in

Bekanyarodás

Döntő fontosságú, hogy a közlekedők a különböző forgalmi helyzetekben betartsák a közlekedési szabályokat, és figyeljenek a saját és mások biztonságára. Mielőtt járművével a vezető a kanyarodást megkezdené – akár balra vagy jobbra – szándékát irányjelzéssel jelezze! Ezt azért kell megtenni, hogy a közlekedés többi résztvevőjét időben tájékoztassa a haladási irányának megváltozásáról. Gyakori hogy ezt a járművezetők elmulasztják! Mivel Magyarországon is jobbra tartási kötelezettség van, ezért a bekanyarodást a Kresz 31. § (3) – (4) pontjai alapján kell végrehajtani.

Szarvas vonatkozásában gyakran előforduló baleseti forrásként jelenik meg, hogy a Szabadság úttal párhuzamosan kiépített kerékpárútra – mind jobbra kis ívben, mind balra nagy ívben – rákanyarodni szándékozó gépkocsivezetők nem adnak elsőbbséget a kerékpárúton közlekedők részére.  Néhány baleset elkerülhető lehetne, ha a bekanyarodni szándékozó gépjárművezetők körültekintőbbek lennének.

A bekanyarodásra vonatkozó KRESZ szabályok a következők:

31. § (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel
a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba,
b) útburkolati jelek hiányában
– jobbra bekanyarodás esetében az úttest jobb szélére,
– balra bekanyarodás esetében az úttest felezővonala mellé, illetőleg osztottpályás és egyirányú forgalmú úton az úttest bal szélére
köteles – az útkereszteződés előtt kellő távolságban – besorolni. A bekanyarodási szándékot irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.
(2) Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. A kerékpársávot, továbbá egyirányú forgalmú úton az ellenirányba kijelölt autóbusz sávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A járművel másik útra – ha közúti jelzésből más nem következik – jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon.
(4) Ha a jármű méretei vagy egyéb ok miatt az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit megtartani nem lehet, a bekanyarodást fokozott óvatossággal – szükség esetén erre alkalmas irányító személy igénybevételével – és úgy kell végrehajtani, hogy a bekanyarodó jármű a többi járművet ne veszélyeztesse.
(5) Elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik
a) jobbra vagy balra bekanyarodó járművel
– annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá
– az azonos irányból érkező villamos részére,
b) jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton érkező jármű részére,
c) balra bekanyarodó járművel
– az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,
– az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton érkező jármű
részére.
(6) A balra bekanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg.
(7) Útkereszteződésen kívül történő bekanyarodásra az (1)-(2) és a (4)-(6) bekezdés rendelkezései az irányadók.
(8) Az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal esetén
a) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a főútvonalon kanyarodó és az arról letérő járműre egyaránt vonatkozik,
b) a főútvonalról letérő járművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon továbbhaladó jármű részére

Vélemény, hozzászólás?

Pontszerzés az utolsó pillanatban

A becsomagolt templom