in ,

Negyedszázados jubileum

Hévizi Róbert képviselőt, bizottsági elnököt köszöntötte Békésszentandráson az októberi testületi ülésen Sinka Imre polgármester abból az alkalomból, hogy 25 éve és 1 napja tette le először képviselői esküjét, s azóta egyfolytában tagja a testületnek.
Hévizi Róbert képviselőt, bizottsági elnököt köszöntötte Békésszentandráson az októberi testületi ülésen Sinka Imre polgármester abból az alkalomból, hogy 25 éve és 1 napja tette le először képviselői esküjét, s azóta egyfolytában tagja a testületnek. (Fotó: Tatai László)

Hévizi Róbert képviselőt, bizottsági elnököt köszöntötte Békésszentandráson az októberi testületi ülésen Sinka Imre polgármester abból az alkalomból, hogy 25 éve és 1 napja tette le először képviselői esküjét, s azóta egyfolytában tagja a testületnek. – Nagy idő – mondta a polgármester, képviselőtársai helyeslő bólogatása mellett. A jubiláns láthatóan meglepődött, de jólesően nyugtázta a polgármester és a képviselőtársak figyelmességét.

A pár perces ünneplés után az érdemi munka szokás szerint a polgármester jelentésével – a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint 2023. III. negyedévében átruházott hatáskörben kiutalt települési támogatásokról – és a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról szóló előterjesztéssel kezdődött. A bizottság eseti települési támogatást 4 fő részére ítélt meg összesen 24.000,-Ft összegben. Szociális célú tüzelőanyag támogatást 58 fő kapott. Egy esetben – egy kamatmentes kölcsön formájában biztosított települési támogatásról – a Képviselő-testület elé utalta a döntést, amiről a zárt ülésen döntöttek.

A következő két napirend Békésszentandrás 2024-es költségvetésével, annak előkészítésével foglalkozott. A központi költségvetésből várható támogatásokról Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi csoportvezető számolt be: az írásban elkészített előterjesztést szóban is kiegészítette a képviselőknek. Békésszentandrás 2024-ben 287.882 forintra számíthat a központi költségvetésből. Amint az előterjesztő elmondta, a kalkulációban természetesen vannak bizonytalansági tényezők. A Gazdasági Bizottság véleményét tolmácsolva Hévizi Róbert megköszönte az alapos előterjesztést, s elmondta, hogy a központi költségvetésből várható támogatás összegét tudomásul vették.

A 2024-es szentandrási költségvetést megalapozó döntésekről szóló előterjesztést is Kis-Szujó Nikoletta szóbeli kiegészítése után tárgyalták a képviselők. A helyi adókat áttekintve az iparűzési adó mértékének emelését – 1,8-ról 1,9%-ra – javasolta az előterjesztés, beszámolt az önkormányzat és intézményei szerződéseinek felülvizsgálatáról, a személyi juttatások 10%-os tervezett emeléséről, az önkormányzati intézmények fejlesztési igényéről és a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. A testület mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

A következő napirend az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartandó általános választására – melynek időpontja 2024. június 09. – Helyi Választási Bizottságának megválasztásáról szólt. A vonatkozó jogszabályok értelmében készült előterjesztés javaslatait egyhangúlag elfogadva választották meg a HVB elnökének dr. Kozák Adrienn Rékát, tagjainak Dinyáné Kovács Gabriellát és Juhászné Mrena Máriát, póttagjainak Egriné Kovács Andreát és Deákné Pálus Erikát.

Az ötödik napirendi pontban a képviselők jóváhagyták a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételi körzethatárát, amit a 2024/2025-es tanévre Békésszentandrás település közigazgatási területében határozott meg a fenntartó.

A hatodik napirend a „Közösségi találkozások” c. rendezvénnyel foglalkozott. Békés Vármegye Önkormányzata kiemelt TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 „Hagyomány, Érték, Közösség Békés Megyében” projektjének keretében 18 településen „Közösségi találkozások” címmel rendezvénysorozatot indított útjára 2023 szeptemberében, melynek részeként Békésszentandráson a Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületében és udvarán november 19-én, vasárnap rendezik. A lakosságnak és az önkormányzatnak is ingyenes – a költségeket a megyei önkormányzat állja – programok között lesz gyermekkoncert, bábszínház, nemzetiségi táncbemutatók és egy „nagykoncert” (a programtervezet szerint például a Bon-Bon, Desperado, Unique, Groovehouse zenekarok közül egy, vagy velük egyenértékű országosan ismert együttes). Kísérő programok gyanánt ugrálóvár, közösségi játékok, kézműves foglalkozások és nemzetiségi gasztronómiai bemutatók. Felmerült a tárgyalás során, hogy jobb lenne esetleg a tavaszi időpont, de kiderült, hogy a TOP-projektet idén le kell zárni, úgyhogy tavaszi időpontra nincs lehetőség.

A következő előterjesztés is egy TOP PLUSZ pályázattal foglalkozott, melyben a „Békésszentandrás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése” pályázat megvalósítása során felmerült többletmunkák elvégzésére három helyi vállalkozótól kér az önkormányzat árajánlatot. Ennél a napirendi pontnál kérdésre válaszolva a polgármester arról számolt be, hogy a beruházás készültségi foka meghaladja a 90%-ot, András napon valószínűleg megtarthatják az átadást.

Újabb lehetőség kínálkozik, hogy az M44-esről Békésszentandrás felé önálló lehajtó épüljön, mondta el a polgármester a 8. napirendi pontot előterjesztve. Lázár János szóbeli instrukciójának megfelelően Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel él az Építési és Közlekedési Minisztérium, Lázár János miniszter irányába, mely szerint az Önkormányzat kezdeményezi az M44 gyorsforgalmi út békésszentandrási lehajtójának tervezését és megépítését. Az indokok között turisztikai és gazdasági adatokkal támasztották alá a beruházás szükségességét. Szóba került az is, hogy kezdeményezzék: valamilyen formában jelöljék az M44-esen, hogy Békésszentandrás miként közelíthető meg.

A leromlott utak kátyúzására a következő napirend során a képviselők 500 ezer forintos keretösszeget hagytak jóvá egyhangúlag a képviselők.

Az utolsó négy napirendben különböző kérelmekről döntött a testület. Az Anna-ligeti lakópark közvilágításához november 1-től havi 25.000 Ft+ÁFA összegben hozzájárul az önkormányzat az ott lakók kérésére. Jóváhagyták a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club és a Körös-Völgyi Goldfish Horgászegyesület kérelmét. Előbbi november 11-én, utóbbi november 25-én rendezne évadzáró vacsorát illetve horgászbált, s kérték ezekre az alkalmakra a Körös Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének térítésmentes biztosítását fűtéssel együtt. Utoljára a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület pót-támogatás iránti kérelmét hagyták jóvá. A 125.000 forintot a békésszentandrási Tájház karbantartására és környezetének rendbetételére fordítják.

A napirendeket követő bejelentések között elhangzott, hogy emlékeztessék a közútkezelőt arra az ígéretére, hogy a szentandrási nagykanyarban rendbeteszik az útburkolati jeleket, mert a mostani állapot balesetveszélyes. Ugyancsak balesetveszélyes a Szent László utcában a kerékpárút a jelentős kavicsfelhordás miatt, ezért az illetékes önkormányzati bizottság megvizsgálja, hogyan lehetne megszüntetni ezt a balesetveszélyes állapotot.

Tökfaragó rendezvény Csabacsűdön

Jelentkezz könyvelőirodánkba főállású könyvelői munkakörbe!