in ,

Gödény-halom: jöjjön a folklór, vagy ragaszkodjunk ahhoz, amit biztosan tudunk?

Kis vita generálódott a Gödény-halom körül.
Kis vita generálódott a Gödény-halom körül. (Fotó: Babák Zoltán)

Májusi rendes testületi ülését tartotta hétfőn Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtás elfogadását követően Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök számolt be a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról. Májusi ülésükön eseti települési támogatást 2 fő részére ítéltek meg összesen 12 ezer forint összegben.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok írásban számolt be, amit néhány mondattal egészített ki. Különös év volt 2022, mondta, az eleje még a koronavírus elleni intézkedések jegyében telt, közben kitört az ukrajnai háború, majd megindult a menekülthullám, az év második felében pedig napvilágot láttak a takarékossági intézkedések.

A tűzvédelmi helyzetre térve összefoglalta, hogy a tavaly az előző évhez képest az események számában mintegy 10 százalékos emelkedést tapasztaltak. A tűzeseteknél, azokon belül is a szabadtéri tűzesetek számában volt a legjelentősebb növekedés.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok írásban számolt be.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok írásban számolt be. (Fotó: Babák Zoltán)

Békésszentandráson 2022-ben összesen 29 esemény történt, ami 6-tal több, mint az azt megelőző évben. A tűzesetek száma mindössze eggyel növekedett. Nagyobb arányban nőtt a műszaki mentések száma, 3 közlekedési balesethez, 4 viharkárhoz, 1 beteg mozgatásához, 1 ajtó felnyitáshoz és 4 egyéb esethez riasztották őket. Tűzesetről 16 bejelentést kaptak, 4 lakóingatlanban, 7 szabadtéren, 2 tárolási épületben, 1 egyéb esetben keletkezett. 2 alkalommal téves tűzjelzés történt.

A település 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről Molnár Sándor rendőrkapitány számolt be. Míg a rendőrkaptányság területén 4,6 százalékkal nőtt, addig Békésszentandráson stagnált a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma. Élet ellen elkövetett bűncselekmény nem volt, ahogy testi sértés, illetve súlyos testi sértés sem. Garázdaság egy történt. Néhány példát kiragadva elmondta, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 6-ról 9-re nőtt, a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma 18-ról 14-re csökkent, ilyen a lopás (5), a lakásbetörés (1), a csalás (7) és a jármű önkényes elvétele (1). A következő, nem kiemelten kezelt bűncselekmények fordultak elő a településen: hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (1), állatkínzás (1), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (1), járművezetés eltiltás hatálya alatt (1), ittas állapotban járművezetés (4), közúti baleset okozása (2), lőfegyverrel visszaélés (1), szexuális erőszak (1), zaklatás (2).

A rendőrkapitányság esetében a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021-es 68,6-ról 2022-ben 81 százalékra nőtt. A lopás és a lakásbetörés nyomozáseredményességének kivételével minden más bűncselekmény felderítési mutatója javult.

A település 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről Molnár Sándor rendőrkapitány számolt be.
A település 2022. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről Molnár Sándor rendőrkapitány számolt be. (Fotó: Babák Zoltán)

Hévizi Róbert képviselő feltette az “évi rendes kérdését”, van-e esély arra, hogy Békésszentandráson szolgálatot teljesítő körzeti megbízott lesz. Van körzeti megbízott, kettő is, de ők más településen is látnak el szolgálatot, hangzott a válasz. Mindettől függetlenül Békésszentandrásnak 24 órás lefedettsége van, jelentette ki Molnár Sándor.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hétfői módosítását követően a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenlege 2,862474 milliárd forintra változott. Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi csoportvezető a következő, a költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásáról előterjesztett napirendi pontnál elmondta, hogy a 2022. évi önkormányzati költségvetés eredeti előirányzata 1,03783 milliárd volt.

Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, nem volt könnyű, de a takarékos gazdálkodás, ami jellemző az önkormányzatra, meghozza a sikert, az önkormányzati bevételek 100, addig az önkormányzati kiadások 80 százalékban teljesültek.

A 2022. évi egészségügyi alapellátásokról a gyógyszerész, a gyermekorvos, a fogorvos, illetve a háziorvos írásban számolt be. Az esetszámból kiderült, hogy a gyermekorvosi rendelésnek van létjogosultsága. A fogorvos az eszközbeszerzésekre esetlegesen nyíló pályázatok kihasználására kérte a képviselőket.

Nyolc pályázat fenntartásáról szóló tájékoztatót a hallgathatott meg a testület, jellemzően energetikai fejlesztések, kerékpárutakkal, a stranddal, az új piaccal, a belvízrendezéssel, valamint napelemes rendszerek telepítésével kapcsolatban.

A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé, miután magasabb rendű szabályozás rendelkezik ezekről.

Farkasné Sinka Dóra és Major Attila képviselők a 2023. május 22-i ülésen.
Farkasné Sinka Dóra és Major Attila képviselők a 2023. május 22-i ülésen. (Fotó: Babák Zoltán)

Módosítani kellett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Településüzemeltetési Intézménye Alapító okiratát.

A Kenderliget üdülőtelep elnevezést kapta a Kenderföldi üdülősor elején levő nem vízparti üdülőterület.

A kollégiumi szálláshely díjának felülvizsgálata során önköltségi számítást végeztek, és azt hozzáigazították az emelkedő energia és rezsiköltségekhez. Így az egy éjszakára jutó díj 6999 forintra változik október 1-től.

Még három olyan iroda van a polgármesteri hivatal épületében, ahol nem történt hűtő-fűtő klímák beszerelése, holott ezek már bizonyították költséghatékony üzemelésüket a napelemekkel megtermelt energián. Erre 1,3 milliót különítettek el azzal, hogy szeptember 30-ig ezt szeretnék megvalósítani. Szintén hűtő-fűtő klímákat szerelnének a Gondozási Központba is, ahol a kiépített napelemes rendszer mellett még gázfűtés van. Három berendezés beszerelésére 1,125 milliós keretet szavazott meg a testület.

Nagyon sok volt a település Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásba fizetett hozzájárulása, miközben annak munkájából való részesedése minimális. Miután az állam július 1-ével kiemeli a védőnői szolgálatot az önkormányzatok, illetve azok társulásainak fenntartásából, így Szentandrás már csak a jelzőrendszeres szolgálatban marad érdekelt, ezért a testület úgy döntött, hogy kérik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában az 5 százalékos önkormányzati hozzájárulást fizető önkormányzatok közé történő besorolását, illetve amennyiben a társulási tanács nem támogatja ezen döntésüket, úgy 2023. december 31-i hatállyal felmondják tagsági jogviszonyukat.

A 2022. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásra került.

“Amit adnak el kell fogadni”, mondta Sinka Imre a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok kapcsán. A testület egésze egyetértett vele.

Még nem sikerült az eredeti vázrajzot elfogadtatni az általános iskola telekalakításával kapcsolatban, mondta Sinka Imre. Az örökségvédelmi hivatal oszthatatlannak minősítette az iskola területét. Új vázrajz készült, aminek a lényege, hogy a nagy helyrajzi számáról az U alakú épületet a tornateremmel, illetve a főépületet kiemelnék. Utóbbit átadnák az egyház részére, az előbbinek, illetve a mellette levő udvarnak a használatára azzal szerződést kötnének.

A Dinnyéslaposi üdülősor útjavításából fennmaradó pénzt a soron napelemes világítástechnika kiépítése fordítanák. Ha ennek megvalósulása után marad még, a maradványösszeg terhére zúzottkő vásárlását irányozta elő a testület, hogy az üdülősor másik végét is bekössék a 44-es főútba.

A Kenderföldi üdülő-sor útja nagyon rossz minőségű, ott zajlott a legkevesebb beruházás is. A testület kérésére indikatív árajánlat érkezett aszfaltos út tervezésre, amivel arra készülnek, ha pályázati lehetőség nyílna rá.

A Keresztháti üdülősor útja is bizottsága előtt volt, mondta Virág Sándor, de az a Kenderföldinek a háromszorosa lenne. Ha forrás lesz rá, szeretnék is azt megterveztetni, sőt, a Siratóit is, mondta a bizottság elnöke.

Kiválasztották a kivitelezőt az Árpád utca 12. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének bontási munkájára. Erre a 190.500 forint összegben érkezett ajánlatot fogadták el.

Strand homokozójának felújítására a drágább, de a tájba illőbb rönk támfalas verzió megvalósítása mellett tette le a voksát a testület. Erre 1 millió keretösszeget különítettek el.

A Református Egyházközség kérelme a tanyabusz térítésmentes igénybevételére irányuló kérést nem támogatta a testület. Egy-egy alkalommal igen, de minden esetben nem tudnak segítséget nyújtani, hangzott el.

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár István király utcafronti ereszcsatornájának cseréjére 315 ezres ajánlat érkezett, így a korábban erre elkülönített 250 ezres keretösszeget az anyagszükséglet áremelkedése miatt meg kellett emelni.

Az ülésen minden napirendi pont és bejelentés a testület egyhangú támogatásával került elfogadásra.

Dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester, a Gödény-halmi projekt felelőse inkább a hely folklór jellegét erősítené.
Dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester, a Gödény-halmi projekt felelőse inkább a hely folklór jellegét erősítené. (Fotó: Babák Zoltán)

A bejelentéseket követő képviselői kérdéseket, bejelentéseket a polgármester kezdte, aki a gyereknapra hívta fel a testületi ülés nézőinek figyelmét.

Hévizi Róbert a Gödény-halomhoz látogatott. Örömmel látta, hogy kikerültek az információs táblák, de véleménye szerint azokon nem minden információ helytálló, kezdve a Gödény-halom nevének elírásától az olyan alapvető tévedésekig, mint a nyári napéjegyenlőség, ami nincs.

A török időkből olyan dolgok szerepelnek rajtuk, amikről nemhogy írásos nyom lenne, de még utalás sincs rájuk, illetve rávilágított arra a tévedésre, hogy a Gödény-halom határdomb lenne, mert mint mondta, valóban van a közelben, úgy 200-300 méternyire délnyugatra egy halom, ami a hármas határt jelöli.

Régóta foglalkozik helytörténettel, de sok ott felsorolt dologról nem is hallott, mint ahogy arról sem, hogy Rózsa Sándor megfordult volna ott, vagy a juhász esetéről az arannyal. Ahhoz, hogy az asszonyok éjjel kijártak volna termékenységük fokozása érdekében a halomhoz, csak annyit fűzött hozzá, “tudták a szentandrási férfiak, mi a dolguk”.

“Régóta harcolunk azért, hogy a parasztfelkelés elnevezést a helyére tegyük, hiszen ez volt az utolsó kuruclázadás. Ezt megint sikerült parasztfelkelés néven odatenni”, mondta Hévizi Róbert.

A projektet kitaláló és lebonyolító Lesfalvi Balázs örömét fejezte ki, hogy ez a turisztikai beruházás megvalósult. A terveket ő a folyosón minden képviselőnek a kezébe adta, állította, de erre sem Hévizi Róbert, sem Major Attila nem emlékezett. A források hitelességével kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park Gödény-halomért felelős szakembereitől kapott szakirodalmakra hivatkozott.

A pásztor és az arany, amit a puli húzott ki a halomból ezekben van benne, de “nem az volt a cél, hogy egyetemi jegyzetet készítsünk, hanem azt, hogy megörökítsük a folklórját is ennek a dolognak”, mondta Lesfalvi Balázs.

“De nem is az, hogy nevetségessé tegyük magunkat”, zárta le a beszélgetést Hévizi Róbert.

Sinka Imre a marketingoldala felől fogta meg a két képviselő közötti beszélgetést, és arra kérte a nézőket, hogy menjenek ki, és tekintsék meg azokat a helyszínen. Így fog tenni ő is, mert ő sem látta a projekttervet.

Hajduch Nándor U20 magyar bajnok

Hajduch Nándor U20 magyar bajnok

Lestyan-Goda Vencel 8. helyezett lett az elsősök között.

Lestyan-Goda Vencel országos 8. MatekÁsz