in ,

Nagyon sok matek, nagyon sok műhelymunka után összeállt a 2024-es költségvetés

A képviselők egyhangú döntése mellett került elfogadásra Békésszentandrás 2024-es költségvetése 2024. február 26-án, hétfőn.
A képviselők egyhangú döntése mellett került elfogadásra Békésszentandrás 2024-es költségvetése 2024. február 26-án, hétfőn. (Fotó: Babák Zoltán)

Átruházott hatáskörével élve 12 ezer forintot ítélt meg Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottsága februári ülésén, tájékoztatta képviselőtársait Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök a 2024. január 26-i ülés kezdetén.

“Nagyon sok matek, nagyon sok műhelymunka” után 994 millió körül állt meg a 2024-es költségvetés második fordulója, vezette be a költségvetés tárgyalását Sinka Imre polgármester.

“Hosszú időszakon vagyunk túl, de ebben a ciklusban ez már hagyomány, mert körültekintő módon, mindent áttekintve hozunk döntéseket, amik a későbbiekben a költségvetés részeiként megjelennek”, fogalmazott Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke. “A bizottságok részéről 30 nettó munkaóra, a hivatali dolgozók, főleg a pénzügyi csoport részéről több mint háromhetes munka az, hogy egy-egy ilyen költségvetés összeálljon”, igyekezett számszerűsíteni a költségvetés mögött álló munkát.

“Ez a költségvetés egy gondmentes pénzügyi átadásnak az alapja lehet”, jelentette ki a bizottság nevében a képviselő.

A Major Attila távollétében ülésező hat képviselő elfogadta költségvetést, csakúgy, mint a Körös Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Békésszentandrási Híradó szerkesztőbizottságának beszámolóját a 2023-ra szólóan.

Az iratkezelési rend meghatározása miatt kellett módosítani Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet. Ezt egy később tárgyalt napirend során a Településüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában is átvezették.

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában eddig nem szerepelt a településüzemeltetési intézmény, de miután elvégzik ezt a feladatot, ez szükséges, mondta, Csépainé Tóth Gabriella jegyző. A Gondozási Központ tevékenységei közül törlésre kerül az átmeneti ellátás, ezt is át kellett vezetni a PH alapító okiratában, csakúgy mint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában is, illetve a változás miatt módosítani kellett a Gondozási Központ szakmai programját is, ezzel 20-ról 24 főre módosult az ellátandók köre.

Tulajdonosi hozzájárulást kért a testülettől a Hunyadi Mátyás Sportegyesület. TAO-ból a hátsó pálya teljes megvilágítását, valamint az öntözőrendszer bővítését szeretnék megvalósítani.

Lakossági kérelemnek eleget téve döntött a testület a Harcsás-gát melletti belvízelvezető csatorna kotrásáról. Mint a napirend tárgyalása során elhangzott, az északi és nyugati településrészen levő lakóingatlanok alól ez vezeti ki a csapadékvizet, de az 10-20 éve nem volt kotorva, feliszapolódott, náddal benőtt. Néhány éve volt ugyan egy kotrás, de az nem volt elég.

Meg kell oldani a Nyugdíjas Klub és a Bölcsőde, valamint a Gondozási Központ villámvédelmének kiépítését. Eső két intézmény vonatkozásában beérkeztek az ajánlatok, utóbbié még tervezés alatt van. “Amíg nincs baj, nincs baj”, de jobb megelőzni azt, mondta Hévizi Róbert. “Ez egy fél utca aszfaltozása”, tette hozzá Sinka Imre. Virág Sándor utánanézett: “mozgásukban részben vagy teljes egészben korlátozott személyek tartózkodására alkalmas épületben kötelező”, innentől kezdve nincs gondolkodni való rajta. Vérző szívvel, de hat igennel fogadta el a majd 5 millióról szóló napirendet a testület.

A rekultivált hulladéklerakó négy monitoring kútját minden évben meg kell vizsgálni. Az akkreditált mintavétel, a minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatai és a kapcsolódó szakértő tevékenység bruttó 363 ezer forintba fog kerülni.

Esedékes egy platós gépjármű beszerzése, a jelenlegi már 15 éves. Önerőként az eladott tanyabusz, valamint havi 247 ezres törlesztőrészletű lízing keretében tervezi a testület.

A Bethlen Gábor u. 19/C. alatti ingatlan bérleti szerződése inflációkövetően került meghosszabbításra.

Utólagosan jóváhagyásra került a hivatal gépeit védő vírusirtó program licencének meghosszabbítása.

A Körös-menti települések konzorciumban végzik a csípőszúnyog-gyérítést, aminek Gyomaendrőd a koordinátora. Légi úton az uniós szabályozás okán csak a biológiai irtás lehetséges, mondta Sinka Imre. Kémiai csak szárazföldön végezhető. A legrosszabbra készülve 18 millió körüli keretet hagytak jóvá abban bízva, hogy az idei év sem fog a szúnyogoknak kedvezni, és marad ebből az összegből.

Lakossági kezdeményezésre felmérték a Kodály Zoltán utcai „kis híd” javítását, illetve a rávezető járda készítését, amire 500 ezer forintos keretösszeget szavazott meg a testület. Rengetegen használják ezt a “szökőhidat” arról a részről az iskola megközelítésére, mondta Virág Sándor képviselő, aki személyesen is megtekintette a helyszínt és megállapította, hogy 30 év után ráfér egy felújítás.

Az István király utca 50. szám alatt található Nyugdíjas Klub udvarának térkövezésére és bejárójának javítására 250 ezret szavaztak meg a képviselők.

Minden civil szervezet részére egyszer térítésmentesen biztosítja a testület a tanyabusz használatát. Most a sakkszakosztály, illetve a kézműves egyesület kérelmezte ezt. Térítésmentes használatra kérte a Hunyadi Mátyás Sportegyesület a Körös Művelődési Ház termeit a június 1-ére tervezett éves sportbáljára.

A 2023-ban születettek örömére a szokásos évi babafaültetést szeptember 21-ére tervezte a a bizottság.

A napirendi pontokat és a bejelentéseket követően Major Attila távollétében a székén ülő Farkasné Sinka Dórát szólította meg a hely szelleme, és tett fel kérdést a tavaszi zöldhulladék begyűjtésére szolgáló konténer elhelyezésével kapcsolatban. Most, hogy a tavasz február végén bejelentkezett, előrébb kell hozni a kihelyezését, a DAREH-hel könnyebb volt, de most a MOHU vette át, egyeztetni kell velük is, mondta Sinka Imre.

Hévizi Róbert a Prohászka utca Kossuth Lajos felőli végére, ahol azt a kerékpárút keresztezi, egy STOP-tábla kihelyezését kérte. Ez Sinka Imre illetékessége alá tartozik, aki helyben ígéretet tett a kérés teljesítésére.

Minden napirend és bejelentés hat egyhangú igennek ment át a testület előtt.

Szarvasi karatésok a pomázi versenyen.

Tizenöt utánpótlás karatés bontogatta szárnyait Pomázon

Jégkorong U25 lányok: Álló sor Kohut Pál (b2), Patay Sára (b3), Ardai Virág (b4), Opavszky Lara (b5), Kohut Villő (b6), Budai Luca (b7), térdelő sorban Patay Panna (b2)

Székesfehérváron lépett jégre a női csapat