in ,

XI. Nemzetiségi Konferencia Szarvason

A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán idén 11. alkalommal került megrendezésre a Nemzetiségi Konferencia, amely évről évre biztosít lehetőséget arra, hogy a Szarvason hat és fél évtizede elkezdődött Nemzetiségi pedagógusképzés eredményeit megossza, illetve a gyakorló pedagógusok, oktatási szakemberek tapasztalatait megismerje.

Az idei konferencia címe és témája a „Nemzetiségi nevelés és oktatás – lehetőségek és megoldások nemzetközi kontextusban” volt.

A konferencia délelőtti programjának részeként köszöntők és szakmai előadások hangzottak el. A konferenciát Dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. A konferencia résztvevőit köszöntötte Dr. Dux László a Gál Ferenc Egyetem rektora, Daniel Banu, Románia gyulai főkonzulja, Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló, Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló. Sztojka Attila, Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos köszöntő gondolatait Romhányi Tiborné a Békés Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségi tagja olvasta fel, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének, Englenderné Hock Ibolyának az üzenetét pedig Mittag Mónika a Békés Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tolmácsolta. Békés Vármegyei Kormányhivatala képviseletében Gaál Roland a szarvasi járási hivatal hivatalvezetője köszöntötte a megjelenteket, Szarvas város képviseletében pedig Babák Mihály polgármester úr köszöntötte a konferencia részvevőit.

A délelőtti program nyitó előadását Dr. Kozma Ákos az alapvető jogok biztosa tartotta, aki előadásában érintette azokat a jogszabályokat, amelyek a hazai kisebbségek alapvető jogait biztosítják, szólt azokról a kérdéskörökről, amelyek az alapvető jogok biztosa hivatalának hatáskörébe tartoznak, s mindazokról a feladatokról, amelyek a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmével kapcsolatosak.

A délelőtti program zárásaként az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjének, Kállay Attilánénak az előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Főosztályvezető asszony bemutatta azokat a területeket, amelyekkel a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ foglalkozik, és amelyekben támogatást tud nyújtani a nemzetiségi intézmények vezetői, pedagógusai számára. Előadásában a résztvevők figyelmébe ajánlotta a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ honlapját, amelynek tárháza folyamatosan bővül a jó gyakorlatokkal, továbbá ahol tájékozódni lehet a Központ által szervezett továbbképzésekről, tanulmányi versenyekről és különböző szakmai, kulturális programokról.

A délelőtti program részeként nemzetiségi kulturális műsorral működtek közre a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói; a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda tanulói; a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium volt és jelenlegi tanulói; a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulói. A tanulók felkészítését ezúton is köszönjük pedagógusaiknak.

A délután folyamán roma, román, német és szlovák nemzetiségi szekciókban folytatódott a munka, ahol hazai és nemzetközi szakemberek, oktató, kutatók, gyakorló pedagógusok osztották meg szakmai tevékenységük eredményeit, jó gyakorlataikat középpontba állítva a nemzetiségi nyelv, kultúra, identitás átörökítésének aspektusait.

Dr. Katona Krisztina dékán

Békés Vármegyei pedagógiai-módszertani nap a GFE Gyakorlóintézményében…

A Gólgyártóknak minden sikerült a Gallicoop elleni mérkőzésen.

A Gólgyártóknak minden sikerült