in

„ Jó volt itt lenni, máskor is jövünk!”

100923_1_muzeum

A Tessedik Sámuel Múzeum alapításának célja a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása, Szarvas és környéke régészeti, történeti, néprajzi, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való közzététele. Múzeumunk alapítóját, Palov Józsefet a kézzelfoghatóvá tevés, a láttatás szándéka vezérelte. Ezt a kezdeményezést próbáljuk tovább vinni, ezt az örökséget szeretnénk átadni a múzeumpedagógiai munkánk során. Azt szeretnénk elérni,hogy a múzeumlátogatás ne nyomasztó élmény legyen a diákok számára, hanem egy szórakoztatva tanító-oktató kikapcsolódás, egy jó hely, ahova érdemes betérni.

100923_1_muzeum

Azzal a céllal kerestük fel a helyi iskolák pedagógusait még a nyári szünidő kezdete előtt – ízelítőt mutatva a szeptemberben induló foglalkozásokból-hogy napközis gyermekekkel vegyenek részt az általunk kínált játékos programokon, melyek egy- egy témakört dolgoznak fel a Tessedik városa hajdan és ma c. állandó kiállításunkban, valamint Domán Imre néprajzi gyűjteményében. Ezen kiállítások válogatást nyújtanak az őskor, a népvándorláskor, a honfoglaláskor valamint a XVIII – XX. század parasztságának tárgyi és szellemi kultúrájából. Mindezeken kívül időszakos kiállításainkhoz is kapcsolunk múzeumi órákat, valamint igény szerinti ötleteket is szívesen megvalósítunk.

Előzetes egyeztetés után június 24-én a Fő Téri Általános Iskola 27 kisdiákja érkezett hozzánk 3 pedagógus kíséretében. A program három részből tevődött össze. Az első részben a Nagyanyáink, nagyapáink játékai című kiállítás tárgyain keresztül Horváth Mariann múzeumpedagógus ismertette meg az érdeklődőket egy letűnt korszak gyermekeinek gyötrelmekkel és szépségekkel teli életével. A kiállítás a századelőn, valamint a 30-as 40-es években élt gyermekek tevékenységi formáinak, kötelezettségeinek, szórakozási alkalmainak mozzanatait, tárgyait mutatta be.

A gyermekek korosztályának megfelelően fedeztük fel a kiállításban szereplő tárgyakat a csecsemőkortól egészen az iskolás korig- bölcsőtől a palatábláig. Ezeken a tárgyakon és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül pedig kirajzolódott előttük, hogy hogyan is éltek akkoriban a gyermekek. Szó esett arról is, hogy a szűkös megélhetés ellenére a gyermekek élete vidámsággal volt tele, hogy játékaikat többnyire maguk készítették a környezetükben található egyszerű, természetes anyagokból. A tárlatvezetés után a gyerekek három csoportot alkottak és feladatlapot töltöttek ki. Mivel mindhárom csapat egyformán teljesített, a sorrendet ugróiskola verseny döntötte el. A harmadik részben a lányok rongybabát, a fiúk pedig búgattyút készítettek és ostort fontak.

100923_2_muzeum

Június 25-én a Szlovák Általános Iskola  47  kisdiákját és kísérőiket fogadta a múzeum. A nagy létszámra való tekintettel három csoportban, forgószínpadszerűen ismerkedtek az állandó és az időszakos kiállítások anyagával. Az első csoport a Nagyanyáink, nagyapáink játékai című kiállítást tekintette meg  A második csoport a céhes élet mindennapjaiba nyert bepillantást a múzeumban őrzött tárgyak segítségével, majd a feladatlap sikeres kitöltése után a nyitott céhláda fölött letették a mesterek esküjét és megkapták a mesterlevelüket.

A harmadik csoport tagjainak Gulyás András régész a raktárban őrzött leletekből mutatott ízelítőt. A gyerekek megtudhatták tőle, mi is az a régészet, hogyan dolgozik a régész, hogyan fejtik meg a felszínre hozott tárgyak rendeltetését. Néhány cseréptöredéket kézbe is vehettek a gyerekek.

Július 9-én a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 30 diákja látogatott el hozzánk két csoportban. Míg az egyik csoport a Liget hűs fái alatt töltötte idejét addig a másik- Hanzó Teréz néprajzos előadásában- a pásztorok életéről, szokásairól hallhatott és láthatott érdekes dolgokat. A gyerekek a kiállítás tárgyain keresztül megismerhették az állattartás, állatgyógyítás jellegzetes szerszámait, eszközeit, a pásztorművészet szépségeit. A foglalkozáshoz feladatlap is kapcsolódott, mely az elhangzottakra épült és a lényeges információkra irányította a figyelmet. Az értékelés után a diákok pásztorerszényt készítettek bőrből.

Tapasztalataink szerint a gyerekek nagyon élvezték az effajta múzeumlátogatást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a mondat, amely nem is egy kisdiák szájából hangzott el távozáskor: „Jó volt itt lenni, máskor is jövünk!”

Arra szeretnénk biztatni a kedves pedagógusokat, hogy látogassanak el a múzeumba a szorgalmi időszakban is, és láttassák meg minél több tanulóval a múzeumban fellelhető értékes anyagot. Gyűjteményünk összetett, több tantárgyhoz is kapcsolódik, éppen ezért szükséges a kiállítások előzetes feltérképezése, hogy kiválasztható legyen a tananyaghoz valamint a gyermekek életkorához leginkább illeszkedő. A www.szarvasimuzeum.hu honlapon tájékozódhatnak a múzeumpedagógiai kínálatról és az időszaki kiállításainkról. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a múzeumba!

Horváth Mariann
múzeumpedagógus

Vélemény, hozzászólás?

100923mszp

MSZP-s jelzőrakéta Orbán Viktornak

100923cigany

Cigányfórum a Kossuth téren