in

A jövő kulcsa… a gyermek

130322bgy

130322bgyA Digitális Kalamáris Kiadó gondozásában jelent meg a Zöld kalandra fel!  Módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez című tanulmánykötet. A Szent István Egyetem Gyakorlóintézményének óvodai munkaközössége olyan módszertani kiadványt alkotott, amelyet haszonnal tud forgatni a gyakorló pedagógus, a főiskolai hallgató és a téma iránt érdeklődő olvasó. Bíró Gyula igazgató-szaktanácsadó a kötet szerkesztője a „tevékenységbe ágyazott tanulás” fogalmával írja le a  tanulmánykötet lényegét, hisz a gyermek a tevékenységben fejlődik a legjobban. Az óvodai tanulás  tevékenységekben valósul meg. A feladatunk „csupán” annyi, hogy a legjobb „falatokkal” kínáljuk meg a gyermekeinket. Steinbeck szerint: A nevelés a jövő kulcsa… A fenntartható pedagógiai gyakorlat mottójaként a szerkesztő a Talmud egy jól ismert sorát hívja, miszerint: „Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod.”

A magyar óvodai nevelés világ viszonylatban is elismert, hiszen széles tevékenység repertoárt kínál a 3-6 éves korosztály számára, amely érdeklődésüknek megfelelő, kíváncsisággal tölti el őket, vágyaikat a felszínre hozza, ami találkozik a késztetéseikkel.

A Gyakorlóintézmény környezettudatos munkáját jelzik a „Zöld óvoda” és „Ökoiskola” címek is. A kötetet Fábián Katalin a magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke ajánlja az olvasók figyelmébe kiemelve, hogy a Föld napjára tervezett projekt szakmai terve jelzi egy közösség elhivatottságát, szakmai hitvallását a tervezéstől a megvalósulásig. Huszár Istvánné beköszöntő tanulmányát, amely ismerteti az intézményben folyó környezettudatos szakmai munkát, egy Kós Károly gondolattal zárja: „ Tartsuk tiszteletben a természetet! Szeressük, figyeljük és óvjuk!  Ne pusztítsunk feleslegesen semmit, hanem gazdálkodjunk a természet javaival! Cseppel se vegyünk el belőle többet, mint amire szükségünk van!”

A kötet szerzői a Gyakorlóintézmény szakvezető óvodapedagógusai: Fabóné Nagy Andrea, Gyekiczki Istvánné, Huszár Istvánné, Mihály Zoltánné, Podani Mihályné, Roszik Melinda, Szalbotné Kovács Mária. A tanulmánykötet az Erzsébet-ligetben megvalósított Földnapi témanap állomásait írja le széles körű módszertani ajánlással, szakmai kitekintéssel; pedagógiai magyarázatokkal, játékleírásokkal, versekkel, dalokkal. A tanulmánykötet érdekessége egy ötven perces DVD film melléklet /operatőr: Molnár András/, amely oktatófilmként a kötet állomásainak gyakorlatban történő megvalósítását mutatja be.

A kötetet szakmailag lektorálta: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, Montvajszkiné Bátor Anna ny. szakvezető óvodapedagógus.

A kötet alkotói, szerkesztője köszönetet mond a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar vezetőjének Dr. Lipcsei Imre dékánnak, főiskolai tanárnak az intézményben folyó szakmai munka támogatásáért.

/Zöld kalandra fel! Módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez –szerkesztette: Bíró Gyula- Digitális Kalamáris Kiadó –felelős vezető, tipográfia: Tatai László-, Szarvas 2013. ISBN 978-96389598-4-3/

Sz.Zs.

Vélemény, hozzászólás?

130329egeszsegnap

100 év 100 százalékon

130330viz

A víz világnapján