in ,

Nem a nemre Szentandráson

2023. március 25-i ülésén szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete.
2023. március 25-i ülésén szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete. (Fotó: Babák Zoltán)

A kiadott napirend szerint, ezúttal Hévizi Róbert képviselő távollétében zajlott Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2023. március 25-i ülése.

Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről tett polgármesteri beszámolót tekintette át, és fogadott el kérdés nélkül minden jelenlevő.

Másfélórás napirendi pont volt a gazdasági bizottság előtt, “sajnos be kellett látnunk, hogy az önköltségi árak növekednek, ezt be kell építeni a díjakba”, mondta Virág Sándor képviselő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a gondozási központban, illetve a bölcsődében fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról szóló napirend során.

Ha üres sorokkal is, de minden településnek, így Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának is kötelező elfogadni 2024. évi közbeszerzési tervét.

Bizottságok tárgyalták Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2023. évi beszámolóját. Major Attila képviselő méltatta az 1991 óta működő önkormányzat által életre hívott alapítvány működését. Kozák János elnök kiegészítette írásban tett beszámolóját azzal, hogy az utóbbi napokban érkezett értesítés, hogy 8 milliót nyertek három tér, a Nepomuki Szent János szobra, az 56-os emlékmű, illetve a Kossuth-szobor környezetének rendbetételére. Azok térburkolatot és napelemes megvilágítást kapnak majd.

A Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke, Major Attila vezette fel a településen működő civil szervezetek 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Sinka Imre örömtelinek nevezte a szentandrási civilszervezetek tevékenykedését, mint mondta, az önkormányzat is igyekszik lehetőségeihez mérten segíteni működésüket.

A településen működő sportegyesületek 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolók napirendjénél kifejezte sajnálatát, hogy a kézilabda-egyesület szünetelteti a működését, de maradt még a táncsport-, a kajak-, a futball-, a lövész-, és a sakkegyesület.

Mind a civil szervezetek, mind a sportegyesületek beszámolóját egyhangúlag fogadta el a testület.

4,2 millióra érkezett igény, végül a társadalmi szervezetek idei támogatására 2,65 millió keretösszeget javasolt a gazdasági bizottság, illetve ezen felül 50 ezret a kertbarátoknak. Virág Sándor képviselő reményét fejezte ki, hogy eljön az az idő, amikor az igények mentén tudnak támogatást biztosítani. Major Attila kiemelte, ha összeszámolnák azokat az egyedi pluszokat, amivel az önkormányzat egyéb módokon segíti a civileket, duplájára jönne ki a megítélt összeg.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításánál Kis-Szujó Nikoletta elmondta, hogy a harmadik negyedévre vonatkozóan 104,7 millióval növekedett mind a bevételi, mind a kiadási oldal, ezzel a 2023-as költségvetés főösszege 2,088 milliárdon állt meg.

A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletbe bekerült az ifjú házasok támogatása, illetve változott két mellékletének tartalma.

Kiválasztották a korábban Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány beszámolójánál szóba került három tér rendbetételére már megnyert Leader-pályázathoz a projektmenedzsert.

Komoly tempót kell felvenni ahhoz, hogy a volt katonai üdülőhöz kapcsolódó “Horgászturizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése Békésszentandráson” pályázat decemberre aláírt kivitelezési szerződéssel bírjon, mondta Sinka Imre. Elsőként új vizesblokk és konyharész készül, valamint megújul a vízparti rész. Ez lesz az első eleme annak a soklépcsős folyamatnak, ami reményei szerint a Körös-part ékkövévé teszi majd a másfél évtizednyi állásban leromlott ingatlant.

Ennél a fejlesztésnél is döntést kellett hozni a projektmenedzsmentről. Major Attila sajnálatát fejezte ki, hogy az a 3,5 millió, amiről ebben az esetben is döntöttek, nem a támogatott keretből számítandó, hanem az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlni.

Dinnyéslaposi üdülősor Szarvas felőli végét szeretnék úgy bekötni az ÖKI kísérleti telepnél a 44-es főútba, hogy az minden időjárás mellett járható legyen. Bekérték a kivitelezői ajánlatokat, amik markánsan eltértek az erre elkülönített önkormányzati pénztől, ugyanakkor egy kis időt nyertek a döntésre a kivitelezők arra javaslatának elfogadásával, hogy a búzaaratást várják meg, mert óhatatlanul kárt tesznek a gazdák, illetve az önkormányzati területen dolgozó kivitelezők egymás érdekeltségeiben, munkájában.

Rövid határidő – két hét – jut arra, hogy a “Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék-felszámolási pályázatra jelezzék részvételi szándékukat. A bejárás megtörtént, ha nem is nyernek, de képben lesznek, hol kell beavatkozni akár önkéntes szemétszedő akciókkal. A testület a régi szeméttelep környékére fókuszálna, mert ott is van bőven illegálisan lerakott szemét. A pályázatban nemcsak ezek felszámolására, hanem prevenciós jellegű kamerarendszer kiépítésére is lehetőség nyílna. Az üdülősorokon képződő zöldhulladék továbbra is problémát jelent, mondta Virág Sándor képviselő. Sinka Imre emlékeztetett, a Dinnyéslaposi sor rendbetételekor 54 pótkocsinyi hulladékot szedtek össze, de azóta biztos képződött újabb 10.

Minden hozzászóló képviselő amellett szólt, hogy nyújtsák be az önkormányzatok rendkívüli támogatására igényüket.

Eleget tettek a papírkövetelményeknek, megkötötték a közüzemi díjak továbbszámlázásáról szóló szerződéseket az általános iskola és a konyha, valamint a kollégium között.

Döntöttek Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői pályázatának április 1-i kiírásáról. Beadási határideje május 10-e, elbírálása május 31-e, betölthető július 1-től.

Többedszerre írják ki az állást Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye intézményvezetői feladatainak ellátására. Beadási határideje június 7-e, elbírálása június 28-án. Betölthető július 1-től.

Önerős beruházásként döntöttek az István király utcai parkoló kialakításáról és az ottani árok betemetéséről. Erre elfogadták a legalacsonyabb, 509 ezer forintos ajánlati árat.

A Füzeskerti üdülősoron ingatlannal bírók megkeresték az önkormányzatot az ott található 200 méteres út aszfaltburkolatúvá tételével kapcsolatban. Úgy egyeztek meg, hogy megfelezik a távot, 100 métert az önkormányzat, 100-at az ingatlantulajdonosok finanszíroznak, így az településnek 3,3 millióba kerül majd a szakasz. Virág Sándor elmondta, bizottságai befektetésként tekintenek a Füzeskerti üdülősorra, hiszen a település egyik legnagyobb idegenforgalmi adó befizetői vannak ott.

A testület támogatta egy önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterület generációs bérlőváltására érkezett kérelmet.

A saját maguk által kitermelt, illetve a szerzett beton útalapnak való törésére határozatban 600 ezret irányoztak elő. Akkor 100-200 köbméterről, ma már inkább 500 köbméter töréséről lenne szó, ezért Sinka Imre kérte a testületet, gondolja át ezt az összeget, így végül minden képviselő fejében 1 milliós keretösszegnél állt meg a számláló.

A testületnek címezve lakossági kérés érkezett a Szentesi út elején található Körös-parti szakaszon lévő – annak idején a Katalin II. kikötéséhez tervezett – „T” mólóhoz tartozó vaslétra visszahelyezésére. Azt biztonsági szempontokra hivatkozva elvetette a testület, mondván, a kiépített, biztonságos fürdőhely, a Fövenystrand száz méterre van. Lesfalvi Balázs alpolgármester jelezte, nem csak reggel találkozott ezzel a kérdéssel, azóta is tájékozódott, sőt, korábban is többen megállították már a létra ügyében. Az ő kérésüket képviselve nemmel szavazott a nemre ennél a napirendnél.

Igény jelentkezett egy, a település központi részén elhelyezett gyászhír tábla kihelyezésére. A bejárás során az új piac kapuján találtak ennek megfelelő helyet a képviselők.

A bejelentések sorában Sinka Imre Major Attila hozzászólásai elé ment azzal, hogy megjegyezte, látta a “nagykanyar” felfestésével kapcsolatos kiírását a Facebookon. Major Attila további kérdéseire szóló válaszok során elhangzott, hogy a megyehatárnál levő parkolóban bomlásnak indult autó kapcsán a rendőrség és a közútkezelő dobálja egymáshoz a labdát, sajnos az önkormányzatnak semmi jogköre hozzányúlni. Az ABC-nél a letaposott padka javítását kérik a közútkezelőtől. A kishíd felújításának megtekintése során felmerült benne, hogy jó volna a Dunay utcáig kivinni a járdát. Sinka Imre javaslatára megvárják, a felújítás végét, és akkor látják, hogy is állnak. Mindenestre megpróbálta, tette hozzá Major Attila.

Rusz Mihály képviselő az ABC melletti parkolósáv állásáról tett fel kérdést. Egyelőre parkolópályára tette az illetékes bizottság a következő testületiig, mert arra az elképzelt 1 millió helyett 3 milliós ajánlat érkezett.

A testületi ülés zárt részén a közvilágítás korszerűsítéséről döntött a testület.

2024. március 23-án a Kecskeméti NKSE ellen lépett pályára a Szarvasi NKK.

Győzelem a felsőházi rájátszás nyitányán

Hajduch Nándor ezüstöt hozott a Tallinn Open 2024-ről.

Hajduch Nándor ezüstöt hozott a Tallinn Open 2024-ről