in ,

A gyors döntések ülése volt a csabacsűdi testületi

ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2023. november 14-én.
ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2023. november 14-én. (Fotó: Babák Zoltán)

Napirendek előtti bemutatkozással kezdődött Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának soros testületi ülése hétfőn. A vendég, Sebestyén János a Prizma Build Zrt. területi képviselője volt. A Prizma Build fogja a korábbi testületiken meghatározott három utcafelújítását fővállalkozóként végezni. A munkálatok befejezési határideje június 30-a. A technikai és műszaki feltételek adottak, jelentette ki Sebestyén János, tapasztalatuk szerint az év végéig szoktak tudni dolgozni.

A lakosság tájékoztatását a jövő hét elején fogják megtartani. Ha komótosabban, lassabban is épül az út, egy jó minőségű készterméket szeretnének kapni, tette hozzá Molnár József polgármester.

A nyílt ülés ezt követő kilenc napirendjét és bejelentését a testület öt jelenlévő tagja 17 perc alatt abszolválta.

A polgármester írásban kiadott tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról egyhangúlag fogadta el a testület, ahogy – egy kivételével – a következő napirendi pontok előterjesztéseit is.

A Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2023. évi költségvetésének főösszege a harmadik negyedévi szociális ágazati összevont pótlékkal 120,2-ról 122,2 millióra nőtt.

Az önkormányzat 2023-as költségvetése is változott, a mérlegfőösszeg 22,4 millióval nőtt. Ez köszönhető a szociális ágazati pótlékra, szociális célú tüzelőanyag vásárlására, nyári diákmunkára érkezett támogatásoknak, illetve a Magyar Falu Program keretében járdaépítésre nyert összegnek, valamint a víziközművek hasznosításából történő bevételnek. Történtek költségvetési sorokon belüli átvezetések is, amik a 2023-as mérlegfőösszegen nem változtattak, így az 667,8-ról 689,8 millióra növekedett. A szociális intézmény és az önkormányzat előirányzatait is tartalmazó konszolidált mérlegfőösszeg 692 millióról 714-re nőtt.

A testület a helyi adók évenkénti felülvizsgálata során – 4 igen és 1 tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy a 2023-ra megállapított helyi adók mértékét változatlanul hagyta 2024-re is.

A következő két napirend során a képviselők a Szociális Intézmény és Konyha, valamint az önkormányzat belső ellenőrzési tervét hagyta jóvá. Mindkettőnél a helyi önkormányzati választásokat megelőző évhez kialakult szokás szerint a költségvetési beszámolók, illetve az önkormányzat esetében még a zárszámadás ellenőrzését határozták meg.

Választások lesznek a következő évben, ezért az ide vonatkozó törvénynek megfelelően meg kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait. Miskó Bence jegyző felolvasta, hogy tagnak Benkáné Kondacs Juditot, Fabó Jánost és Kasikné Csík Zsuzsannát, póttagnak Pauló Évát, Fábri Melinda Judotot és Surina Györgynét jelölték, amit a testület el is fogadott.

Évről évre meg kell határozni a Trefort Ágoston Általános Iskola felvételi körzethatárát, amit a korábbi évek gyakorlatát folytatva és azt változatlanul hagyva Csabacsűd és Örménykút közigazgatási területében fogadtak el.

A 2023-as kukoricatermés betárolását követően értékesítésére 426 mázsát jelölt meg a testület legkevesebb 5350 forint per mázsa egységáron.

A napirendi pontokat követő kérdéseknél Kerek Mihály képviselő a kukoricaértékesítés bevételének költségvetésben való nyilvántartásának mikéntjéről intézett kérdést Molnár József polgármesterhez, aki válaszában elmondta, hogy a közfoglalkoztatásban keletkezett bevételeket külön soron tartják nyilván, jellemzően ebből fedezik az őszi árpa és őszi búza vetését, és a fennmaradó összeget is a közfoglalkoztatás költségeire kell majd fordítani.

Kerek Mihály második kérdésével, miért fogyott el a bérkeret, Bencsik Gábor gazdasági vezetőhöz fordult, aki válaszában elmondta, hogy előzetes kötelezettségvállalással terhelt az önkormányzat összes előirányzata. Év végéig várhatóan fel fogják használni a teljes keretet, ezen felül nincs szabad előirányzat az új munkavállaló felvételére. Az, hogy mégis lehetőség nyílt meghirdetni felvételt, az tette lehetővé, hogy egy munkavállaló nyugdíjba vonult.

A zárt ülésen az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szóló tájékoztatót, a Bursa Hungarica ösztöndíj témáját, illetve a 2023-as barnaszénigényeket tárgyalta Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete.

Péter Kata (Emma) és Hernádi Judit (Aurora) a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda a Becéző szavak című közös előadásában.

Édes-keserű anya-lánya kapcsolat

NB II-es felnőttek között birkózhattak a szarvasi fiatalok