in

Haladás az úton

Az évszakváltozásra, ezen keresztül a megváltozott körülményekre utaló első jelek a hidegebb, csapadékosabb, ködösebb reggelek a csúszós lefagyott utak, melyek  nagyobb figyelmet igényelnek a közlekedésben résztvevőktől. Ilyenkor a balesetek megelőzéséért a gépkocsivezetők sokat tehetnek: a  szabályok betartása mellett preventív jelleggel vezetéstechnikai felkészülésen vehetnek részt a váratlan helyzetek, időjárási körülmények okozta veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. A megváltozott útviszonyok esetén számolni kell a sebesség megválasztásánál arra, hogy megnő a fékút, féktávolság. A hagyományos fékrendszerrel ellátott járművel történő fékezés egy síkos úton teljes összpontosítást kíván a gépjárművezetőtől. Nem kielégítő látási és útviszonyok esetén nagyobb követési távolságot kell tartani. A kerékpárosok is körültekintően közlekedjenek és legyenek figyelemmel a megváltozott útviszonyokra.

25. § (1) Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.
(2) Járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú járművel, kerékpárral, állati erővel vont járművel, kézi kocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel – ha az út- és forgalmi viszonyok lehetővé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.
(3) Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, illetőleg az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban.
(4) Olyan úton, amelyen három, egymástól elkülönített úttest van, járművel a középső és a menetirány szerinti jobb szélső úttesten szabad közlekedni. Az ilyen út középső úttestjén kétirányú, a szélső úttestjein egyirányú forgalom van.
(5) Ha jelzőtábla jelzéséből más nem következik, az úttest menetirány szerinti jobb és bal oldalát elválasztó járdasziget mellett jobbról kell, egyéb helyen levő járdasziget mellett jobbról és balról is szabad elhaladni.
(6) Járda, járdasziget és kerékpárút mellett tilos úgy haladni, hogy a jármű vagy rakománya ezek fölé nyúljék.

Vélemény, hozzászólás?

Vízi-labda-rúgás

Mit úszol százon?