 90 százaléka önkormányzati tulajdonban van.

Az eddigi hatékony együttműködés folytatása érdekében az egyházmegye mindent megtesz azért, hogy minél magasabb szinten tudják működtetni a fenntartásukba adott intézményeket.

Saját forrásból csak a saját tulajdonban levő ingatlanokra tud fordítani, írta a Kis-Rigó László püspök az általa jegyzett levélben.

Sinka Imre polgármester nem szeret feltett kézzel tárgyalni.
Sinka Imre polgármester nem szeret feltett kézzel tárgyalni (Fotó: Babák Zoltán)

Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a vonatkozó törvények által érintett ingatlanokat átadja az egyházmegyének, az elfogadja, nemleges válasz esetén, azt tudomásul veszi, nem tesz lépéseket az igénybejelentés érvényesítése érdekében. Részleges átvételre is nyitott az egyházmegye.

A levél megfordult minden bizottság előtt. Sinka Imre felolvasta az azokon megfogalmazódott határozati javaslatokat, majd kérte a képviselőket, nyilvánítsanak véleményt.

Major Attila elmondta, bizottsága nem volt egységes, az ügy több tárgyalást érdemelne a fenntartóval, és kihozni belőle a legjobbat. Személy szerint nem szeretne törvényt sérteni, ezzel esetlegesen példát statuálni, gondolt itt a település adófizetői felé.

Viszontválaszában Sinka Imre felvetette azt az eshetőséget, mi van akkor, ha az egyház rákölt 1 milliárdot saját pénzből, majd visszaadja az iskola fenntartását az önkormányzatnak. A törvényben az szerepel, hogy ebben az esetben az EU-s pénzből ráfordított összeget az egyházmegyék nem érvényesíthetik a települések felé, de az nincs, hogy mi van a saját pénzzel. A település nem fogja tudni kifizetni az egyháznak ezt az összeget. Másrészt, ahogy eddig, ezután is fordíthatna rá akár EU-s, akár saját pénzt, mondta.

"Túl van ez a dolog lihegve", mondta Hévizi Róbert képviselő.
“Túl van ez a dolog lihegve”, mondta Hévizi Róbert képviselő (Fotó: Babák Zoltán)

“Picit túl van ez a történet lihegve”, mondta Hévizi Róbert képviselő. Ő a tárgyalási szándékot olvassa ki a levélből. Ezen a véleményen van bizottsága is. Felelős döntést kell hozniuk, mondta. 2012-ben, mikor arra kérték az egyházat, hogy vegye át az iskolát, különben tankerületi lett volna, úgy gondolja, jó döntést hoztak. Ha KLIK-es iskola maradtak volna, már lehet, hogy csak alsó lenne a településen, ha netán az sem, akkor már nagyközségből leminősítették volna községnek, ami kevesebb normatívával jár, több adót kell a településen lakóknak fizetniük. “Ez egy nagyobb horderejű kérdés, nagyon sok oldala van, amit meg kell vizsgálni. Nem kell fejjel a falnak szaladni, ez az egyház és Békésszentandrás ügye, nem Magyarországé, főleg nem azé a hírportáé, amin ez folyamatosan megjelenik”, jelentette ki Hévizi Róbert. Testületi ülést röviddel követően újabb hír jelent meg azon a hírportálon.

“Le kell ülni, és döntést kell hozni szeptemberig! Tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni, és a legjobbat kihozni!”

Sinka Dóra bizottsága is hosszasan tárgyalta szem előtt tartva azt, hogy a törvényi kötelezettségeknek is eleget tudjanak tenni. Virág Sándor megjegyezte, hogy az elmúlt 8 évben nem találkozott az egyház képviselőjével, miközben az iskola létszáma fogy, valamiért Szarvasra viszik a szülők a gyerekeket. Erre megoldást találni a képviselők feladata is. A bizottsági elnökként ismét szót kapó Hévizi Róbert összefoglalta az általa korábban mondottakat, úgy látja, “amíg az egyház kezében van az iskola Békésszentandráson, van oktatás, ha onnan kikerül, már nem biztos benne”. Rusz Mihály is a tárgyalás mellett szólt. Végül dr. Lesfalvi Balázs alpolgármestert – ezúttal jogászként – kérte Sinka Imre, mondja el véleményét. Az alpolgármester először esküjükre emlékeztette képviselőtársait. Véleménye szerint nem tudják kikerülni azt, hogy egyházi tulajdonba adják az iskolát, ellenkező esetben törvényt sértenek. Az ingatlan megosztását említette, valamint a testület azon félelmére, hogy az egyház visszaadás esetén a saját ráfordításait fogja a településen számon kérni, javasolta, hogy garanciaként nyilatkoztassák az egyházat arról, hogy ettől elállnak. Major Attila örömét fejezte ki, hogy a mellette ülő jogásszal szinte szóról szóra ugyanazt mondták.

Végül egyhangúan elfogadták azt, hogy a határozati javaslatot áthelyezik a májusi ülésre, a tárgyalási folyamatot kezdeményezik az egyház képviselőivel.

Az ülés hátralevő részében megtárgyalták a Környezetvédelmi koncepció elkészítésére beérkezett árajánlatokat. Pályázatok szempontjából fontos az, hogy a településnek legyen környezetvédelmi koncepciója. A legkedvezőbb ajánlatban összeállt minden, az ár, a referenciák és a minőség. Ezt fogadták el.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálatának megállapításához igazították a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló ezredszer a testület előtt levő önkormányzati rendeletet.

Hévizi Róbert bizottsága nevében javasolta az Emberöltő Alapítvány Szent Erzsébet utcai tanodára vonatkozó szerződését október 31-ig meghosszabbítani, hogy majd a fűtési szezonra vonatkozó információk beérkezte után döntenének a “hogyantovábbról”.

A Fő utca 20. alatti Békésszentandrási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban szintén ő elmondta, minden részletére bekérték a három ajánlatot, és a legkedvezőbbet javasolják elfogadásra.

Az eredetileg is rossz állapotú önkormányzati ingatlanok néhánya olyan állapotba került, hogy el kell gondolkodni az elbontásán. A testület határozott egy 1 milliós pénzügyi keretösszeg elkülönítéséről ezen leromlott állagú önkormányzati épületek bontásának előkészítésére.

Kistérségi térítési díjak tekintetében a szakmai vezetőkkel egyeztetett és kialakított díjat fogadta el a testület.

A Gödrök közi üdülősor 500 ezer forintos hozzájárulást kért útjavításhoz. A tulajdonosok 95 százalékban összeadták a szükséges összeget. Az önkormányzattól ezen összeget a hozzájárulást be nem fizetőkre eső rész kipótlására kérték. Virág Sándor elmondta, örvendetes az, hogy lakossági kezdeményezésre valósul meg az út. Hévizi Róbert mindenképp támogatásáról biztosította a javaslatot, hátha ez egy új fejezetet nyit az útépítések tekintetében.

Utolsó napirendi pontként szerepelt a könyvtár nyílászáróinak cseréje. Ezzel kapcsolatban az volt a gazdasági bizottság álláspontja, hogy várjanak a nyár végéig, lássák, hogyan áll az önkormányzat költségvetése, akkor térjenek vissza erre. A kézműves egyesület mellé a fatároló kialakításának 200 ezres keretösszegét elfogadta a testület.

2022. november 11-én ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

Változnak a szociális és a gyermekétkeztetés térítési díjai, döntöttek a civil alap felosztásáról

A szarvasi karatecsapat a hétvégi SKI Országos Bajnokságon.

Karate országos bajnokság: Szarvas az élen