Vége a vallásháborúnak Szarvason

vallashaboru100531

Tíz éve nem volt ilyen istentisztelet a szarvasi evangélikusok körében, mint ma, hogy együtt, egy templomban ünnepeljenek az ótemplomi és az újtemplomi gyülekezet, ill. az Ótemplomi Egyházközség lelkésze szolgáljon az Evangélikus Újtemplomban. Most, hogy az újtemplomi gyülekezet sorai rendeződőben vannak, a dolgok kezdenek helyre állni. Ideiglenesen Zátonyi János tölti be a lelkészi tisztet a gyülekezetnél, aki köszöntötte a 10 éve az ótemplomi gyülekezetnél lelkészkedő Lázár Zsoltot, örömét fejezte ki, hogy részese lehet e pillanatnak, és meghívásuk nem talált süket fülekre. Úgy tűnik, Lázár Zsolt és az ótemplomi gyülekezet elfogadta a békejobbot, és szép számban el is jöttek erre az első közös istentiszteletre a hívők, a presbiterek, a Benka vezetése és tanári karának többsége is. Lázár Zsolt sikert kívánt a Gyülekezeti ház felújításához, amihez mint mondta az ótemplomi gyülekezet segítségére is szükségük lesz. Az Újtemplom lelkésze elcsukló hangon fejezte ki örömét, hogy a Szentháromság ünnepén együtt lehet a két egyház és a város vezetése is, ugyanis a vallásháborút lezáró béke kihirdetésére eljött Babák Mihály polgármester is.

Az Evangélikus Újtemplom 1896-97-ben épült. Építését a hívők akkori nagy száma indokolta, ill. az, hogy az Ótemplomban sokszor csak szlovákul prédikáltak, és a magyar nyelvű hívők szerettek volna saját nyelvükön istentiszteletet hallgatni. A két közösség gazdaságilag csak az 1950-es években különült el. 20 éve jött Deme Zoltán, és 20 éves regnálása alatt, mesterien sakkozott emberekkel és érzelmekkel, osztott meg addig összetartozó közösségeket, és az árok elmélyült a két gyülekezet között, sőt, olykor az újtemplomi közösségen belül is. 10 éve, mikor a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában nem tudott számára megfelelő befolyást szerezni, ugyanakkor az ótemplomi gyülekezethez is megérkezett egy menedzser típusú, erős akaratú lelkész Lázár Zsolt személyében, a frontvonalak befagytak. Az idő és a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének fegyelmi tanácsának a közelmúltban hozott döntése – miszerint Deme Zoltánt az egyik  legsúlyosabb büntetésre, hivatalvesztésre ítéleték – az ótemplomiakat igazolta.

Az örömteli közös rendezvényt egy programon kívüli esemény zárta, mikor az utcán egy kisfiú odament a templomból távozó, és egyúttal a járdafelújítási munkálatokat szemrevételező Babák Mihályhoz, és megkérdezte, hogy „Te vagy a Polgármester? Reméltem, hogy nem csak egy szobor vagy”, majd kezet ráztak.