in ,

Maratoni üléssel búcsúzott a csabacsűdi testület 2023-tól

Ülésezik a csabacsűdi testület 2023. december 14-én.
Ülésezik a csabacsűdi testület 2023. december 14-én. (Fotó: Babák Zoltán)

2023 munkaterv szerinti utolsó ülésén értekezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete.

A község díszpolgári címével a jövőben a díszoklevél mellé megváltozott kinézetű emlékplakett jár, csakúgy, mint a “Csabacsűdért” kitüntető cím mellé is, ismertette a testülettel Molnár József polgármester. A korábbi plakettet készítő művésszel megszakadt a kapcsolat, ezért kerülnék a későbbi jogvitákat.

Második napirendként a testület elfogadta a 2024-re szóló munkatervét. Az előre nem látható tényezők, például megnyíló pályázatok esetében a képviselők ettől természetesen eltérhetnek és együttes ülésekre is sor fog kerülni Örménykút és Kardos településekkel.

A helyi építési szabályzat felülvizsgálata során nem történt változtatást. Egyrészt nincs is szükség rá, illetve jelentős költségekkel is járna, hangzott el.

Békésszentandrás jelezte, hogy kilép a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás kötelékéből, ezért az ezzel járó változások társulási megállapodásban történő átvezetése tette szükségessé.

A Békéscsabai Tankerületi Központ véleményezési kérelmére a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola beiskolázási területe Csabacsűd és Örménykút közigazgatási területe maradt.

Energiamegtakarítási intézkedések módosításáról döntöttek a képviselők. Kerek Mihály képviselő az elmúlt év, illetve a közelmúlt civil rendezvényeit látva megfontolásra kérte fel a testület figyelmét, miszerint a testület egyrészt támogatja a civileket, másrészt pénzt kér a művelődési ház használatáért.

A művelődési ház bérleténél a fűtési időszakban gázfogyasztás a jelentősebb tétel. Tavaly döntöttek arról, hogy az általános iskola két, a karácsonyi és a farsangi rendezvényétől eltekintve nem adja ki a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen. A mostani döntés értelmében a civil szervezetek évente egy alkalommal bérleti díj mentesen vehetik igénybe a kultúrház helyiségeit. A fűtési időszakban a fűtésre felhasznált gáz díját kell csak megtéríteni az önkormányzat számára. Kivételt képeznek ez alól a település intézményei, az iskola, az óvoda és a szlovák nemzetiségi önkormányzat, amik díjmentesen vehetik igénybe azt. A változtatás 2024. január 1-én lép hatályba.

Közintézményeknek öt évre szólóan energiamegtakarítási intézkedési tervvel kell rendelkezni. Ez 11 intézmény esetében 495 ezres kiadást jelentene az önkormányzatnak. Miután az EU-direktívák éppen változnak, annak hazai viszonyokra való alkalmazása éppen folyamatban van, ezért Molnár József javaslatára a jelentés az eddigiek szerint történik a véglegesen kialakuló változat kihirdetéséig. Miskó Bence jegyző elmondta, hogy az 5 éves intézkedési terv készítése és az éves jelentések benyújtása jogszabályi kötelezettség, egyúttal azt is vázolta, milyen lehetőségeket enged a törvény az annak való megfelelésre.

A 2024-es hosszútávú közfoglalkoztatási programban 3-4 fő foglalkoztatását tervezték be a képviselők.

A Csabacsűdi Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott a szippantó gépjármű akkumulátorának cseréjéhez. A testület a kért 200 ezer forintot működési támogatás formájában biztosítja.

A bejelentések között elsőként a Magyar Falu Programról esett szó. Ennek keretében két pályázati lehetőség mutatkozik Csabacsűd számára szűk 4 millió forintnyi összegben, Molnár József kommunális gépek, motoros sövényvágó, magassági ágvágó, önjáró, fűgyűjtős fűnyíró, hómaró, seprőgép és rönkhasító  beszerzését javasolta, amikre ajánlatokat fognak beszerezni.

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület feladatának előfinanaszírozását kérte. A 208 ezer forintot jóváhagyta a testület.

Háziorvosi praxissal kapcsolatban semmi új információ nem érkezett az önkormányzathoz. Egy év elteltével a praxisjoggal már nem a korábbi háziorvos örökösei rendelkeznek. Azt szabadon megpályázhatja egy orvos. A testület egyetértett abban is, hogy lakbér mentesen biztosítanák a szolgálati lakást a jelentkező orvosnak.

A Tankerületi Központ kérte az önkormányzatot, hogy 2024-re is biztosítsa az Iskola u. 9/A-t, a Gazsó-lakást a Trefort részére, ahol Pljesovszki Mihály megbízott igazgató tájékoztatása szerint kiscsoportos foglalkozások, fejlesztő foglalkozások zajlanak, illetve a citerások gyakorolnak heti három alkalommal. Ugyancsak itt kap helyet a szociális segítő, valamint egy mentor a családsegítő szolgálattól, mert egyre több olyan gyerek van, akiket mentálisan segíteni kell, mondta.

A bejelentések között utolsóként az orvosi rendelőben levő gázkazán meghibásodásáról tájékoztatta a testületet Molnár József. Ezért Janurik doktor korábbi rendelőjében történik a rendelés. Amennyiben sikerül az új kazán beüzemelésre kerül, akkor a jövő héten már minden a megszokott helyen és rendben történik.

A majd két órára nyúló nyílt szakaszt követő zárt ülésen egy földterülettel kapcsolatos kérdést tárgyalt a hat jelenlevő képviselő.

Zahorecz Pál és Hodálik Pál meggyújtja az öröm gyertyáját.

Remény Jézus békéjére

Karácsonyi versek dioráma-illusztrációval