in

Pályázati hirdetmény 3 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére

I. Az ingatlanok alapadatai:

Cím / Alapterület / Szobák száma / Komfortfokozata / Fűtési mód / Bérleti díj

1. Dr. Melich J. 2/2. A. IV. 14. / 55 m2 / 2 szoba / komfortos / gázfűtés / 12.100,-Ft/hó

2. Zrínyi M.  u. 1/2. 8. / 53 m2 / 2 szoba / összkomfortos / gázfűtés / 15.370,-Ft/hó

3. Hunyadi J. u. 30. / 80 m2 / 2 szoba / komfortos / gázfűtés / 17.600,-Ft/hó

 

A lakásbérleti szerződés időtartama: 3 év

II. Lakbérkedvezmény adható az alábbiak szerint:

• Az Önkormányzat a lakbérkedvezményt a szociális alapon juttatott bérlakások bérlőinek az alábbiak szerint biztosítja: 

• A lakbérkedvezmény megállapítása, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által kiadott lakbér összegének igazolása alapján történik. A lakbérkedvezmény alapja a teljes lakbér 20,– Ft/m2/hó lakbérösszeggel csökkentett mértéke.

• 30 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 120 %-át.

• 20 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 140 %-át.

• 10 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 160 %-át.

 

III. Pályázni jogosultak köre:

Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét.

A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a.) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal üdülővel, beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét

b.) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket

c.) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátraléka van

 

IV. A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán (111-es iroda) beszerezhető formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat. 

 

V.  A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június hó 23. napjának 1000 órája. 

A lezárt borítékra a „Pályázat a meghirdetett 3 db szociális bérlakás bérbevételére” feliratot kell feltüntetni, csere esetén „Pályázat a meghirdetett 3 db szociális bérlakás cseréjére”  feliratot kell feltüntetni és Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztályához kell benyújtani.

 

Szarvas Város Polgármesteri Hivatal

5540 Szarvas Szabadság u. 25-27.

Vélemény, hozzászólás?

Borúra derűs zeneszó

Bringások, ha összejönnek