in ,

Zárszámadások és tervek a csabacsűdi testületi ülésen

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületének Bíró Zoltán tűzoltó alezredes számol be 2023-as tevékenységükről.tevékenységükről
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületének Bíró Zoltán tűzoltó alezredes számol be 2023-as tevékenységükről.tevékenységükről (Fotó: Babák Zoltán)

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselői csütörtöki soros ülésükön elsőként Bíró Zoltán tűzoltó alezredes beszámolóját 2023 tüzes és műszaki mentéseiről, ezek tendenciáiról, az eseményszámok alakulásáról. Elmondta, a szarvasi tűzoltók 8 település 840 négyzetkilométerét felügyelik. A 2022-t nagy szárazság, illetve a szárazság okozta nagy tüzek jellemezték. A jóval csapadékosabb 2023-as év lényegesen mérsékeltebb eseményszámot hozott. A 2022-es 130-150-hez képes 47-tel kevesebb tűz keletkezett 2023-ban. Még azzal együtt is, hogy a műszaki mentések száma nőtt, tavaly 10-15 százalékos csökkenés volt esetszámban 2022-höz képest.

Csabacsűdre térve kijelentette, hogy a település közigazgatási területén nagyon kiegyensúlyozottan, tartósan alacsony eseményszám jellemző, ami köszönhető a település szigorú tűzgyújtási szabályainak. 2022-höz képest a tűzesetek száma nem változott, a műszaki mentésre összesen 14 eseményük volt, abból 6 viharkár. Kiemelte, hogy közlekedési balesethez nem kellett kivonulniuk.

A lejárt határidejű határozatok elfogadása után az önkormányzat vagyonában 2023 évben történt változásokat, beruházásokat összefoglaló rendelettervezet került a képviselők elé.

A testület egyhangúlag elfogadta Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának, illetve a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha vezetői nyilatkozatai a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről.

A környezetvédelmi alap felhasználásáról Molnár József elmondta, környezetterhelési díjból 336 ezer forint keletkezett, amit a kommunális szennyvízkezelés költségeire használnak fel.

Helyi adók teljesítéséről szóló beszámolót Miskó Bence jegyző készítette elő, a testület egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztésből kiderült, hogy a helyi iparűzési adó az utóbbi két évben 10-10 millióval nőtt, így 2023-ban már meghaladta a 60 millió forintot. Második legnagyobb adónem a magánszemélyek kommunális adója, ami az elmúlt évben 12 milliót tett ki, míg a három legkisebb bevételt jelentő késedelmi pótlék, idegenforgalmi adó, valamint a talajterhelési díj összesen 2 millió alatt maradt.

A napirend tárgyalásának zárásaként Molnár József polgármester örömét fejezte ki, hogy egyre kevesebb kintlévősége van a településnek.

Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2023-as költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló szerint az intézmény költségvetésének főösszege módosított előirányzatként 109 777 ezer forint volt. A bevételek teljesítése 109 796 ezer, a kiadásoké 109 545 ezer forint. Az ellátási díjak bevétele 22 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a kiadások 12-vel emelkedtek. Legnagyobb mértékben a konyhai alapanyagok kiadása nőtt, erre 27 százalékkal többet költött az intézmény 2023-ban mint egy évvel korábban.

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 682 759 ezer forint volt. A bevételek teljesítése 712 485 ezer, a kiadásoké 413 354 ezer forint. A költségvetési maradvány összege 299 131 ezer forint, ennek a 84,7 százaléka kötött felhasználású. A szabadon felhasználható maradvány 45 796 ezer forint, ami 2 463 ezer forinttal több az előző évi maradványnál.

Ezt követően a testület elfogadta a zárszámadási rendeletet, ami összevontan tartalmazza az önkormányzat, a szociális intézmény és a közös hivatal adatait. Ez alapján a konszolidált bevételek teljesítése 741 073 ezer, a kiadásoké 441 461 ezer forint, az összevont maradvány 299 612 ezer forint.

Tizedik napirendként az átfogó gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló került a testület elé.

A bejelentések között elsőként a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023-as zárszámadásával illetve 2024-es üzleti tervét Válkovszki Mihály ismertette a képviselőkkel. 2023-ban átcsoportosítások történtek, márciustól a temető karbantartás, illetve parkfenntartás feladata visszakerült az önkormányzathoz, csakúgy mint az ezt végző munkavállalók. Csak a szippantási feladat, illetve a piac helypénzbeszedési feladatok ellátása maradt a kft-nél. A szippantást végző munkatárs félévkor nyugdíjba vonult, de az idén sikerült pótolni. 2023-ban 56 ezer forint pluszban zárt ami az önkormányzati hozzájárulás nélkül nem lenne elképzelhető. Magyarázatként hozzátette, 3740 forintot kérhetnek a lakostól, mikor csak az ürítési díj 7500 Az Alföldvíz felé, és akkor még az üzemeltetés költségeit még nem is számolták.

A 2024-es üzleti terv alapját a 2023-as év jelenti, jelentette ki Válkovszki Mihály.

Második bejelentésként a könyvtár energetikai fejlesztésének terveiről számolt be Molnár József. Erre sikerült 39,7 milliót nyerni. A fejlesztés keretében szeretnék az épület homlokzatának és födémjének hőszigetelését, a világításának korszerűsítését,,kondenzációs, illetve egy 3 kW-os napelemrendszer telepítését. Belül a mosdók akadálymentesítésére is sor kerülne. Az energetikai pályázatának tervezéséhez szükséges árajánlatok bekéréséről határoztak.

A képen balról jobbra: Fábri Ágnes HR vezető, Vozárné Szpisjak Edina Pénzügyi osztályvezető, Gulyás Emese Bérügyviteli osztályvezető, Nagy Ágnes Export osztályvezető, Ale-Urbán Ildikó Kontrolling osztályvezető, Bukovenszki Beáta Belkereskedelmi osztályvezető.

Az ország első női csúcstalálkozóján a Gallicoop női vezetői

A Kacsa-tó sétánya 2023. május 23-án.

Kacsa-tavi közlekedés, zöldterület, megfigyelés