in ,

„Gyermekszeretet és hivatásszerelem…” – elismerő címben részesült a GFE Gyakorlóintézménye

2023. május 3-án a gyulai Almásy-kastély Stefánia-szárny báltermében vehette át a GFE Szarvasi Gyakorlóintézménye Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet újabb hároméves ciklusra – 2017-2020, 2020-2023, 2023-2026-.

Békés vármegyében több, mint négyszáz feladatellátási helyen történik köznevelési feladatellátás, amelyből huszonegy intézmény részesült a pályázati laudációkat követően az elismerő címben, mint horizontális tudásmegosztó intézmény. Bíró Gyula igazgató, c.e.docens, a Gyakorlóintézmény vezetőjeként köszönetet mondott a bizalomért, és az együtt szolgálás lehetőségéért, azért az „adásért és kapásért”, amit az Oktatási Hivatal és a Gyakorlóintézmény közösen tesz és tehet Békés vármegyében, a pedagógiai, szakmai módszertani innovációk népszerűsítésében, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a pedagógus hivatás „lángjának” ébrentartásában.

Intézményét bemutató beszédében és a konferencia köszöntésében így fogalmazott A. De Mello egyik története nyomán:

„Egy kétségbeesett házaspár kihívta sürgősen a gyermekpszichológust, mert nem tudták, hogy mit tegyenek kisfiukkal, aki a szomszéd fiú hintalovára ült, és nem volt hajlandó többé leszállni róla. Annak ellenére nem hogy otthon három hintalova is volt. Hajthatatlanul a barátja lován akart lovagolni. Amikor megpróbálták lehúzni onnan, úgy elkezdett sikítozni és üvölteni, hogy azon mód békén hagyták.

A pszichológus először is megegyezett a bérében, aztán odament a gyerekhez, gyengéden megcirógatta a haját, lehajolt hozzá, és mosolyogva súgott valamit a fülébe. A fiú abban a pillanatban leszállt a lóról, és szelíden követte szüleit haza.

-Milyen varázslatot űzött azzal a gyerekkel? – kérdezték a csodálkozó szülők.

A pszichológus előbb elkérte kialkudott bérét, csak azután válaszolta:

-Egyszerű. Csak lehajoltam, és azt mondtam neki: Ha nem szállsz le arról a lóról ebben a pillanatban, úgy megverlek, mint szódás a lovát. Engem ezért fizetnek, szóval komolyan mondom.

Látszólag ez a tuti…, Mi mégsem így csináljuk!

Gyermekszeretet és hivatásszerelem – valami ilyesmi hely, műhely, Békés vármegye egyetlen Gyakorlóintézménye.

Innováció, modernitás, hagyománytisztelet, a Kárpát-medence köznevelés ügyének és felsőoktatásának szolgálatában – harmadik ciklus óta. Köszönjük a bizalmat!

„Kétfajta nevelés van: az egyik arra tanít, hogy miből éljünk meg, a másik pedig arra, hogy hogyan éljünk.” Mi, a másodikra voksoltunk.

Köszönjük, hogy adhatunk, és köszönjük, hogy adtok!

Ha pedig valamit még sem úgy teszünk, akkor… „Isten nem csak szemet adott, de szemhéjat is.”

Várunk benneteket Szarvason! Várunk benneteket a GFE szarvasi campusán.”

A díjátadó ünnepélyt megtisztelte Szarvas város és Babák Mihály polgármester úr képviseletében Boross Árpád Bence irodaigazgató úr is, a fenntartó egyetem és Prof. Dr. Dux László rektor, egyetemi tanár képviseletében Dr. Katona Krisztina dékán, főiskolai tanár.

Az egyetem intézménye változatlanul a gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában felkészült és elhivatott nevelőivel, munkatársaival és innovatív, kreatív intézményi légkörével, fejlesztéseivel szolgál és szolgáltat Békés vármegye és a Szeged-Csanádi Egyházmegye intézményei számára, támogatva és segítve a Kárpát-medencei pedagógusképzést és továbbképzést, a megújuló köz- és felsőoktatási rendszert.

Sz.Zs.

Az új nevezések átírták a korábbi papírformákat. András Gábor (Gólgyártók) és a Gallicoophoz igazolt Tasi Kristóf küzdelme a labdáért.

Új igazolások, új esélyek

Rákóczi nyomában a Felvidéken