in

Nem lesz gazdátlan az állattartás

121227allattartas

121227allattartasDr. Réthy Vilmosné, a Hatósági, szociális és családvédelmi osztály osztályvezetője, dr. Melis János jegyző, Kovácsné Aszódi Éva, a hivatal állatvédelemmel megbízott munkatársa és az építési hatóság képviseletében Kun János várták a szarvasi állattartókat, ill. állattartási szabályok iránt érdeklődőket, de azokat is, akinek gyűlt már meg bajuk a szomszéd állattartási szokásaival. Második alkalommal tartották meg a tájékoztatót, hogy minden szarvasi tisztában legyen a jogaival, mindenkihez eljusson a jogszabályi környezet változása.

Korábban kormányrendeletek és egyéb minisztériumi rendeletek szabályozták az állattartást, de a helyben jellemző, kirívóan közösség ellenes magatartásokat nálunk tovább finomították, hogy pl. abban, hogy az a jól körülhatárolható lótartó közösség ne tegye lehetetlenné a szomszédok életét. Ennek ebben a formában vége, mert az Alkotmánybíróság megsemmisítette azokat a helyi szabályokat, amik magasabb rendű jogszabály intézkedéseit ismétlik meg. Nem marad azonban lefedetlen a terület, attól semmi sem változik, hogy nem lesz egy csokorban helyi rendeletként összefoglalva, hanem továbbra is meg lesz a magyar törvényekben, kormányrendeletekben és egyéb szakágazati miniszteri rendeletekben, igaz szétszórva, mondta dr. Melis János. A rendnek továbbra is fenn kell maradnia Szarvason, mindenkinek  biztosítva lesz a joga a tiszta környezethez, a nyugodt élethez, mint korábban, ezt a továbbiakban sem zavarhatják a felelőtlen, nemtörődöm állattartással a szomszédok vagy utcabeliek, folytatta Szarvas Város jegyzője.

Bármely közigazgatási szervnél, akár az Önkormányzatnál is panaszt lehet tenni a jövőben is a témában, amit Kovácsné Aszódi Éva fel is fog venni, de intézkedéseket tenni joga már nem lesz, viszont továbbítani köteles az illetékes hatósághoz. Egy valamit tudni kell, a magyar közigazgatás névtelen bejelentésekkel nem foglalkozik. Ahhoz, hogy intézkedni tudjanak az illetékes hatóságok, tudniuk kell a bejelentő elérhetőségét, mert tájékoztatni kötelesek őt az intézkedés kezdetéről és az ahhoz szükséges várható időtartamról, tájékoztatta dr. Melis János a megjelenteket.

Sajnos az önkormányzati rendelet kényszerű visszavonása után az állattartási morál fellazult, megszaporodtak a lófuttatások, ill. az utcai lóvezetések. Az állatok mozgásigényének ott kell területet biztosítani, ahol tartva van. Nem minősül futtató területnek a közterület, sőt a kerékpárút sem.

Szarvason csak falusias lakóterületen lehet állattartásra alkalmas épületeket létesíteni és szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó telekhatártól számított távolságokat. Ezt az építési hatóság a közeljövőben utcára bontva ki fogja hirdetni.
Az illetékes hatóságok és elérhetőségük (erről az önkormányzat a közeljövőben pontosított információkkal fog szolgálni a lakosságnak a honlapjukon és a médián keresztül is):

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához lehet fordulni akkor, ha lóútlevél kiváltásának, eboltásnak, vagy az ebek csipelésének elmulasztását tapasztalja. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal IV. emelet dr. Nagyné dr. Hoczopán Angéla állatorvos, tel: 311-122/134 mellék. Hétfő-péntek 08:00-09:30

Lóútlevél nélküli szállítás és lófuttatás ügyében a Szarvasi Rendőrkapitányság az illetékes. Elérhetőség: 313-711.

Állattartással járó kellemetlen következményekkel, rágcsálókkal, legyekkel és egyéb kártevőkkel kapcsolatban az illetékes a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal II. emelet, Kassai Rózsa, tel: 312-470

Kóbor ebek befogásával a KOMÉP-et kell keresni. Elérhetősége: tel: 312-933, Gyepmesteri telep: 312-884.

Trágyaügyben a Békés Megyei Kormányhivatal szarvasi Járási hivatalának környezetvédelmi ügyintézőjéhez lehet majd fordulni Simon Ágenskörnyezetvédelmi ügyintézőhöz. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal III. emelet, tel: 311-122, 07:30-16:00

Kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatban, ha a szomszédot zavarja kérelemre a tevékenység birtokvédelmi eljárást indíthatnak. Ebben az esetben Szarvas Város jegyzője, azaz dr. Melis János jár el. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal I. emelet, 311-122.

Minden egyes problémával kereshető Blaskó Péter közterület-felügyelő. Elérhetősége: 311-122/110 mellék.

Térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatának elérhetősége: 20/539-4945. A kamerarendszeren keresztül pillanatok alatt meggyőződhetnek az állattartással, lófuttatással kapcsolatos bejelentésekről, ott rögzíteni is tudják, ami később bizonyítékként is szolgálhat.

Ne feledjék, csak névvel és elérhetőséggel lehet a jövőben panaszt tenni!

A tájékoztató teljes hanganyaga meghallgatható itt:

Vélemény, hozzászólás?

121227gmo

Együtt a GMO ellen

121229szlovak

Szeretetet osztani