in

Pályázati hirdetmény 4 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére

I.Az ingatlanok alapadatai:

Cím / Alapterület / Szobák száma / Komfortfokozata / Fűtési mód / Bérleti díj
1. Szentesi út 13. II. 6. / 40 m2 / 1,5 szoba / összkomfortos / gáz / 11.600,-Ft/hó
2. Szentesi út 17. fsz. 1. / 42 m2 / 1,5 szoba / összkomfortos / gáz / 12.180,-Ft/hó
3. Tanya IV. kk. 227. / 65 m2 / 2 szoba / komfortos / fafűtés / vill.bojler / 14.300,-Ft/hó
4. Rózsa F. u. 11-15. B. 6. / 41 m2 / 1,5 szoba / összkomfortos / gáz / 11.890,-Ft/hó

A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

II. Lakbérkedvezmény adható az alábbiak szerint:

• Az Önkormányzat a lakbérkedvezményt a szociális alapon juttatott bérlakások bérlőinek az alábbiak szerint biztosítja:

• A lakbérkedvezmény megállapítása, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által kiadott lakbér összegének igazolása alapján történik. A lakbérkedvezmény alapja a teljes lakbér 20,-Ft/m2/hó lakbérösszeggel csökkentett mértéke.

• 30 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 120 %-át.

• 20 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 140 %-át.

• 10 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 160 %-át.

III. Pályázni jogosultak köre:

Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, akinek a családjában – vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét.

A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a.) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét.

b.) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket.

c.) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátraléka van.

IV. A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán (119-es iroda) beszerezhető formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat.

V. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április  hó  24. napjának 1000 órája.

A lezárt borítékra a ,,Pályázat a meghirdetett  4 db szociális bérlakás bérbevételére,,

feliratot kell feltüntetni, csere esetén ,,Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás cseréjére,, feliratot kell feltüntetni és Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztályához kell benyújtani.

Szarvas Polgármesteri Hivatal

5540-Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Vélemény, hozzászólás?

130324ct

Acélmagnóliák a deszkákon

130324foci

Mélyenszántó hadművelet