in

Elektronikus-tanú

R e n d ő r k a p i t á n y s á g 
S z a r v a s

* Szarvas, Szabadság u. 25-27. Pf. 10  * (66) 313-711 
E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Szarvasi Rendőrkapitányság 2008. november 15. napjától „Elektronikus-tanú” elnevezésű videó adatrögzítő technikai eszköz használatát kezdi meg illetékességi területén.
Az adatrögzítő eszköz közterületen, illetve közterületnek nem minősülő területen észlelt jogsértések megfigyelésére és azzal összefüggésben a személyes adatok rögzítésére szolgál.

A készülék a rendőrkapitányság szolgálati gépjárműveiben kerül elhelyezésre.

A felvételek kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint belső intézkedések általános előírásai alapján kerül sor.
A készített felvétel, illetve az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult eljárások során, körözött személy vagy tárgy azonosítása, illetőleg a rendőri intézkedés jogszerűségének vizsgálata céljából, továbbá az érintett jogainak gyakorlása érdekében kerülhet felhasználásra.

Az „Elektronikus-tanú” videó adatrögzítő rendszer adatvédelmi biztos általi nyilvántartásba vétele megtörtént, a nyilvántartásba vétel azonosító száma: 02460-0001.
 

Szarvas, 2008. október 08.

Oltyán Sándor r. alezredes sk.
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Vélemény, hozzászólás?

Korai öröm

Halak közé keveredtünk, megettek a cápák