in

Projekteredmények

A 2008 júliusától 2010 februárjáig eltelt időszakban valósította meg az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség felnőttoktatási projektjét, melynek zárókonferenciáját tartották február 19-én, pénteken a Liget Hotelben.

A meghívott és megjelent vendégeket (köztük külön is a Zsuzsannákat) Hodálik Pál toborzási és foglalkoztatási koordinátor üdvözölte, majd Kondor Péter a Kelet-Békési Egyházmegye esperese hívta fel a jelenlévők figyelmét az erő gyöngédségére, a meggyőződés türelmére, a szelídségre, ami az egyház programját jellemezte ez esetben is. Az esperes háláját fejezte ki az Ótemplomi Egyházközségnek, amiért felvállalta a programot, reményt és lehetőséget adva olyan embereknek, akik eddig talán a periférián éltek.

Babák Mihály polgármester köszöntőjében szintén fontos dolognak nevezte a szelídséget, de magvallotta, hogy ő bizony sokszor türelmetlen és bosszús, ha azt látja, hogy a reményt a lehetőséget veszik el az emberektől. Az ótemplomiak viszont épp ellenkezőleg, támaszt, önbizalmat és hitet plántáltak emberekbe, amit a polgármester is megköszönt.

A programot Lázár Zsolt, igazgató lelkész mutatta be, felvázolva az előzményeket, ismertetve a képzések részleteit és eredményeit is. Megtudhattuk, hogy az Európai Unió és az Európai Szociális Alap finanszírozásában – a két szervezet 72 millióval támogatta a programot –, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház anyagi vállalásainak jóvoltából 20 szociális gondozót és 20 takarító-takarítógép kezelőt képeztek az eltelt időszakban. A sajátos képzés – a Tessedikkel a XXI. Századba Népfőiskolán kidolgozott Szellemi-Lelki Erősítő Módszerrel – és a képzésre összeválogatott szakértő oktató-gárda igen eredményesen zárta a tanfolyamokat. Egyrészt nem volt lemorzsolódás: a 141 jelentkezőből kiválasztott 20-20 fő eljutott a vizsgáig, s azt sikeresen teljesítette is. A szociális gondozóként végzettek közül 15-en elhelyezkedtek, 3-an közcélú munkásként dolgoznak, s jelenleg 2 fő állástalan. A takarító képzésben részesülők közül 13-an tudtak elhelyezkedni, 5-en végeznek közcélú munkát és itt is 2 fő állástalan. Mindezzel együtt Lázár Zsolt eredményesnek nevezte a lezárult programot. Röviden szólt a következő programról, melyben az EQUAL-program segítségét igénybe véve márciustól a képzőknek indítanak képzést.

A lezárult program értékelésében részt vett Bagyinszki Zoltánné, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának igazgatója, aki az alternatív munkaerőpiaci-programok szociális képzésekben betöltött jelentőségéről tartott előadást, majd munkáltatói tapasztalatokról adott számot Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ igazgatója, Tóthné Tótka Edit az Ótemplomi Szeretetszolgálat otthonvezetője és Pákozdi János a Szarvasi Komép Kft. Igazgatója. Az Országos Foglalkoztatási Alap munkájáról is hallhattak a konferencia résztvevői: Rutai Gábora a PERTU (Partnerség Együttműködés a Regionális Tudásért) programról adott számot, míg Benczúr Tamás a 2010. év programterveiről, pályázati lehetőségeiről tartott ismertetőt.

A konferenciát zárszavával Kondor Péter rekesztette be.

 

Vélemény, hozzászólás?

Fasiangy

Farsang Szentandráson